אבלים: משפחות: קאפ, גרין, הרשקופ ורוזנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 17.04.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, יעקב אשר, רחוב עזרת תורה 14, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ישראל קאפ ז"ל מחסידי לעלוב, בתו של אריה לייבוש שטרן ז"ל.

אבלים: משפחות: וואססערטהייל, טיבערג, ראטטעשטיין וואלף.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.04.18, בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים.
יושבים שבעה ברחוב רבי עקיבא 93, בני ברק עד יום ג' ה- 10.04.18, אחה"צ.
המנוח נמנה על חסידי גור ניו יורק, מייסד ונשיא כולל אברכים דגור ניו יורק, בנו של שאול ז"ל, חתנו של רבי שמעון קאפף ז"ל מחסידי לעלוב.

אבלים: משפחות: גולדברג, שוורץ וגלבשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 27.01.16, בית עלמין בית שמש חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב לב שמחה 10, בית שמש. במוצ"ש ה- 30.01.16, ישבו בנה יוסף ובתה מרת גלבשטיין בבית משפחת גלבשטיין, רחוב צירלסון 21 א', בני ברק.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של משה גריץ ז"ל, אלמנתו של משה זרח גולדברג ז"ל מחסידי לעלוב.

מרכז מוסדות אונגוואר בארץ הקודש מנחמים על מותו. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.09.11 בבית העלמין העתיק בצפת.

קהילה קדושה אונגוואר, בית המדרש הגדול מנחמים על מותו. ההלוויה יצאה ביום ד' ה- 28.09.11 מבית המדרש לחלקת "מחוקק ספון" בבית העלמין העתיק בצפת, ליד קברו של הרב עמרם חסידא ז"ל וסמוך למערת האלשיך ז"ל.

קהילה קדושה אונגוואר, ארה"ב מנחמת על מותו. המנוח חיבר את "משנה הלכות".

מוסדות לעלוב, ארה"ב מנחמים על מותו. המנוח חיבר את "משנה הלכות" והיה חותנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

במלאות שבעה ימים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות מרכזית ביום ג' ה- 04.10.11, בשעה 20.30 בכולל חזון איש בבני ברק. בעצרת ישתתפו: הגראי"ל שטיינמן, ראש הישיבה, רבי נסים קרליץ, רבי גרשון אידלשטין, מרן אדמו"ר מצאנז, רבי יעקב אידלשטין, רבי דב פוברסקי, רבי יצחק זילברשטין ואדמו"ר מאלכסנדר. המנוח היה בעל ה"משנה הלכות".

קרית אונגוואר ומוסדותיה מודיעות כי במלאות שבעה ימים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות מרכזית ביום ד' ה- 05.10.11, בשעה 20.00, בבית המדרש הגדול קרית אונגוואר רמות. העצרת תתחיל בתפילת מעריב ותהיה במעמד מרן אדמו"ר מערלוי, רבי פנחס שינברג, זקן ראשי הישיבות, רבי יצחק טוביה וייס, גאב"ד ירושלים, אדמו"ר תולדות אהרן, אדמו"ר מסאווראן, רבי יוסף ליברמן, מחבר "משנת יוסף", רבי יצחק שיינר, ראש ישיבת קמניץ ורבי יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום. המנוח חיבר את "משנה הלכות".

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית מנחמים את זוגתו והמשפחה על פטירתו. המנוח היה מראשוני הנשיאים של מפעל הש"ס העולמי, אבדק"ק אונגוואר, ומחבר "משנה הלכות".

אבלים: משפחות: הלפרין, גל-גלסטר, אפינגר ושטוב. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11 בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי טרפון 15, בני ברק. זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב ז"ל, מחבר הספרים: אטלס עץ חיים, אנציקלופדיה לבית ישראל, אנציקלופדיה תנ"ך וחז"ל, רש"י חייו ופירושיו, במחיצת החזון איש, דרכי הקב"ה ודיוקים בתורה.

מינהלת עתון המודיע מנחמת את משפחת הלפרין על פטירת אב המשפחה.

אבלים: רעייתו: ברטי, בניו: יעקב, משה, שמואל, דוד ויהודה, בנותיו: חיה גל, אתי אפינגר, נכדיו וניניו. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11. יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רבי טרפון 15, בני ברק, בין השעות 09.30 – 14.00, 16.00 – 22.00. המנוח היה אלוף העולם לשעבר בהיאבקות חופשית, מחבר "אטלס עץ החיים" וספרים נוספים והבעלים של רשת "אופטיקה הלפרין".

נכדיהם של ר' חיים יעקב וחיה הלפרן ז"ל מנחמים את בני דודם: יצחק ויהודית רותם, ישראל הלפרן ומשפחתו, מאיר ונילי יונגרייז ושמשון הלפרן ומשפחתו ואת דודתם פרידה בן ציון שטוב לרר לבית הלפרן על פטירתו. יושבים שבעה ברחוב פרל 13, בני ברק. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב הלפרן ומייסד זכרון מאיר.

חברת אופטיפלס מנחמת את משפחת הלפרין על פטירת אב המשפחה.

SDEMA GROUP, דרור, דני, שלמה, טל, עוזי, עמי ושי מנחמים את משפחת הלפרין על פטירת אבי המשפחה.

אלון פילץ וצוות דיזנגוף סנטר מנחמים את משפחת הלפרין על מות אב המשפחה.

עיתון מעריב מנחם את משפחת הלפרין על פטירתו.

בית מדרש לדיני ממונות "זכרון משה" ע"ש ר' משה שטוב ז"ל, בראשות בנו ר' יהודה אלכסנדר שטוב, הרבנים והאברכים מנחמים את פרידה שטוב, בתו של ר' יעקב הלפרין ז"ל ומייסדת בית המדרש, על פטירת אחיה.

מרכז לתורה וחסידות לעלוב, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את בניו: ר' יעקב הלפרין, ר' משה הלפרין, ר' שמואל הלפרין, ר' דוד הלפרין, ר' יהודה הלפרין, רעייתו והמשפחה על פטירתו. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב ז"ל.

עיתון הארץ מנחם את יעקב ומשפחת הלפרין על מותו.

במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות וזכרון ביום ב' ה- 19.09.11, בשעה 20.30, בישיבת "אוהל יעקב", רחוב הלפרין 14, בני ברק. ישאו דברים: רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבי מרדכי גרוס, רבי רפאל אבוחצירא והרב מנחם פרוש. לפני העצרת, בשעה 20.00, תתקיים תפילת ערבית. עליה לקברו תתקיים בשעה 18.15, בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.

אבלים: משפחות: וויינשטאק, שפירא ואינדורסקי. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 29.12.10 בבית העלמין בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית משפחת שפירא, בתי וורשא 3, ירושלים. המנוחה הייתה אישתו של שמעון מנשה וויינשטאק מחסידי לעלוב וביתו של ר' אלטר בן ציון שפירא ז"ל.