מכון היצוא הישראלי, רמזי גבאי, יו"ר, עופר זקס, מנכ"ל, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות האם.

התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, העובדים והמוסדות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, ומשפחתו על מות האם.

הנהלת משרד התמ"ת והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

ניר שיתופי והמרכז החקלאי מנחמים את השר שלום שמחון על מות אמו.

שירות התעסוקה הישראלי, שרגא ברוש, יו"ר מועצת שירות התעסוקה וחברי מועצת שירות התעסוקה, בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, חברי ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ומשפחתו על מות אמו.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את שלום שמחון, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, והמשפחה על מות אמו.

חברת תנובה, ועד הנהלת תנובה, הנהלת תנובה והעובדים מנחמים את ח"כ שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, צבי אורן, נשיא לשכת התיאום וחברי לשכת התיאום מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

התאחדות התעשיינים, אמיר חייק, נשיא התאחדות התעשיינים, עובדי ההתאחדות, צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים וחברי ההתאחדות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

ראובן (רובי) ריבלין, יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת מנחמים את השר שלום שמחון והמשפחה על מות אמו.

אהוד ברק, שר הביטחון, ומפלגת העצמאות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות האם.

המועצה הישראלית לצרכנות, ד"ר מיקי הרן, יו"ר הדירקטוריון, עו"ד אהוד פלג, המנהל הכללי, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת והמשפחה על מות אימו

בורסת היהלומים הישראלית, אירי סהר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

מוטי גנץ, יו"ר מכון היהלומים וענף היהלומים הישראלי מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

מועצת גפן היין, היקבים והכורמים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, ומשפחתו על מות האם.

החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את ח"כ שלום שמעון, שר התמ"ת, על מות אמו.

חברות מרק סרונו ואינטר לאב מנחמות את השר שלום שמחון על מות אמו.

חברת אשרא, יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות אמו.

יקבי כרמל, ישראל איבצן, יו"ר, חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת והמשפחה על פטירת האם.

מועצת הצמחים, החקלאים, נציגי הציבור והעובדים מנחמים את שלום שמחון על מות אם המשפחה.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל המשרד, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ושר החקלאות ופיתוח הכפר לשעבר, על מות אמו.

המוסד לבטיחות וגיהות, משה לביאן, יו"ר המועצה, דניאל חדד, המנהל הכללי, המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות אמו.

מתאבלים: רעייתו: מרים כ"ץ, בניו: אבי ואינה כ"ץ, אפרא כ"ץ, נכדתו: ויקטוריה כ"ץ. ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 01.11.10 בשעה 15.00, מבית ההספד "קהילת ירושלים" שבהר המנוחות,  גבעת שאול, ירושלים. יושבים שבעה ברחוב התיבונים 20, בירושלים. המנוח היה שר העבודה ומנכ"ל הביטוח הלאומי.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, הנהלת המשרד ועובדיו מנחמים את המשפחה.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל , יו"ר חבר הנאמנים, קארן וולף וכסלר, מנהל המרכז, דוד בן-דוד, מנהל המרכז לשעבר, יעקב קופ, חבר הנאמנים, עמיתי המחקר וצוות המרכז בהווה ובעבר מנחמים את המשפחה על מות מייסד המרכז ומנהלו הראשון.

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד מנחם את המשפחה על מותו של מנהל בית הספר לשעבר.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר, סגן שר התמ"ת אורית נוקר, מנכ"ל התמ"מ שרון קדמי בשם הנהלת המשרד ועובדיו מנחמים על מותו.

המנהלת הכללית, חברי המינהלה ועובדי המוסד לביטוח לאומי מנחמים את המשפחה.המנוח כיהן כמנהל הכללי של הביטוח הלאומי בשנים 1969-1973 וכשר העבודה והרווחה בשנים 1977-1981.

ארגון הג'וינט העולמי, ההנהלה והעובדים של מאיירס-ג'וינט-מכון בורקדייל, ושל ג'וינט ישראל, סטיבן שוויגר, מנכ"ל הג'וינט העולמי, ארון סמוקלר ונשיא הג'וינט העולמי מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה ממקימי מכוני המחקר ברוקדייל וטאוב והמנהל הישראלי הראשון של בית הספר ברוואלד לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את המשפחה על מותו של שר העבודה והרווחה לשעבר.