מוסדות מאקאווא בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה ברחוב מינץ 4, רמות ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב משה נתן נטע ז"ל, אשתו של הרב דב בעריש פאנעט ז"ל.

ארגון נשות זוועהיל מנחמות את אחיותיה והמשפחה על פטירת יקירתן.

אבלים: משפחות: גשייד, גבריאלוב, קולסקי, קונופנצקי, רוזנטל, נוגלבלט וגרובייס.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 06.12.15, בית עלמין קרית אתא.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארלוזרוב 15, קרית אתא, בין השעות 09.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו יעקב ישב בביתו עד יום ד' ה- 09.12.15, רחוב שמעון המכבי 4, ירושלים, לפני הצהריים עד השעה 13.00 ומשעה 16.00 עד 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של ראובן ז"ל חתנו של הרב יחיאל מיכל דברוסקין ז"ל ומיקירי העיר קרית אתא.

עיתון המודיע מנחם את מנחם גשייד, חבר מערכת המודיע, והמשפחה על פטירת אביו.

בנק מזרחי טפחות מנחם את יעקב גשייד, גמלאי הבנק, על פטירת אחיו.

שלומי פלס ויוסי אליטוב מנחמים את הרב מנחם גשייד והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

מוסדות מאקאווא, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את זוגתו, בניו: ראובן מאשדוד, מנחם מבני ברק ויחיאל מאשדוד, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל וההנהלה המרכזית אבלים ומנחמים את בניו: ראובן, מנחם ויחיאל והמשפחה על פטירת יקירם.

צוות חברת פירות ערוגות בע"מ והמגדלים מנחמים את יחיאל גשייד, משגיח החברה, על פטירת אביו.

ארגון רחשי לב מנחם את ראובן גשייד והמשפחה על פטירת האב.

אבלים: משפחות: אנגלרד, טירר, ברנשטיין, שרייבר ומרמרוש.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 22.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעון חכם 4, פינת בר אילן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00, האחיות ברנשטין, שרייבר ומרמרוש ישבו במוצ"ש ה- 24.01.15, בבית משפחת ברנשטין, רחוב הרב שך 10, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי באבוב, בנו של רבי אברהם אנגלרד ז"ל, חתנו של ר' משה נתן נטע לעמבערגער ז"ל.

מוסדות מאקאווא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

מוסדות מאקאווא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את זוגתו, אחיו: גבריאל אלכסנדר, אחותו: מרת וועבער, בניו: ר' משה אריה, ר' שלמה זלמן, ר' מרדכי יהודה והמשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 27.11.14, בית עלמין קרית פאפא, ניו יורק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת גרינוולד, רחוב 45, 1269 בודו פארק. טלפונים: 17184366882, בנו ר' משה אריה גומבו: 0722171286.
המנוח היה יו"ר מוסדות מאקאווא.

מערכת פאר מקודשים מנחמת את ר' משה אריה גומבו, חבר המערכת, והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות דחסידי דאראג אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 12.11.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חבקוק 15, קומה א', בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.30 – 22.00, עד יום ג' ה- 18.11.14, טלפון 052-7106586. הבת, מרת קניגסברג יושבת אחר הצהריים בלבד, טלפון 058-3269009
המנוח היה בנו של הרב מרדכי אברהם ז"ל, חתנו של ר' יהושע פרענקל ז"ל, תושב דאראג, מאקווא וירושלים.

עירית בני ברק, הרב חנוך זייברט, ראש העיר, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצת העירייה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מחסידי בעלז.

מכון שבילים, ההנהלה וההורים, תלמוד תורה תפארת בנים, ההנהלה וההורים מנחמים את ר' שלום רוזנפלד, יו"ר מכון שלבים, על פטירת אחיו.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי בארץ ישראל ואגודת ישראל בני ברק מנחמים את המשפחה וחסידי דאראג על פטירת יקירם.

מוסדות "קהילת משה מאקאווא", הנהלת המוסדות והתלמידים מנחמים על מותו. המנוח היה מורה במוסדות, בנו של הגה"ק ה"עטרת משה" ז"ל, חתנו של הגה"צ אב"ד סאסרעגן ז"ל. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאול המלך 36, ירושלים. (05.04.11)

מוסדות מאקאווה בארה"ק, הנהלת המוסדות בקריית אתא, בני ברק, ירושלים, אשדוד, אלעד וברוקלין, מנחמים את ר' ישראל אהרן ומשפחתו על מות אביו. (05.04.11)

המועצה הדתית קריית אתא, רבני העיר ורבני השכונות, עמרם בניזרי, יו"ר המועצה הדתית וועד העובדים מנחמים את הרב שמעון לעמבערגער ומשפחתו על מות אחיו. (06.04.11)