Mourned  by: his wife Judi, his children: Sara, Adina, Meira, Gidon, Noam, Aryeh and Yael and his grandchildren.
The Shiva will take place at the Stern home, 23 Netzer Yishai St., Efrat, not between 12.30 – 14.00.
Prayers time: Shacharit – 07.30, Mincha – 19.00 followed by Maariv.

Ohr Torah Stone institutions mourn his passing and extend their condolences to his wife Judi, his children and his grandchildren.

Yad Vashem Authority extends its condolences to its colleague Meira Maimon on the passing of her father.

The Board of Directors, Staff and Volunteers of Chiburim mourn the passing of their supporter and extend their condolences to Judi and the entire family.

מוסדות אור תורה סטון, הרב ד"ר כתריאל ברנדר, נשיא וראש המוסדות, הרב שלמה ריסקין, מייסד ונשיא בדימוס, ינון אחימן, מנכ"ל, וזאב וייס, יו"ר ההנהלה ישראל, אבלים על פטירת חברם, ממקימי העיר אפרת, לשעבר ראש הנהלת רשת אור תורה סטון ישראל.

מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה, ההנהלה, הוועד המנהל, חבר הנאמנים, הסגל האקדמי, צוות המינהלה והסטודנטים מנחמים את פרופ' אבי לוי, נשיא המכללה, ומשפחתו על פטירת אחותו.

המכללה האקדמית חמדת, פרופ' חיים שקד, נשיא המכללה וחברות וחברי הסגל האקדמי והסגל המינהלי מנחמים את פרופ' אבי לוי, נשיא המכללה לשעבר, על פטירת אחותו.

ישיבת שבי חברון, הרבנים, הבוגרים והתלמידים אבלים על פטירת תלמידו של רב הישיבה הרב צבי יהודה ז"ל.

מושב קשת ברמת הגולן אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

מדרשת הרובע, ראשי המדרשה, המלמדים והתלמידות אבלים אל פטירתו של מייסד ונשיא המדרשה.

ישיבת עתניאל, הרב בנימין קלמנזון, ראש הישיבה, הרמי"ם, העובדים והתלמידים מנחמים את הרב ברא"ם הכהן והרב אורי הכהן על פטירת יקירם.

מועצה אזורית גוש עציון, שלמה נאמן, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, איש ירושלים, ממייסדי ומנהלי ישיבת הר עציון.

ארגון חוננו, שמואל (זגגי) מידד, מנכ"ל הארגון, עורכי הדין, העובדים, המתנדבים והנעזרים מנחמים את עו"ד עדי קידר, היועץ המשפטי של הארגון, ומשפחתו על מות אמו.

אבלים: בניה ובנותיה: חיים ומיכל גבירצמן, רחלי ויוסי עופר, זהר ושלומית גבירצמן, עמי וליאורה גבירצמן, שלומית ואריאל שוגרמן, נכדיה ונכדותיה, ניניה ונינותיה, אחיותיה ואחיה: שושנה רייך, שרה אביעד, הרב יצחק ושרה ולדנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.07.21.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב טרומפלדור 12, ירושלים.

משרד גל אורן לרנר BSD אבל ומנחם את רעייתו שרה, בנו מאיר ובנותיו על פטירת יקירם, ממייסדי המשרד ומראשוני הפרסום החרדי הדתי.

עיתון ישראל היום מנחם את משפחת גל על מות יקירם, מייסד משרד גל אורן לרנר.

אורן אלימלך, מנכ"ל וקבוצת BSD אבלים ומנחמים את רעייתו שרה, בנו מאיר, בנותיו ונכדיו על פטירת יקירם, מאבות הפרסום הדתי החרדי ומייסד משרד הפרסום גל אורן לרנר BSD.

עיתון מקור ראשון מנחם את משפחת גל ומשרד גל אורן לרנר BSD על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: הימלפרב, שרעבי וליברמן.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 23.06.21.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אברהם בוני 1, גבעת שמואל. משפחת ליברמן תשב במוצ"ש וביום א' ה- 03-04.07.21, ברחוב נריה 3, פתח תקווה.
המנוח היה בנם של ישראל אהרון ומלכה ז"ל.

החברים בני המחזור מאוניברסיטת תל אביב: יהודית ועדי גרבליך מקליבלנד, ג'ינה ויעקב רבינוביץ' מלוס אנג'לס ורבקה וצבי זיסברוד מניו יורק מנחמים את משפחת הימלפרב על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה ולימוד לעילוי נשמתו ביום ה' ה- 22.07.21, בשעה 20.30, בבית הכנסת היכל רחמים, רחוב ש"י עגנון 6, גבעת שמואל.
טקס גילוי מצבה יתקיים ביום ו' ה- 23.07.21, בשעה 09.30, בית עלמין קריית שאול.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם יתקיימו תפילות שבת בפרשת בלק בבית הכנסת היכל רחמים, לימוד לזכרו בבית המשפחה ואזכרה בבית העלמין קרית שאול, ביום ד' ה- 13.07.22, בשעה 18.30.

הרשות השופטת מנחמת את משפחת טל על מות יקירם, שופט (בדימוס) של בית המשפט העליון.

משרד ש. הורביץ ושות' אבל ומנחם את  משפחת טל על פטירת יקירם.
המנוח ברך את משרד ש. הורוביץ לשנת ה- 100 שלו.

המועצה הציבורית של עיר דוד ואוהבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר המועצה הציבורית עיר דוד ושופט עליון בדימוס.

ישיבת בני עקיבא כפר הרואה מנחמת את חנה, דובי, משה, עידו והמשפחה על פטירת יקירם, בוגר הישיבה וממקימיה.

אוניברסיטת בר אילן, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר מועצת הנאמנים, הנשיא והנהלת האוניברסיטה מנחמים את משפחת טל על פטירת יקירם, שופט בית המשפט העליון בדימוס ולשעבר חבר מועצת המייסדים וחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום ב' ה- 11.07.22, בשעה 18.00, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
בשעה 19.15 תתקיים התכנסות באכנסיית הנוער בית וגן ללימוד והעלאת זכרונות.

אבלים: רעייתו: שושנה רחל שוסהיים, בניו: אריאל, דרור, יאיר ויונתן שוסהיים, בתו: זיוה גולדשמידט, אחיו: אליעזר שוסהיים, אחותו: פרידה טייטלבוים, חתנו, כלותיו, נכדיו, נכדותיו, ניניו ונינותיו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 09.06.21, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה במלון גני ירושלים, רחוב זאב וילנאי 4, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 19.20, ערבית – 20.10.
המנוח היה בנו של שמשון ז"ל.

אגודת אפרת, חברי העמותה, העובדים והמתנדבים אבלים על פטירתו של יו"ר האגודה.

עיתון בשבע מנחם את חגי גולדשמידט ומשפחת שוסהיים על פטירת יקירם.

קרן יחד, הנהלת הקרן וחברי הקרן אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר אגודת אפרת וחבר הוועדה הרפואית של הקרן.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם יתקיים ערב לימוד ואזכרה ביום ב' ה- 27.06.22, בבית הכנסת רמתיים צופים, משעול הקורנית 3, רמות ב', ירושלים:
בשעה 19.30 – תפילת מנחה ולימוד משניות.
בשעה 20.15 – תפילת ערבית, שיעור מפי הרב ברוך רוזנבלום, דבר המשפחה וסיום מסכת.
עליה לקברו תתקיים ביום ג' ה- 28.06.22, בשעה 16.00, בית עלמין סנהדריה.

עיתון ישראל היום מנחם את משפחת פיוטרקובסקי ועיתון בשבע על מות יקירם.

עיתון מקור ראשון מנחם את שלמה פיוטרקובסקי על פטירת אביו.

מוסדות מאירים ביפו וישיבת ההסדר שירת משה אבלים על פטירתו של חבר העמותה.

מוסדות קריית הישיבה בית אל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל המוסדות שנים רבות.

ישיבת הר ברכה אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הנהלת הישיבה וממייסדיה, מנכ"ל מוסדות קרית הישיבה בית אל ומו"ל עיתון בשבע.

חברת אינטרנט רימון, יריב פאר, מנכ"ל, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת פיוטרקובסקי על פטירת יקירם, מו"ל עיתון בשבע ומנכ"ל מוסדות הישיבה בבית אל.

קבוצת בשבע אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, מו"ל עיתון בשבע ומנכ"ל מוסדות קריית הישיבה בית אל.

קבוצת בר מנחמת את משפחת פיוטרקובסקי על פטירת אב המשפחה, מו"ל העיתון בשבע.

חברת נטספרק מנחמת את שלומי והמשפחה על מות האב.

הנהלת פאגי, הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו של מנכ"ל מוסדות קריית הישיבה בית אל ומו"ל העיתון בשבע.

איגוד הישיבות הגבוהות אבל על פטירת חברם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס גילוי מצבה ביום שלישי ה- 23.06.21:
בשעה 18.15 – עליה לקבר ותפילת מינחה.
בשעה 19.15 – דברים לזכרו בהיכל הישיבה הגבוהה.
בשעה 20.15 – תפילת ערבית.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים אזכרה ביום ב' ה- 13.06.2:
בשעה 17.30 – עלייה לקברו ותפילת מנחה.
בשעה 18.30 – סיום ש"ס משניות ודברים לזכרו בהיכל הישיבה הגבוהה בית אל.

אבלים: בעלה: דוד צוקר, ילדיה: הדסה וראובן ירון, שולמית ודוד אימבר, איתן ועירית צוקר, חנן וריקי צוקר, נכדיה, ניניה ואחיה: רוברט ולי סימון.
יושבים שבעה ברחוב ארלוזורוב 8, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 06.30, מנחה – 19.10, לימוד וערבית.
המנוחה הייתה בתם של שמעון דב ומרים.

רשות יד ושם, ההנהלה והעובדים מנחמים את שולמית אימבר, עובדת הרשות, על מות אמה.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים, הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם אשר נרצח בידי בני עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם אשר נרצח בפיגוע בצומת תפוח שבשומרון.

ישיבת אהבת חיים, המורים, התלמידים והבוגרים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, בוגר הישיבה אשר נרצח בידי בני עוולה.

קואליצית העמיות היהודית, החברה למתנ"סים, הליגה נגד השמצה בישראל, ארגון הלל ישראל, הקהל – החממה לקהילות משימתיות בתפוצות, יונייטד, מוזאיק יונייטד, מועצת תנועות הנוער בישראל, ארגון נפש בנפש, קרן משפחת רודרמן, Project Z3 וקבוצת ראות אבלים ומנחמים את המשפחות על פטירת יקיריהם ושולחים איחולי החלמה לפצועים.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים, חברי מועצת העיר, הנהלת העירייה והעובדים אבלים על מותם של תושבי ירושלים ואחיהם מהארץ ומהעולם שנספו באסון ומנחמים את המשפחות שאיבדו את יקיריהן.
ואלו שמות הניספים: אריאל צדיק ז"ל מירושלים, חיים סלד ז"ל מירושלים, משה צרפתי ז"ל מירושלים, מרדכי פאקעטע ז"ל מירושלים, אליעזר גפנר ז"ל מירושלים, משה אלחדד ז"ל מירושלים, יוסף אלחדד ז"ל מירושלים, יהושע אנגלרד ז"ל מירושלים, משה אנגלרד ז"ל מירושלים, אלקנה שילה ז"ל מירושלים, אלעזר קולטי ז"ל מירושלים, ידידיה פוגל ז"ל מירושלים, אריאל אחדות ז"ל מירושלים, אליהו כהן ז"ל מביתר, שמעון מטלון ז"ל מביתר, אלעזר גולדברג ז"ל מביתר, מנחם זקבך ז"ל ממודיעין, שמואל קלגסבלד ז"ל מבית שמש, דוד קרויס ז"ל מבית שמש, שמחה דיסקינד ז"ל מבית שמש, ישראל אלנקווה ז"ל מבית שמש, יהודה רובין ז"ל מבית שמש, חנוך סלוד ז"ל מאשדוד, יונתן חברוני ז"ל מגבעת שמואל, יוסף גרינבוים ז"ל מחיפה, אליעזר יוזעף ז"ל ממונורו, שרגא גשטטנר ז"ל ממונטריאול, משה בן שלום ז"ל מבני ברק, ידידיה חיות ז"ל מבני ברק, אליהו סטרקובסקי ז"ל מאלעד, נחמן קירשנבוים ז"ל מבית שמש, חיים ראק ז"ל מבית שמש, יוסף מסטורוב ז"ל מרמלה, יוסף יהודה לוי ז"ל מרכסים, ישי מועלם ז"ל מרכסים, שלמה זלמן ליבוביץ ז"ל מצפת, חן דורון ז"ל מחולון, יוסף טאובר ז"ל ממונסי, דב שטיינמץ ז"ל מקנדה, מנחם קנובלוביץ' ז"ל מארה"ב, אברהם אמבון ז"ל מארגנטינה, דניאל מוריס ז"ל מניו ג'רזי, יוסף קאהן ז"ל מקליוולנד ומשה ברגמן ז"ל מאנגליה.

ראש הממשלה וממשלת ישראל אבלים על מותם של 45 המתפללים שניספו באסון בהילולת ל"ג בעומר במירון ומנחמים את המשפחות על פטירת יקיריהם.

המרכז הרפואי הרצוג, הוועד הפועל, העובדים והמנהלים אבלים ומנחמים את משפחת אגסי על פטירת יקירם, חבר הוועד הפועל של המרכז הרפואי.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פלוגת הכותל 7, הרובע היהודי, ירושלים, בימים ה'- מוצ"ש ה- 08-10.04.21, ובבית בנו, אריאל אגסי, רחוב אפרים 6, דירה 2, מודיעין, בימים א'-ג' ה- 11-13.04.21.
המנוח היה בנם של הדסה ושמעון אגסי.

החברים בוועדת ההשקעות של מועדון המאה פלוס מנחמים את יעקב נויבירט, יו"ר המועדון ומשפחתו על פטירת בנו.
יושבים שבעה בבית משפחת נויבירט, דרך בן גוריון 250, קומה 12, גבעתיים, החל ממוצ"ש ה- 03.04.21.

הרב גבריאל סוראני, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, הרב אליעזר שמולביץ, רב העיר קיסריה, ועדת הדת קיסריה ותושבי העיר קיסריה מנחמים את משפחת נויבירט על מות יקירם, רב הקהילה בקיסריה.

אולפנת צביה בני ברק, הנהלת האולפנא, הצוות החינוכי והתלמידות מנחמים את רעות נויבירט, תלמידת האולפנא, על מות אביה.

ארגון בית הלל, הרבנים והרבניות אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם, ממייסדי הארגון והמנכ"ל הראשון של הארגון.

אבלים: הבן: משה ואיתנה פומרנץ ובני ביתם, הבת: טובה ומיכא קלר ובני ביתם, הבת: מיכל ואמיר קדמון ובני ביתם, הבת: יעל ואלדד בן זמרה ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 23.03.21, בשעה 12.00, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית משפחת משה פומרנץ, רחוב שברץ 22, דירה 4, רעננה, למעט יום ו' ה- 26.03.21, בו כל אחד מהאבלים ישב בביתו.

קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים, הדירקטוריון, המנהלים והעובדים מנחמים את משפחת פומרנץ על פטירת יקירם, יו"ר דירקטוריון הקרן עשרות שנים.

הנהלת אוניברסיטת בר אילן מנחמת את משפחת פומרנץ על פטירת יקירם שהיה המזכיר האקדמי של האוניברסיטה במשך 35 שנים.

מועצה אזורית גוש עציון, שלמה נאמן, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, איש כרמי צור, יקיר מועצת גוש עציון וקב"ט המועצה לשעבר.

חברת מתקני פסגות בע"מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, לשעבר מנהל תפעול בחברה.

מועצה מקומית אפרת, עודד רביבי, ראש המועצה, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל אגף שפ"ע במועצה לשעבר.

הנהלת מל"ג/ות"ת והעובדים מנחמים את משפחת גרוסמן על פטירת יקירם, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב בשנים 2003 – 2009.

המכללה האקדמית אשקלון, ד"ר פנחס חליוה, מנכ"ל, פרופ' שמעון שרביט, רקטור, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, נשיא המכללה.

מיכל ושלמה טיסר וחברת וילאר אינטרנשיונל מנחמים את יוסי ומשפחת גרוסמן על מות אבי המשפחה.

ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר ור"מ לשעבר.

הנהלת המכללה האקדמית אחוה מנחמת את המשפחת גרוסמן על פטירת יקירם, נשיא המכללה האקדמית אשקלון ויו"ר ות"ת לשעבר.

הנהלת אוניברסיטת בר אילן, הנשיא, הרקטור, המנכ"ל והפקולטה למדעי החיים מנחמים את משפחת גרוסמן על פטירת יקירם, דקן הפקולטה למדעי הטבע בשנים 1979 – 1981, סגן הנשיא למחקר בשנים 1992 – 1996, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) בשנים 2003 – 2009 ופרופ' אמריטוס לביוכימיה בפקולטה למדעי הטבע.

החברה לפיתוח מטה בנימין והעובדים והמועצה האזורית מטה בנימין אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מוותיקי החברה לפיתוח מטה בנימין.

עיתון בשבע מנחם את אפרים אורן על פטירת אחיו.

ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר, הרב דעואל בסוק, ראש הישיבה, הנהלת העמותה, צוותי ההוראה והתלמידים מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, ממקימי הישיבה, המורה הראשון למתמטיקה וחבר הנהלת העמותה שנים רבות.

אוניברסיטת בר אילן, פרופ' אריה צבן, נשיא, ורו"ח שלמה זהר, יו"ר ועדת הקבע, מנחמים את מוטי, חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה ומייסד קליניקת דניאלי במחלקה לפסיכולגיה ואת משפחת זוננפלד על פטירת אם המשפחה.

הנהלת המרכז הרפואי לניאדו, חבר הנאמנים לניאדו ישראל, נדב חן, מנכ"ל, ומאיר מרק, סמנכ"ל פיתוח משאבים, מנחמים את מוטי זוננפלד ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

ארגון מתנת חיים, רחל הבר והצוות מנחמים את מוטי זוננפלד, מייסד קרן דניאלי, על פטירת אמו.

עמותת עמינדב הנהלת העמותה ותוכנית בשביל דניאלי לסיוע לנערות בסיכון מנחמים את הרב מרדכי (מוטי) זוננפלד ומשפחתו על פטירת אמו.

המרכז האקדמי לב, הנשיא, ראש בתי המדרש, הרבנים, הסגל המינהלי, הסגל האקדמי, המרצים והתלמידים אבלים על פטירת אלמנתו של הרב זלמן נחמיה גולדברג ז"ל, ראש הישיבה של בית המדרש במרכז האקדמי לב במשך ארבעים שנים.