לאהובה למברגר והילדים
משתתפים בצערכם על מות בעלך ואביכם היקר
יעקב למברגר ז"ל
חבר הנהלת הלואה וחסכון ירושלים
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים והמנכ"ל
הלואה וחסכון ירושלים בע"מ

מודעת השתתפות מקור ראשון 24.2.17

החברים במשרד טל, קדרי, שמיר עורכי דין מנחמים את יהושע למברגר, עובד המשרד, על פטירת אביו.

שרת המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, המנהלת הכללית, פרקליט המדינה והעובדים במשרד המשפטים מנחמים את שלמה למברגר , פרקליט מחוז תל אביב פלילי, על מות אביו.

לר' ישראל שפיצר
יו"ר הנהלת הלוואה וחסכון ירושלים
הננו משתתפים בצערך הכבד על מות רעייתך המנוחה
מרים ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד
הלואה וחסכון ירושלים בע"מ, ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים וחיים פרנקל מנכ"ל

מודעת השתתפות המודיע 28.12.16

אבלים: בעלה: סימן טוב, ילדיה: משה, שרה ומוריה, נכדיה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 03.11.16.
יושבים שבעה ברחוב אביזוהר 8/208, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.

אגודה שיתופית הלוואה וחיסכון ירושלים, ההנהלה, המועצה, וועדת הביקורת, המנכ"ל והעובדים מנחמים את סימון טוב אשכנזי, יו"ר המועצה, על מות רעייתו.

אבלים: משפחות: פרנקל ושיינפלד.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 31.03.16, בשעה 11.00, מבית הלוויות שמגר אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, שדרות הרצל 10, דירה 5, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 18.45, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אהרן ז"ל, יליד ירושלים.

למר חיים פרנקל, מנכ”ל
הלואה וחסכון ירושלים, אגודה שיתופית בע”מ
הננו משתתפים בצערך על מות אביך היקר
ר' יששכר זליג פרנקל (תאומים) ז"ל
המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיף לדאבה עוד
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת והעובדים, הלואה וחסכון ירושלים

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 1.4.16

לצילה ארד, לאיילה דייפני, ולאלי מונטג
משתתפים בצערכם על מות אביכם היקר
ר' אברהם חננאל מונטג ז"ל
יו"ר הנהלת הלואה וחסכון ירושלים בע"מ
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
הלואה וחסכון ירושלים בע"מ, ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים והמנכ"ל

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 19.11.15

נגידת בנק ישראל, הנהלת הבנק, העובדים והגמלאים מנחמים את אלי מונטג, מנהל המחלקה המשפטית וחבר הנהלת הבנק לשעבר, על מות אביו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 18.11.15.
יושבים שבעה בבית משפחת מונטג, רחוב צלמונה 3, רמת אשכול, ירושלים.

לשכת בני ציון, קרן מלווה, בני ברית ירושלים, קרן מאיר שמחה ירושלים, אליעזר שפר, נשיא הלישכה, יצחק בן ארי שטרסברג, מזכיר כללי, ההנהלה, הוועד, חברי האגודה ומשפחותיהם אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יו"ר הנהלת קרן לשכת בני ציון, יו"ר הנהלת קרן מאיר שמחה, ממייסדי הלשכה ומוותיקי ירושלים.

לרחל ניימן והילדים
משתתפים בצערכם על מות בעלך ואביכם היקר
יוסף ניימן ז"ל
חבר מועצת הלואה וחסכון ירושלים
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים והמנכ"ל
הלואה וחסכון ירושלים בע"מ

מודעת השתתפות המודיע 1.9.15

למר חיים פרנקל, מנכ"ל
הלואה וחסכון ירושלים, אגודה שיתופית בע"מ
הננו משתתפים בצערך על מות אחותך
מרים שנפלד ע"ה
המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיף לדאבה עוד
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת והעובדים, הלואה וחסכון ירושלים

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 8.6.15

למר שמואל שקדי
חבר הנהלת הלואה וחסכון ירושלים, אגודה שיתופית בע"מ
הננו משתתפים בצערך על מות אמך המנוחה
בריינדה שקדי לבית קויפמן ע"ה
המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים והמנכ"ל

מודעת השתתפות מקור ראשון 27.3.15

המכון הישראלי לדמוקרטיה מנחם את בני פורת והמשפחה על מות אמו.

חברת הלוואה וחסכון ירושלים אגו"ש בע"מ, ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, המנכ"ל והעובדים מנחמים את ד"ר אברהם מונטג, יו"ר הלוואה וחסכון ירושלים, על מות בתו.

אבלים: חוה, בני, אהוד וגיל לרר ובני ביתם.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 12.07.12.
יושבים שבעה בבית המנוח, בוני החומה 8, הרובע היהודי, ירושלים.
המנוח היה איש ירושלים.

חברת הלוואה וחסכון ירושלים בע"מ, ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, המנכ"ל והעובדים מנחמים את חוה, בני, גיל ואהוד על מות יקירם.
המנוח היה חבר הנהלה בחברה.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר, בית הספר למדעי המתמטיקה מנחמים את פרופ' אהוד לרר והמשפחה על מות אביו.

שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, המנהל הכללי ועובדי משרד התחבורה מנחמים את משפחת לרר על פטירת אב המשפחה.
המנוח היה ממקימי משרד התחבורה ושימש שנים רבות כמשנה למנכ"ל המשרד.