ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה והמשפחה על מות אביו.

הנהלת קק"ל, הדירקטוריון והעובדים מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, על מות אביו.

חברת איגודן, ארנון גלעדי, יו"ר, מרק אוקון, מנכ"ל, מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, על מות אביו.

הנהלת המשרד והעובדים במשרד להגנת הסביבה מנחמים את השר אבי גבאי על מות האב.

הנהלת רשות הטבע והגנים, חברי המליאה והעובדים מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, ומשפחתו  על מות האב.

עיריית חיפה, איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה, יונה יהב, ראש העירייה ויו"ר איגוד ערים וד"ר עופר דרסלר, מנכ"ל איגוד ערים, מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, על פטירת אביו.

חברת בזק, שאול אלוביץ, יו"ר, סטלה הנדלר, מנכ"ל, הנהלת החברה והעובדים מנחמים את אבי גבאי ומשפחתו על פטירת יקירם.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, והמשפחה על מות אביו.

עמותת גמלאי בזק וארגון גמלאי בזק מנחמים את משפחת גבאי על פטירת יקירם.
יושבים שבעה ברחוב הנמר 23, מלחה, ירושלים.
המנוח היה גמלאי חברת בזק.

החברה לשירותי איכות הסביבה, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, והמשפחה על מות אביו.

שלמה כפיר, יו"ר ארגון עובדי בזק, ארגון העובדים והעובדים בחברת בזק מנחמים את אבי גבאי ומשפחתו על פטירת יקירם.

המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב, אנדרי אוזן, ראש המועצה, חברי המועצה והעובדים מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה ומשפחתו על מות האב.

רשות ניקוז ונחלים כינרת, יוסי ורדי, יו"ר איגוד ערים כינרת, אהרון ולנסי, יו"ר רשות ניקוז ונחלים כינרת וצביקה סלוצקי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת, מנחמים את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה, על פטירת אביו.

חברת קליל תעשיות מנחמת את משפחת גבאי וחברת אלו סנטר על מות יקירם.

רשות ניקוז ונחלים כינרת, ההנהלה והעובדים מנחמים את מוטי דותן, יו"ר הרשות לשימור קרקע וחבר הנהלת הרשות, על מות אביו.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 25.09.15, בשעה 14.00, מבית העם במושב כפר חיטים.

שניר ואורית אריש מנחמים את מוטי ופנינה דותן על מות יקירם.

חברת מ. לסר בע"מ מנחמת את משפחת דותן על מות האב.

דובי אמיתי וחברי התאחדות האיכרים בישראל מנחמים את רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות, ומשפחת כהן על פטירת אב המשפחה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השר והעובדים מנחמים את רמי כהן, מנכ"ל המשרד, והמשפחה על מות אביו.

מועצת הצמחים, צבי אלון, מנכ"ל, המגדלים והעובדים מנחמים את רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות על פטירת אביו.

היקבים, הכורמים והמועצה לגפן היין מנחמים את רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות, ומשפחת כהן על מות אבי המשפחה.

צביקה סלוצקי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת ועובדי הרשות מנחמים את רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות, והמשפחה על מות אביו.

קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות מנחמת את רמי כהן, מנכ"ל משרד החקלאות, על מות אביו.

למשפחת שפירא
אתכם באבלכם הכבד על מותו בטרם עת של
עמית שפירא
מי ייתן ולא תדעו עוד צער וכאב
זאב עמית, צבי יושע, רפי וייס וכל צוות המשרד
של חברת זאב עמית – צבי יושע תכנון ערים בע"מ

מודעת השתתפות הארץ 26.1.14

למשפחת שפירא
המומים וכואבים את לכתו בטרם עת של יקירכם
עמית שפירא
מי ייתן ולא תדעו עוד צער ודאבה
אילן איזן, דלית גסול, מירב רוזן, זאב עמית
וכל צוות עורכי תכנית תמ"א 13 – כנרת

מודעת השתתפות הארץ 26.1.14

אבלים: ההורים: מאיה ושוקה, הגר, ערן, מור ודפני, משפחות: שפירא ושביט וקיבוץ עינת.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 26.01.14, בשעה 14.30, בית עלמין קיבוץ עינת.
יושבים שבעה בבית המשפחה במושב שריגים ליאון.

רחל וחיים סתיו, רחל ודולי אלוני, אילנה וערן להב, אורה ויאיר שץ, ניבה ועודד סער, תקוה ואריק צור, אתי ועמנואל מאסטרו, גיורא רז, דודל'ה דר, דניה ושפר שכטר, דליה ואבי רוחין, יוסי דנון, ליאור בן חור, אלי ילון, דן סבר, דליה ואליק אלפרוביץ, תחיה ודן רזניק, דינה רבן, אפרתי זיו, גילה ואיציק הרץ, יעל שוהם ודני מנחמים את מאיה ושוקה שפירא, הגר, ערן, מור, דפני, חן, זהר, יפתח ומשפחותיהם על פטירת יקירם.

עדנה ורפי לרמן, גידי לרמן, מיכל בן שושן, מארה פיינגולד גולוב וצוות משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים אבלים על פטירתו.
המנוח היה מתכנן ואיש ידיעת הארץ.

איגוד ערים כנרת ורשות ניקוז כנרת מנחמים את משפחת שפירא על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם יתקיימו עליה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ו' ה- 23.01.15, בשעה 11.00, בית עלמין קיבוץ עינת.
לאחר מכן תתקים התכנסות בבית דרור.

רשות ניקוז ונחלים כינרת, מינהלת הכינרת ואיגוד ערים כינרת מנחמים את צביקה צלוצקי, מנכ"ל רשות ניקוז כינרת, ומשפחתו על מות האם.

קבוצת יוגבי הגליל 1995 בע"מ מנחמת את צביקה סלוצקי והמשפחה על מות יקירתם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 14.11.12, בשעה 15.00, בית עלמין קיבוץ עמיעד.
יושבים שבעה בבית המנוח בקיבוץ עמיעד.

רשות הניקוז ונחלים כינרת ומינהלת הכינרת, אהרון ולנסי, יו"ר רשות הניקוז, והעובדים מנחמים עת פטירתו.
המנוח היה יו"ר כבוד של רשות הניקוז, תרם למשק המים והחקלאות בגליל.