המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 16.01.20, בית עלמין קיבוץ מלכיה.
יושבים שבעה בביתה של נימה, רחוב מירון 55, כפר ורדים, בין השעות 10.00 – 15.00, ובביתם של חיים וסילביה גור, שכונת ההרחבה קיבוץ מלכיה, בין השעות 16.00 – 20.00.

אבלים: המשפחה ומושב כפר יהושע.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 26.08.15, בשעה 17.00. יציאה מבית המשפחה.
המנוח היה חבר מושב כפר יהושע.

למשפחה ולכל בית כפר יהושע
אתכם באבלכם עם פטירת
שמחה אסף ז״ל
יו"ר המרכז החקלאי בין השנים 1996-1970
שלא תדעו עוד צער
המרכז החקלאי, ניר שיתופי, התנועה הקיבוצית והתנועות המושביות

מודעת השתתפות הארץ 26.8.15

קיבוץ מלכיה מנחם את ירון אסף על מות אביו.

קיבוץ כפר גלעדי מנחם את ירון אסף על מות אביו.