אבלים: אשתו, ילדיו, נכדיו, ניניו והמטפלים.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב ברזאני 1, דירה 14, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00.

אלן בהרב וחברת גלמד פרמסוטקלס מנחמים את מולי והמשפחה על פטירת יקירם.

משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים מנחם את אפרת שפי ומשפחתה על פטירת יקירם, מהנדס מדור המייסדים.