אבלים: משפחות: גוטמן, קנפלמכר וארלנגר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 21.08.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב קוממיות.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל, חתנו של אברהם רייכנברג ז"ל, נמנה על חסידי גור, תושב מושב קוממיות.

אבלים: משפחות: ברמינקה ווינד, נכדיו, ניניו ובני נינו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 07.03.16, בית עלמין פוניבז', חלקת ויז'ניץ.
יושבים שבעה עד יום ה' ה- 10.03.16 בלילה בבית משפחת ברמינקה, רחוב דמשק אליעזר 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, ומיום ו' ה- 11.03.16 ועד יום ב' ה- 14.03.16, בבית משפחת וינד, רחוב דובר שלום 9, ירושלים. ביום ה' ה- 10.03.16 תשב בתו בבית משפחת וינד בירושלים.
המנוח היה בנו של חיים ז"ל, נמנה על חסידי ויזניץ והיה תושב מרגרעטין ומושב קוממיות.

אבלים: בניו ובנותיו, נכדיו וניניו ובני ניניו ואחותו, משפחות: גוטמן, קנפלמכר, ארלנגר, גסנר וברקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 11.10.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת קנפלמכר במושב קוממיות, הבנים מאשדוד ישבו ביום ו' ה- 16.10.15, בבית משפחת גוטמן, רחוב התנאים 13/6, בין השעות 10.00 – 15.00.
המנוח היה בנו של הרב יוסף ז"ל, תושב טורנא, כפר אתא ומושב קוממיות ונמנה על חסידי גור.

אבלים: בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובן נינה, משפחות: איימר, פרקש, אשר ושרף.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 08.01.15, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת אשר, שדות ויזניץ 12, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' פנחס אלימלך ז"ל מרגרטן ומושב קוממיות, בתו של ר' אברהם צבי צימרמן ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 08.04.14, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית בנה, ר' יצחק מאיר קוזלובסקי, רחוב היסמין 2, רובע ח', אשדוד.
המנוחה הייתה אשתו של ר' שלמה שליט"א ובתו של ר' משה חיים מלמן ז"ל.

אחיותה יושבות שבעה, גב' חסידה בביתה, רחוב ההגנה 179/11, צפת, טלפון: 04-6971204, גב' לבקוביץ בביתה, מושב קוממיות, טלפון: 08-6883675.

אבלים: משפחות: קנפלמכר, פאלוך, מונדרי ושוירץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.03.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, מושב קוממיות.
ביום ו' ומוצ"ש ה- 07-08.03.14, ישבו האחים: ר' מרדכי יהושע, ר' יוסף ור' בנימין זאב, ברחוב אלעשה 3, כניסה ג', שכונת פאג"י, ירושלים; ר' יונה, ברחוב כץ 92, פתח תקווה; ר' שלמה, ברחוב דמשק אליעזר 24, בני ברק. גב' שוירץ תשב ביום ה' ה- 06.03.14, בין השעות 12.00 -23.00 וביום ו' ה- 07.03.14, בין השעות 09.00 – 11.00, ברחוב השניים 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' יצחק ז"ל, חתנו של ר' יעקב גוטמן ז"ל ומנהלו הרוחני של תלמוד תורה קוממיות.

הישיבה הגדולה שפת אמת ירושלים, ההנהלה, הצוות הרוחני והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו שמחה בונם, תלמיד הישיבה, והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: מנדלזון, הלברשטאם, לעמברגר, לובינסקי, איבנבוים וזילברברג.
ההלוויה יצאה ביום ה' ה- 24.11.11 מבית המדרש הגדול במושב קוממיות לבית המדרש הגדול קרית בעלזא, ירושלים, דרך בית המדרש גור, רחוב רלב"ח, לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב קוממיות.
המנוח היה רב ואב"ד מושב קוממיות, בנו של רבי בנימין ז"ל וחתנה של הרבנית תליט"א מבעלזא.

מושב קוממיות, המזכירות והתושבים מנחמים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11 בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין מנדלזון ז"ל.

קרן השביעית, המרכז הארצי לחקלאים שומרי שביעית, מנחמת על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11, בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל, רב ואב"ד מושב קוממיות ונשיא קרן השביעית.

אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי, מנחמים את משפחתו על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל וגאב"ד מושב קוממיות.

איילת השחר, הנהלת הארגון, הרבנים והתלמידים בפרוייקט חברותא מנחמים את המשפחה על פטירתו.

הסעה לקוממיות לניחום אבלים תצא כל ערב בשעה 19.30 מ"דרך החיים" בירושלים.
הרשמה בטלפון: 02-5382564 ו – 057-3194194.

בית ספר בית יעקב קוממיות, הרב א. קלירס, מנהל, המנהלת, המורות, ההורים והתלמידות מנחמים את בנותיו, בוגרות בית הספר, נכדותיו והמשפחה על פטירתו.

ישיבה גדולה טשארנאביל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים על פטירתו.
המנוח היה רב ואב"ד קוממיות.

תורה ויהדות העם, המרכז להפצת התורה וערכי היהדות, ההנהלה וצוות המשרד, המגידים ומשתתפי השיעורים מנחמים את רבי ישראל יצחק מנדלזון והמשפחה על מות האח.

בית המדרש להלכה בהתיישבות, המכון לחקר החקלאות על פי התורה, הנהלת בית המדרש, הנהלת המכון, הרבנים והתלמידים מנחמים את אחיו רבי ישראל יצחק, בניו וקהילת קוממיות על פטירתו.

בית חסידים דגור הר נוף, מתפללי בית החסידים מנחמים את הרב משה יוסף מאיר מנדלזון, מו"צ בית החסידים והמשפחה על פטירת אביו.