אבלים: רעייתו: צפרה שליטא ממנחמיה, בתו וחתנו: גילת וזאב עידן ממנחמיה, נכדיו, נכדותיו, ניניו, נינותיו, אחיו ורעייתו: עתליה ובני שליטא ממנחמיה ובני ביתם.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 26.10.18, בית עלמין מנחמיה.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה חקלאי במנחמיה – היישוב הראשון בעמק הירדן.

אבלים: הילדים: גל ויעל פרידמן, האחים: מנחם ובני שליטא.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 05.01.15, בשעה 15.00, בית עלמין מנחמיה.
יושבים שבעה עד יום ו' ה- 09.01.15 בשעה 12.00, בבית האח, מנחם שליטא, רחוב ההדרים 60, מנחמיה.