חברת נמלי ישראל, הדירקטוריון וההנהלה מנחמים את סימה מזרחי, חברת הדירקטוריון, על מות אביה.

שר התחבורה, המנהלת הכללית, הנהלת משרד התחבורה והעובדים מנחמים את סימה מזרחי, עובדת המשרד, ומשפחתה על מות אביה.

שר התחבורה, המנהלת הכללית, הנהלת משרד התחבורה והעובדים מנחמים את ברוריה דדון, עובדת המשרד, ומשפחתה על מות בעלה.

שר התחבורה, המנהלת הכללית, הנהלת משרד התחבורה והעובדים מנחמים את אוולין דדון, עובדת המשרד, ומשפחתה על מות אחיה.