אבלים: בן זוגה: דרור, ילדיה: תומר, עמרי, טליה ודריה, אחיה: יוסי ורוני קוצ'יק ומשפחותיהם ומשפחת אבירם.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 03.03.21, בחוג המשפחה.
יושבים שבעה ברחוב האשל 97, הרצליה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

חברת מימון ישיר מנחמת את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על מות האחות.

אורנה ואילן פלינט, שמעון לביא, תמרה פלינט וגיל אהרנסון אבלים ומנחמים את דרור, תומר, עמרי, טליה ודריה, יוסי, רוני, נירית, גילי, דן ואפרת על פטירת יקירתם.

מוקי ודורון שנידמן וחברת צור שמיר מנחמים את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על מות יקירתם.

חברת ביטוח ישיר, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על מות האחות.

דליה רבין והעובדים במרכז רבין אבלים ומנחמים את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על פטירת יקירתם.

חברת אדגר מנחמת את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על מות יקירתם.

מירב, דפנה, גלעד, בן, הראל, איל, גל, טל, אורלי ומשרד פרסי צדוק קוצ'יק טריואקס, אסטרטגיה תקשורתית ויחסי ציבור, מנחמים את יוסי קוצ'יק ומשפחתו על פטירת יקירתם.

אבלים: הבנות: דפנה ומנחם וולקוביץ, תמר וארז מילר, הנכדים: טל, מור, תומר, אורן והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 24.02.21, בחוג המשפחה.
יושבים שבעה בבית משפחת טריואקס, רחוב רב אשי 15, קומה 8, דירה 84, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

משרד מירב פרסי צדוק וחברת יוסי קוצ'יק בע"מ מנחמים את דפנה טריואקס ומשפחתה על מות האם.

החברים: אילנה ודוקה אס, רבקה וגוני דוד, רנה יודלביץ, מרים לאופר, שלי וצחי – יהודית כהן ז"ל, תמי ויורם שוחט, זמירה וחיים פלד, זהבה כץ, עדינה פרלמן, חנה רומן, ציונה שפר, ציפי שלוש, ביני קוגן ואבידן לידיה מנחמים את דפנה, תמי והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: רעייתו: אורה טריואקס, בנותיו וחתניו: דפנה ומנחם וולקוביץ, תמר וארז מילר, אחותו: רות גולדשטיין ובני ביתה, נכדותיו ונכדיו: טל, מור, תומר ואורן, נינתו: לירי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 30.04.17.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רב אשי 15, קומה 8, דירה 84, נווה אביבים, תל אביב, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 21.00.

יצחק וביני טריואקס ומטר הוצאה לאור בע"מ מנחמים את אורה, דפנה ותמי על פטירת יקירם, שותף בהוצאה לאור.

החברים, משפחות: אס, אבידן, אנדרמן, אריאל, גיינספורד, גרינברג, דוד, יודלביץ, כהן, כץ, לאופר, הלרמן, מרקוס, פלד, קוגן, רומן, שלוש, שפר, שוחט ושטינבך אבלים ומנחמים את אורה, דפנה, תמי והמשפחה על פטירת יקירם.

חברי התאחדות הוצאות הספרים בישראל מנחמים את המשפחה והוצאת ספרים מטר על מות יקירם.

מירב פרסי צדוק ויוסי קוצ'יק מנחמים את דפנה טריואקס והמשפחה על מות יקירם, ממייסדי ענף יחסי הציבור בישראל.