אבלים: משפחות: נויגרעשל, רייכער ופריינד.
ההלוויה התקימה ביום ב' ה- 17.04.17.
יושבים שבעה באנטווערפען, בלגיה, טלפון: 003232301116, פקס: 003232301115.
המנוח היה בנו של מרדכי דוד, תושב פרעשוב, מונקאטש ואנטווערפען, חבר ועד קהילת מחזיקי הדת באנטווערפען ויו"ר ועד ההנהלה של כולל שומרי החומות צדקת רמבה"ן זי"ע באנטווערפען.

כולל שומרי החומות, ההנהלה בארץ ובאנטוורפן, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הנהלת הכולל באנטוורפן.

אבלים: משפחות: צימרמן, באנדי והייטנר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 01.09.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב ריינס 10, בני ברק, בין השעות 09.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של יצחק מאיר צימרמן ז"ל, בתו של פנחס וייצמאן ז"ל, תושבת לונדון ובני ברק.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור ירושלים אבל ומנחם את בנה הרב מרדכי דוד צימרמן ומשפחתו, חתניה יהודה בנדי ויצחק הייטנר ומשפחותיהם, ממייסדי בנין הקבע של בית המדרש, על פטירת יקירתם.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, הרבנים , התלמידים וההנהלה המרכזית מנחמים את משפחת צימרמן, בנה מרדכי דוד, חתניה יהודה בונדי ויצחק צבי הייטנר והמשפחה על פטירת יקירתם.

קופת רבי מאיר בעל הנס – כולל פולין, ההנהלה הארץ ישראל והועד בלונדון מנחמים את בנה מרדכי דוד צימרמן, הרב יהודה באנדי, הרב יצחק הייטנר והמשפחות על פטירת יקירתם.

בית החסידים דגור בני ברק, המתפללים והגבאים מנחמים את מרדכי דוד צימרמן, ממתפללי בית החסידים, והמשפחה על פטירת אמו.

אבלים: כולל חברת ירושלים, צדקת רבי מאיר בעל הנס וההנהלה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 05.07.15, בשעה 19.00, מבניין כולל חבת ירושלים, רחוב מאה שערים 120, בדרכה לבית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל חבת ירושלים.
טלפון לבירורים: 02-6288016.
המנוח היה נשיא הכבוד של הכולל בארצות הברית.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הלפרן 13, בני ברק, בין השעות 09.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.

ישיבת חכמי לובלין אבלה על פטירתו.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר והתושבים אבלים על פטירתו.
המנוח היה ראש ישיבת חכמי לובלין ומחבר שו"ת שבט הלוי.

בית התבשיל הרעב דפק על דלתך פתחנו לו, שמחנה קרקובסקי וישראל לייכטר אבלים על פטירתו.

ארגון קופת העיר אבל על פטירתו.
המנוח היה נשיא ומייסד קופת העיר.

מפעל שונה הלכות אבל על פטירתו.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר והתושבים אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר והתשובים אבלים על פטירתו.

צוות משרד רב העיר בני ברק אבל ומנחם את בנו, רבי חיים מאיר וואזנר, ראש ישיבת חכמי לובלין וגבא"ד זכרון מאיר והמשפחה על פטירת יקירם.

 מרכז התורה, ועד הישיבות בארץ ישראל, אבל על פטירתו.

 עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש העיר, סגניו וחברי מועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו, רבי בן ציון, רב קהל שבט הלוי בבית שמש, על פטירת אביו.

ועדת הרבנים לענייני תקשורת אבלה על פטירתו.

היכל הוראה ירושלים, החכמים, הרבנים וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו, חיים מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל שבט הלוי בבני ברק, מודיעין עילית, ירושלים, ביתר, אשדוד ואלעד אבל על פטירתו.

ארגון הצלה גוש דן, רבי שמאול אליעזר שטרן, רב הארגון, ההנהלה והמתנדבים אבלים על פטירתו.
המנוח היה נשיא ארגון הצלה גוש דן.

תלמוד תורה חתם סופר זכרון מאיר אבל על פטירתו.
המנוח היה נשיא תלמוד התורה.

צדקת רבי מאיר בעל הנס, כולל שומרי החומות, ההנהלה בארץ ובעולם אבלים על פטירתו.
המנוח היה נשיא כולל שומרי החומות.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

הועדה לענייני שמיטה, הרב משה יהודה ליב לנדא, ראש הועדה, חברי הועדה וההנהלה אבלים על פטירתו ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

הנהלת מוסדות בית לפליטות, קרית בנות ובית החלמה ליולדות אבלה על פטירתו.

חברת מלכות וקסברגר אבלה על פטירתו.

הנהלת בנק פועלי אגודת ישראל אבלה על פטירתו.

מכון מעינות הלוי, ההנהלה, הרבנים והצוות אבלים על פטירתו.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את המשפחה, קהילת קהל שבט הלוי ותלמידיו בישיבת חכמי לובלין על פטירת יקירם.

ארגון פעילים יד לאחים והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו חיים מאיר הלוי ואזנר, רב ואב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין והמשפחה על פטירת יקירם.

ארגון מאורות הדף היומי אבל על פטירתו.

קרן שביעית אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

המרכז הרפואי מעייני הישועה, ועד ההלכה, נשיא המרכז הרפואי, ההנהלה והדירקטוריון אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח שימש כיו"ר ועד ההלכה במרכז הרפואי.

ארגון אחיה אבל ומנחם את בנו ר' חיים הלוי והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה נשיא ארגון אחיה.

בית מדרש, בד"ץ ובית הוראה שבט הלוי-בית יעקב מודיע כי ביום ה' ה- 16.04.15, תתקיים עצרת מספד במעמד אדמו"רים ורבני העיר, בבית המדרש, רחוב נחל שורק 25, רמת בית שמש א'.
בשעה 18.45 תתקיים תפילת מנחה.
יספדו למנוח בעצרת: רבי זושא הורביץ, רב קהילות החסידים באלעד, רבי חזקיהו מישקוביסקי, משגיח ישיבת ארחות תורה ורבי בן ציון יעקב וואזנר, בן המנוח.
תפילת מעריב תתקיים בסיום העצרת.
ניחום אבלים בבית המדרש יתקיים ביום ה' ה- 16.04.15 בין השעות 08.00 – 12.00, 14.30 – 17.00, 20.30 – 23.00 וביום ו' ה- 17.04.15, בין השעות 07.00 – 08.30.

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה בישראל וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו רבי חיים מאיר, נשיא המרכז הארצי, ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת מבשלות בירה לאומיות אבלה ומנחמת את בנו הרב אברהם אליהו וואזנר, חבר בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת מכבי שירותי בריאות מנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

קרן אברהם הכהן, אברהם הכהן קאהן, יו"ר, שלמה הכהן קאהן, סגן יו"ר, ועד רבני הקרן וחתני הקרן אבלים ומנחמים את בנו, ר' חיים, מאיר הלוי ואחיו על פטירת יקירם.
המנוח היה נשיא הקרן.

הנהלת דרשו, קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

ועד הכשרות בד"צ חוג חתם סופר פתח תקווה, רבני הבד"ץ, המפקחים והמשגיחים אבלים ומנחמים את בנו, אחד מרבני בד"צ חוג חתם סופר ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת קהילת משכנות יעקב ובית מדרש גדול בית פנחס אבלים על פטירתו.
ביום ה' ה- 16.04.15, בתום השבעה, תתקיים עצרת חיזוק והתעוררות בבית המדרש, רחוב האדמו"ר מסדיגורא 25, רמת שלמה, ירושלים, מיד לאחר תפילת מנחה בשעה 19.00. בעצרת ישאו דברים: רבי שמחה רבינוביץ, רבי שמואל אליעזר שטרן, מתלמידי המנוח, רבי אהרון הלוי ואזנר, ראש כולל שארית יוסף ומו"צ בבית הוראה נתיבות חיים בירושלים.

קהל מחזיקי תורה באלטימאר וכולל אברכים תפארת משה אריה באלטימאר אבלים על פטירתו.

החכמים והרבנים במוסדות עוז והדר בארץ ובחו"ל אבלים על פטירתו.

חברת רוזנר'ס פיש אבלה ומנחמת את משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים על פטירתו.

במלאות שנה לפטירתו תתקיים עלייה לקברו ביום ה' ה- 07.04.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
הסעות יצאו מרחוב רבי עקיבא – חזון איש החל מהשעה 10.00 בכל שעה עגולה וחזור כל חצי שעה ובין השעות 13.00 – 19.00 כל חצי שעה הלוך ושוב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 06.03.14, בשעה 14.15, מבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס, רחוב כ"ג יורדי הסירה 6, תל אביב, ותתקיים בשעה 15.00, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח.

כולל חבת ירושלים, צדקת רבי מאיר בעל הנס לעדת גאליציע, והנהלת הכולל אבלים ומנחמים את אשתו: הרבנית אסתר, בניו: ר' משה, ר' אשר זעליג, ר' פסח, בנותיו, חתניו ואחיותיו על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר' פסח ז"ל, תושב לאנצוט וניו ארק.

המשפחה אבלה. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.07.11, בבית העלמין הר המנוחות, ירושלים. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב דסלר 19, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30 ו- 16.00 – 22.00. המנוח היה בנו של ר' שמואל ברוך ז"ל מגראסווארדין ובני ברק. (25.07.11)

ישיבת פרשבורג בירושלים והנהלת הישיבה מנחמים את אלמנתו, גיטה, ובניו: ר' זאב פלדמן, ר' שמואל, ר' אלעזר ור' משה על פטירתו. (26.07.11)

הנהלת צדקת רבי מאיר בעל הנס, כולל שומרי החומות מנחמת את ר' זאב הלוי פלדמן, רב ואב"ד "תורה עץ חיים וחבר ועד הרבנים לצדקת מאיר בעל הנס כולל שומרי החומות לונדון ומשפחתו על פטירתו. המנוח היה בנו של ר' שמול ברוך ז"ל. (27.07.11)

המשפחה האבלה. ההלוויה התקיימה ביום רביעי ה- 1.6.11, בהר המנוחות. יושבים שבעה ברח' אמרי אמת 6, בית שמש. במוצ"ש וביום ראשון בלבד ישבו בבית האח, רח' מתיהו 13, בני ברק. במוצ"ש הרה"ח ר' עמרם וסלובסקי ישב בביתו, רח' ר' מאיר בעל הנס 34, אשדוד. המנוח היה מחסידי ויזניץ', בן הרב החסיד המפורסם ר' יצחקה יונה זצ"ל, איש החינוך ועמוד החסד.

אבלים: הוריו: מתתיהו ויוכבד, רעייתו: מיכל, ילדיו: ליאת, עידו ואיתי, חתנו: אופיר, אחיו: צורי ואריק, משפחות: לוריא ואנגל. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 08.12.10, בהר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צבי סגל 12, רמות ג', ירושלים.

אגודת הסטודנטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת גן, מנחמת את משפחת ליפשיץ על מותו. המנוח היה ראש החוג לחשבונאות ומרצה במרכז האקדמי.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מנחם את משפחתו על מותו.

יעל ובעז עדיני מנחמים את משפחת ליפשיץ על מותו.

חברת נטע ליפשיץ בע"מ וצוות העובדים, נטע ליפשיץ ומשפחתו מנחמים את הר"ר מתתיהו ליפשיץ, רעייתו ומשפחתו על מות בנם.

האוניברסיטה הפתוחה מנחמת את המשפחה על מותו.

ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים מנחמת את הר"ר מתתיהו ליפשיץ על מות בנו.

המוסדות המאוחדים "אור התורה", ישיבת אור תורה רבי מאיר בעל הנס, מנחמים את ד"ר יצחק מתתיהו ליפשיץ ומשפחתו על מות בנם.

מפעלי מכרזי לצדקה וחסד "חסדי יוסף" מנחם את הרב מתתיהו ליפשיץ ורעייתו על מות בנם.