המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 14.05.15, בשעה 15.00, בית עלמין הרצליה הישן, רחוב פינסקר. נפגשים בכניסה הראשית.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בת שבע 3, הרצליה.

מודי אסף, אריק קימל, יפים ליפס וצוות חברת מר טר בע"מ מנחמים את עו"ד עמיחי סגל והמשפחה על פטירת יקירתם.

חברת מבטח סימון מנחמת את משפחת מאירוביץ על מות יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 03.03.15, בשעה 15.00, בית עלמין ירקון שער החסד.
יושבים שבעה ברחוב הכבאים 15, דירה 27, רמת גן.

למשפחת מאירוביץ'
משתתפים באבלכם הכבד על מותו בטרם עת של יקירכם, שותפנו וחברנו
דודו ז"ל
משפחת ספיקו טלקום

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 8.3.15

מגדל חברה לביטוח בע"מ מנחמת את משפחת מאירוביץ על מות יקירם.

חברת הראל ביטוח ופיננסים בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את שושי ומשפחת מאירוביץ על מות יקירם.

חברת מר-טר בע"מ מנחמת את משפחת מאירוביץ' על מות יקירם.

אבלים: אשתו: סלביה, ילדיו: מוקי פרינץ ובני ביתה, צילי אידלמן ובני ביתה, יוסי הבר ובני ביתו, אחותו: קלרה עצור, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 22.10.14, בשעה 14.00, בית עלמין רעננה הישן, רחוב קלאוזנר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב המעלות 6, רעננה.

חברת מר-טר בע"מ מנחמת את משפחת הבר על מות יקירם.

ארגון הקבלנים והבונים, אבנר לוי, יו"ר, אלי רוזנטל, מנכ"ל, חברי הארגון והעובדים מנחמים את משפחת הבר על מות אב המשפחה.
המנוח היה חבר ותיק בארגון הקבלנים והבונים.