מחברת מגאפארם אבלה ומנחמת את אתי, אייל, אורי וינון על מות יקירתם.

חברת פסגות בית השקעות מנחמת את אייל בללי, עובד החברה, ומשפחתו על מות בתו.

העיר גבעתיים, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, חברי מועצת העיר ותושבי העיר אבלים ומנחמת את המשפחה על מות יקירתם באסון השיטפון בערבה.