שר התחבורה, המנהלת הכללית, הנהלת משרד התחבורה והעובדים מנחמים את עידן פרץ, עובד המשרד, והמשפחה על מות אמו.

חברי הארגון הארצי של מורי הנהיגה בישראל מנחמים את עידן פרץ על מות אמו.