ישיבת בית אל מודיעה כי במלאות 23 שנים לפטירת רב הישיבה ורב הכותל המערבי יתקיימו ערב הילולא ויום לימוד לזכרו בימים א'-ב' ה- 02-03.09.18, בישיבת המקובלים בית אל, העיר העתיקה ירושלים, בהשתתפות רבנים ובמעמד הראשון לציון הרב הראשי לירושלים.
עליה לקברו תתקיים ביום א' ה- 02.09.18, בשעה 19.00, בית עלמין הר הזיתים.

אבלים: אשתו: אבלין פאלוך, ילדיו: רחל ואריאל יונגר, מומי ועילית פאלוך, נטלי ואליהו פרלוב, מיכי והדסה פאלוך, קארין ואודי סט, נכדיו, נינותיו, אחיו: רומי פאלוך ואחותו: בטי פרוור.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 29.07.18, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב דנין 5, תל אביב.
המנוח היה בנו של יהודה אריה לייב ז"ל.

בית טובי העיר אבל ומנחם את רעייתו אבלין פאלוך והמשפחה על פטירת יקירם, מנכ"ל בית טובי העיר לשעבר, בנו של בן יהודה אריה לייב פאלוך, מייסד בית טובי העיר.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 23.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, שדרות הרצל 48, ירושלים.
המנוח היה בנה של קלרה ז"ל.

עיתון ישראל היום מנחם את אורלי גולדקלנג ומשפחתה על מות האב.

עובדי עיתון מקור ראשון מנחמים את אורלי גולדקלנג ומשפחתה על מות האב.

אבלים: משפחות: בורנשטיין, פשיטיק, פיקרסקי, אייגר ואולבסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 13.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 1, ירושלים, פקס: 077-3183359, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 22.00. בתו, גב' פיקרסקי, תשב בארה"ב, טלפון: 17183315909+.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 19.30, מעריב – 20.25.
המנוח היה בנו של רבי אברהם, חתנו של רבי אברהם שלמה קובלסקי, נמנה על חסידי גור והיה תושב לודז', ציריך וירושלים.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור, איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, הנהלת בית המדרש והנהלת איחוד המוסדות אבלים ומנחמים את אלמנתו, בנו ישראל מרדכי בורנשטיין, חבר מועצת הנשיאות העולמית של איחוד מוסדות גור, בנו יונתן בורנשטיין, חבר הנהלת בית המדרש , חתניו, בנותיו והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור כנרת ירושלים, המתפללים והגבאים מנחמים את ישראל מרדכי בורנשטיין, ממתפללי בית החסידים ומשפחתו על פטירת אביו.

ז'ק בר והנהלת חברת טמפו אבלים ומנחמים את בנו יונתן ומשפחתו על פטירת יקירם.

בית החסידים דחסידי גור ציריך, המתפללים ולומדי השטיבל אבלים ומנחמים את בנו ישראל מרדכי ומשפחתו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: וילהלם, אייזן, וינר, לעפקאוויטש, לוריא ורוזנפלד, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 13.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית משפחת לעפקאוויטש, רחוב בני ברית 12, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהודה דב זרחיה (בערל) וילהלם ז"ל, בתו של נפתלי הירצקא קנופף ז"ל. אחותה רבנית מפינסק קארלין תשב ממוצ"ש ה- 16.06.18 ועד יום ב' 18.06.18 בביתה, רחוב הרב שך 50, בני ברק.

אבלים: משפחות: קצנשטיין ובנדיקט.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אגרות משה 8, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי ביסטריצקי ז"ל, אלמנתו של הרב יהודה יוסף קצנשטיין ז"ל.

אבלים: משפחות: גולדשמיד, חזין, ליבהף וירט.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.05.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קצנלבויגן 66, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.15, מנחה וערבית בסמוך לשקיעה.
המנוח היה בנו של שבתאי ז"ל, נמנה על חסידי ברסלב.

אבלים: בעלה, בניה, בנותיה, הוריה, אחיה, אחיותיה, נכדיה, משפחות: אלישיב, קרליץ, שניצר, קרקובסקי, קרויזר ואייכלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 20.05.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב רלב"ח 8, גאולה, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00, עד יום א' ה- 27.05.18 בבקר.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה בתו של אברהם יעקב קרליץ שליט"א, אשתו של אליהו אלישיב שליט"א.

אבלים: משפחות: קאפ, גרין, הרשקופ ורוזנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 17.04.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, יעקב אשר, רחוב עזרת תורה 14, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ישראל קאפ ז"ל מחסידי לעלוב, בתו של אריה לייבוש שטרן ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 13.04.18, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הרב רוזובסקי 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב יוסף שליט"א.

בית החסידים בית שלמה, הגבאי והאברכים אבלים ומנחמים את אחיו, שמעון נפתלי שליט"א, ממתפללי בית החסידים והמשפחה על פטירת יקירם, תלמיד ישיבת מאור ישראל.

כולל אוהבי תורתך, האברכים, ההנהלה ומתפללי בית החסידים דגור אבלים ומנחמים את אביו רבי יעקב יוסף אלתר, מחנך בכולל ואת אחיו, אברך בכולל ומשפחתו על פטירת יקירם.

כולל הלכה למעשה, יצחק מאיר רובינפלד, הרב שלמה אברמצ'יק ואברכי הכולל אבלים ומנחמים את אחיו שמעון נפתלי אלתר, אברך בכולל, אביו יעקב יוסף והמשפחה על פטירת יקירם.

תלמוד תורה ומתיבתא פני מנחם, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אביו רבי יעקב יוסף אלתר, מורה בתלמוד התורה, אחיו רבי ישראל, רבי שמעון נפתלי, רבי יהודה אריה ופנחס, בוגרי תלמוד התורה ואחיו שמחה בונים ואברהם מרדכי, תלמידי תלמוד התורה והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: וואססערטהייל, טיבערג, ראטטעשטיין וואלף.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.04.18, בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים.
יושבים שבעה ברחוב רבי עקיבא 93, בני ברק עד יום ג' ה- 10.04.18, אחה"צ.
המנוח נמנה על חסידי גור ניו יורק, מייסד ונשיא כולל אברכים דגור ניו יורק, בנו של שאול ז"ל, חתנו של רבי שמעון קאפף ז"ל מחסידי לעלוב.

אבלים: משפחות: קוזליק, שנור, הרשקופ, פאלוך וישראלוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.04.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ירמיהו 14, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של הרב יוסף קוזליק ז"ל, חתנו של נפתלי מאיר הורביץ ז"ל.

אבלים: אשתו, אחיו, בניו, בנותיו, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 04.04.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, משק 62, מושב נהורה. בנו משה ישב בביתו בחצור הגלילית, עד יום א' ה- 08.04.18 בשעה 11.30. אחיו, הרב אלעזר בלרנד ישב בביתו בירושלים.
המנוח היה בנו של חיים ז"ל, רב המושבים נהורה ויד נתן 36 שנים.

אבלים: משפחות: הרמן וקליין והאחות פדר מניו יורק.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 03.02.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה משה, רחוב אודם 2, הר שמואל, גבעת זאב, בין השעות 09.00 -13.00, 16.00 – 22.00. בתה לביאה הרמן ובנה אריה ישבו מיום ד' ה- 07.02.18 בבית הבת, רחוב מינץ 29, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם קליין ז"ל, בתו של אריה ז"ל.ע

אבלים: משפחות: קליין, פקשר ושר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב תכלת מרדכי 19/2, קרית בעלזא, ירושלים עד יום א' ה- 28.01.18 בערב ומיום ב' ה- 29.01.18 בארה"ב. אחיותיה תשבנה ברחוב רבי מאיר 9, כניסה ב', קומה א', קרית צאנז, נתניה, עד יום ד' ה- 31.01.18.
המנוחה הייתה בתו של שרגא צבי הולצר ז"ל, אשתו של יעקב הלוי קליין שליט"א מחסידי בעלזא בורו פארק.

אבלים: משפחות: פינטער, טאוב, האגער, שטרנבוך, ברקוביץ, פרנס וצויבל.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 04.01.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 48, בני ברק. אחותה גב' שטרנבוך תשב בביתה, רחוב יוסף זיו 14, ירושלים, ביום ב' ה- 08.01.18.
זמני תפילות: שחרית – 08.15, מנחה – 13.15, 16.30, מעריב – 18.00, 19.00.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק שליט"א ובתו של שמואל פינטער שליט"א.

קהל שומרי הדת ביקאווסק וכולל אור יצחק ביקאווסק מברוקלין אבלים ומנחמים את רבי יצחק פינטער ומשפחתו על פטירת יקירתם.

אבלים: אשתו, בנו, בנותיו, נכדיו, ניניו ואחיו, משפחות: זילבר, גיפס, זיידנפעלד, פישמן, בראדט ושאהן.
ארונו יגיע ביום ה' ה- 04.01.18, בשעה 12.00, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 04.01.18, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש הגדול דחסידי סלונים, רחוב סלנט, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים. טלפון לברור מועד מדויק של הלוויה – 03-3080100.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת שאהן, רחוב דברי חיים 28, ירושלים, עד השעה 21.30. מיום א' ה- 07.01.18 ישבו האחים בבית רבי מיכל זילבר, רחוב פנים מאירות 12, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח נמנה על חסידי סלונים, היה בנו של מאיר אריה יהודה ז"ל, חתנו של נפתלי קליין ז"ל, תושב טבריה, ירושלים וניו יורק.

התלמידים בבית המדרש שבט הלוי בירושלים מנחמים את מורם רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוויעהל, על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות: רוטנברג, ברנפלד ולנדא.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 25.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב המשוררים 2, הרובע היהודי, ירושלים העתיקה, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של חיים דוד רוזנצוייג ז"ל, אלמנתו של מרדכי ז"ל, תושבת בני ברק והרובע היהודי.

אבלים: חסידי באיאן בארץ ובחו"ל, הרבנים, התלמידים וההנהלה.
ארונו יגיע ביום ב' ה- 18.12.17, בטיסת אל על 008 מניו יורק. טלפון לבירורים: 0-723-723-500.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 18.12.17, בשעה 19.00, מרחבת הקלויז הגדול תפארת ישראל דחיסדי באיאן, רחוב מלכי ישראל 40, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים,
המנוח היה בנו של רבי יעקב יהודה ז"ל.

מרכז מוסדות זוועהיל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 02.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, בנין הישיבה, רחוב האדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.

אבלים: משפחות: ויצהנלדר, שיף, רכטשפר, פרידמן, סין, הרשקו, קולסקי ווילהלם.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 01.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אדוניהו הכהן 24 א', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של שמעון דב ויצהנדלר שליט"א מחסידי ברסלב, בתו של יעקב סין הרשקו ז"ל מבאר יעקב.

Her son Dr. Bernard Monderer mourns.
The funeral will take place on Tuesday 28/11/17, at 23.30, at Har Hazeitim Cemetery.
There will be bus leaving from Petach Tikva at 22.00, through Derech Ramat Eshkol, Jerusalem. Tel.: Avi – 054-3977228, Rifka – 03-9241141.
The Shiva will take place on Wednesday 29/11/17, at 9 Zichron Moshe St., 4th Floor, Petach Tikva, till 19.30, not between 14.00 – 15.30, Phones: 03-9241141, 001-818-430-3004, Racheli – 054-3454863.
Prayers time: Schacharit – 07.30, Mincha – 16.25 followed by Maariv.
The deceased was wife of Charles Monderer z", mother of David Mondere z"l.

אבלים: משפחות: הרמן, קליין ובנט.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.10.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנו משה, רחוב אודם 2, הר שמואל, גבעת זאב, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחיו אריה ואחותו מרת לביאה ישבו מיום ו' ועד יום א' ה- 03-05.11.17, בבית האחות, רחוב הרב מינץ 29, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי ערלוי, היה בו של משה ז"ל, תושב פאפא, ירושלים וקטמון.

אבלים: משפחות: קרלבך, רוזנבלט, גראף, הופמן, וורהפטיג, כהן ורייזנר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.10.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, שכונת רמות פולין 63, כניסה א', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00. האחים והאחיות ישבו ביום ו' ובמוצ"ש ה- 27-28.10.17, בבית משפחת רייזנר, רחוב בית הלל 7.
המנוח היה בנו של נתן ז"ל מבני ברק, חתנו של יהודה אינגלשטיין ז"ל מבאר שבע ונמנה על חסידי ברסלב.

המשפחה מודיעה כי במלאות עשר שנים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו ביום ד' ה- 01.11.17, בשעה 15.40, בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים.
בשעה 15.40 – תפילת מנחה.
בשעה 16.00 – אזכרה.
בשעה 16.30 – התכנסות במלון שבע הקשתות בהר הזיתים מול הר הבית.
בשעה 16.40 – הרצאה בנושא עיר דוד ויישוב ארץ ישראל מפי דוידלה בארי, חתן פרס ישראל.
בשעה 17.20 – הרצאה בנושא האנשים השקופים, על החסד מרחל אמנו ועד ימינו, מפי אורי שכטר.
בשעה 18.30 – הקרנת סרט על אביה, סיום מסכת ותפילת ערבית.
פרטים והרשמה בטלפון: 050-7925010.
במוצ"ש ה- 04.11.17, בשעה 19.00, תתקיים התכנסות בבית משפחת גולדברג, רחוב עמרם גאון 41, גבעת שאול, ירושלים, ללימוד משניות.

אבלים: משפחות: בידרמן, אונגר, מקובסקי, קאץ ושטיירמן.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 18.10.17, בית עלמין הר הזיתים.
פרטים על השבעה בטלפון: 053-3145690.
המנוחה הייתה אלמנתו של יחיאל שיינווקסלר ז"ל, בתו של יעקב דוד בידרמן ז"ל.

אבלים: משפחות גריפנעלד ווייזער, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 09.10.17, בשעה 10.30 מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה: בנה יצחק אייזק, ממוצ"ש ה- 14.10.17 עד יום א' ה- 15.10.17 בביתו, רחוב ירמיהו 48, קומה ב' ואחר כך בוינה. בנה מרדכי צבי, ממוצ"ש ה- 14.10.17 עד יום א' ה- 15.10.17 בשעה 12.00 בביתו, רחוב השלושה 11 בני ברק ואחר כך בוינה. בנה דוד לייב מוינה, בנה אברהם שלום מאנטווערפען ובתה מרת וויזער ישבו בוינה עד יום ה' ה- 19.10.17 בבקר, טלפון: 00-43-1-7135551, פקס 00-972-15329999682.
המנוחה הייתה בתו של הרב יצחק אייזיק שפירא ז"ל, אלמנתו של הרב חיים ירחמיאל גרינפעלד ז"ל.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והוועד הפועל ירושלים אבלים על פטירתה.
המנוחה הייתה אשתו של הרב חיים ירחמיאל גרינפלד ז"ל שכיהן שנים רבות כיו"ר אגודת ישראל אוסטריה והיה רבה של אגודת ישראל בווינה.

אבלים: משפחות: היימליך, כהן ואיצקוביץ, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 16.09.17, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ישמח משה 7, בני ברק, עד יום ד' ה- 20.09.17. בתה, גב' היימליך, תשב בארץ עד יום ב' ה- 18.09.17 בשעה 20.00 ואח"כ בארה"ב, טלפון: 1-718-3870720.
המנוחה הייתה אשתו של יהושע בלייר ז"ל, בתו של צבי אלימלך הכהן ליטנר ז"ל.

ישיבת חמכי לובלין אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 16.09.17, בית עלמין הר הזיתים ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתה, הרבנית למברגר, רחוב הלפרין 13, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של רבי אהרן דוד קאהן, אשתו של מרן בעל שבט הלוי.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 12.08.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בימים א' ה- 13.08.17 ו- ו' ה- 18.08.17, בבית בנו הרב משה, רחוב דמשק אופירה 14 ירושלים ובימים ב'-ה' ה- 14-17.08.17 בבית בנו הרב עקיבא, רחוב נחל לכיש 40, בית שמש ובבית בתו, רחל טל לוי, רחוב הנשיא 39, גבעת שמואל.
המנוח היה בנו של עקיבא ז"ל, תושב קראקא, תל אביב ובית שמש.

אבלים: משפחות לבנברג וקסטלניץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 11.08.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב שמואל הנביא 72, כניסה ד', ירושלים, עד יום א' ה- 13.08.17, בשעה 22.00, ולאחר מכן בבית בתה, משפחת קסטלניץ, רחוב נועם אלימלך 16, כניסה ב', בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אלחנן לבנברג ז"ל, בתו של דוד הלוי שטאובר ז"ל.

המשפחה אבלה.
ארונו יגיע ביום ג' ה- 08.08.17, בשעה 18.00, בטיסה 008.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 08.08.17, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים. פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים 052-7616133, 050-4146262, 054-8407670.
המנוח היה בנו של הרב יחיאל הלוי ז"ל מארה"ב.

אבלים: משפחות: סטאריק, אייזנבערג וגולדשמיד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 01.08.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב אבן יהושע 1, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי תולדות אהרון.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבל.
ארונו יגיע ביום א' ה- 23.07.17.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 23.07.17, מבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדומור"י בית זוועהיל. פרטים על מועד ההלוויה בטלפון: 077-2611126, שלוחה 11.
יושבים שבעה בבית אחיו, ישראל גולדמן, רחוב עץ הדר 6 (מול סדיגורא), ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – רבע שעה לפני השקיעה, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של רבי מרדכי מזוועהיל ז"ל, חתנו של הארמו"ר מצאנז ז"ל.

איגוד חסידי צאנז אבל.

מוקיריו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו להקמת מצבה ביום ב' ה- 21.08.17, בשעה 18.15, בית עלמין הר הזיתים.
תחבורה תצא בשעה 17.45 מכיכר זוועהיל, רחוב שמואל הנביא, ירושלים.

אבלים: משפחות: אייזנשטיין, הקר, גרליץ ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 14.07.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חנה 6, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של משה אייזנשטיין שליט"א, בתו של הרב בנימין זאב הקר ז"ל.