המשפחה אבלה.
ארונו יגיע ביום ג' ה- 08.08.17, בשעה 18.00, בטיסה 008.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 08.08.17, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים. פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים 052-7616133, 050-4146262, 054-8407670.
המנוח היה בנו של הרב יחיאל הלוי ז"ל מארה"ב.

אבלים: משפחות: סטאריק, אייזנבערג וגולדשמיד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 01.08.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב אבן יהושע 1, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי תולדות אהרון.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבל.
ארונו יגיע ביום א' ה- 23.07.17.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 23.07.17, מבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדומור"י בית זוועהיל. פרטים על מועד ההלוויה בטלפון: 077-2611126, שלוחה 11.
יושבים שבעה בבית אחיו, ישראל גולדמן, רחוב עץ הדר 6 (מול סדיגורא), ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – רבע שעה לפני השקיעה, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של רבי מרדכי מזוועהיל ז"ל, חתנו של הארמו"ר מצאנז ז"ל.

איגוד חסידי צאנז אבל.

מוקיריו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו להקמת מצבה ביום ב' ה- 21.08.17, בשעה 18.15, בית עלמין הר הזיתים.
תחבורה תצא בשעה 17.45 מכיכר זוועהיל, רחוב שמואל הנביא, ירושלים.

אבלים: משפחות: אייזנשטיין, הקר, גרליץ ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 14.07.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חנה 6, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של משה אייזנשטיין שליט"א, בתו של הרב בנימין זאב הקר ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 22.06.17, בשעה 11.00, מבית הלוויות שמגר, רחוב שמגר 26, ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
המנוח היה בנם של שרה והרב נתן ז"ל.

ישעיהו רוזבלום ופנינה ירדן מנחמים את גילי מיליקובסקי והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: פרידמן, ונקרט, ורטהיימר והנדלמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 16.05.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי בינה 12, קומה תחתונה, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי אריה לייב פרידמן ז"ל, בתו של הרב יעקב שלום שטרסברג ז"ל.

אבלים: משפחות: פרידמן, יעקובזון, קופילוביץ, בליז'ינסקי, בלוי, חשין וברנשטיין, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין הר הזיתים ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חידושי הרי"מ 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה זקן חסידי באיאן, בנו של אברהם ז"ל.

אבלים: משפחות: זוננפלד, פנט, צימרמן, חדש, בארון, זולדן, ברודי, וינדיש, ויס, גרוס וליבוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 17.04.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב בלוי 31, סנהדריה, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף חיים זוננפלד שליט"א, בתו של רבי אברהם יהושע העשיל באראן ז"ל.

אבלים: משפחות: קופרמאן, ערליך, עלפער, בר חורין וראזען.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 27.03.17, בשעה 13.30, מבית המדרש הגדול ד'אחמיסטיווקא, רחוב גבעת משה 10, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחובות הבוכרים (דוד) 31, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אלחנן ז"ל, חתנו של יצחק זאב הלוי וואלעס שליט"א.

אבלים: משפחות: סורסקי, אידלשטיין, גוטמן, פישר, אשכנזי, שלומוביץ, ברנשטיין, קעניג, לויפר, טננבוים ושטוב.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 14.03.17, בית עלמין הר הזיתים, חלקת חסידי סלונים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב כהנמן 61, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. הבנים והבת גב' ברנשטיין ישבו במוצ"ש ה- 18.03.17 ברחוב פישל 9, ירושלים, בין השעות 20.00 – 23.00. הבנות גב' פישר וגב' שלומוביץ תשבנה ביום ה' ה- 16.03.17, ברחוב אריאלי 4/6, ביתר עילית, בין השעות 18.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של חנוך העניך ז"ל, חתנו של יחזקאל משה שטרנברג ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקים ביום ו' ה- 10.03.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הפסגה 25, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, טלפון: 052-7653678.
המנוח היה בנו של יצחק דוד לידר ז"ל.

אבלים: משפחות: סאמעט, סאקס ופרושנובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.02.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב מהרי"ט אלגזי 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30- 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של אהרן סאמעט שליט"א.

אבלים: משפחות: רייכמן וקויפמאן.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 19.01.17, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים, מול מקום המקדש. טלפון לברורים – 0799-106-106 שלוחה 1.
יושבים שבעה ברחוב ירמיהו 60, כניסה ב', קומה 5, עד יום ה' ה- 19.01.17, בשעה 21.00 ואחר כך בניו יורק. בנה, עזריאל, ישב בכתובת הנ"ל עד מוצ"ש ה- 22.01.17 בשעה 21.30, ואחר כך בניו יורק.
המנוחה הייתה אלמנתו של יצחק ז"ל, בתו של אברהם מאניס ז"ל, תושבת פיעטריקוב, בית וגן וניו יורק.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 12.01.17, בשעה 11.00, מבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק, תעבור דרך בית המדרש אשלג חזון איש ובית המדרש חב"ד, רחוב רש"י 26, ותצא בשעה 14.00 מבית הלוויות שמגר ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק.
המנוח היה מגדולי הפוסקים באירופה מעל 50 שנים וראב"ד ליובאוויטש צרפת.

בית הכנסת חב"ד ליובאויטש "בית מנחם", הגבאים והמתפללים מנחמים את הרב יוסף יצחק בלינוב שליט"א, רב מרכז בני ברק ורב קהילת אנ"ש ובית הכנסת, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: פרידלאנדר, ליווי ושטרנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אגרות משה 9, רמת שלמה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00 והנשים משעה 18.00.
המנוח היה רב קרית שומרי החומות רמת שלמה, מו"צ העדה החרדית, ראש ישיבת אור חדש טלז סטון, בנו של רבי שלמה ז"ל, חתנו של רבי דוד לאבל ז"ל.

אבלים: ילדיה, נכדיה, ניניה וחימשה, משפחות: רקובסקי, ארביב, גבריאלי, כלאב, פרנקל וכץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.01.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עין גדי 9, דירה 6, באר שבע.
המנוחה הייתה ילידת ירושלים וממניחות היסוד לחינוך הדתי בבאר שבע.

בנק מזרחי טפחות מנחם את שלום רקובסקי, עובד מחלקת סליקה, על פטירת אמו.

בלב כואב ואוהב אנו נפרדים מראש משפחתנו
יעקב ישראל נאמן ז"ל
בן מלכה ומנחם
יהודי מאמין, אוהב אלוקים ואדם
ההספדים יינשאו בהיכל שלמה, רחוב המלך ג'ורג' בירושלים
ביום שני, ד' טבת, בשעה 12.00 בצהרים, הלוויה תצא מהיכל שלמה להר הזיתים
אוטובוסים יעמדו לרשות המלווים
השבעה תתקיים בבית הנפטר, רחוב חובבי ציון 8 ירושלים
זמני תפילה: 7.00 – שחרית; 16.30 – מנחה וערבית
(נא להימנע מביקורים בין השעות 14.00 – 15.00)
בני המשפחה האבלים:
רעייתו: הדסה נאמן, ילדיו: יעל ונעם ברשי וב"ב, מוריה ואליקים בוסק וב"ב, מיכל ומיכה רואי וב"ב, דרורית ושמעון נצר וב"ב, נעה ואמיר ילינק וב"ב, איתן ויעל נאמן וב"ב, אחיו: מנשה ודליה נאמן וב"ב, יהושע וחנה נאמן וב"ב

מודעת אבל ישראל היום 2.1.17

משרד הרצוג פוקס נאמן, שותפיו ועובדיו
מרכינים ראש, כואבים ואבלים
ומשתתפים בצערם העמוק של הדסה, של שותפתנו יעל (נאמן) בר-שי
ושל ילדיו, נכדיו וכל בני המשפחה
על פטירתו של מייסד משרדנו
יעקב נאמן ז"ל
לשעבר שר המשפטים ושר האוצר
מגדולי עורכי הדין שידעה מדינת ישראל
גומל חסדים טובים

מודעת השתתפות הארץ 2.1.17

The Partners and Staff of Herzog, Fox & Neeman mourn the passing of their Founding Partner and extend their condolences to Hadassah, to their partner Yael (Neeman) Bar-Shai and to his chiledren, grandchildren and their families.
The deceased was Minister pf Justice, Minister of Finance and a lawyer.

ד"ר מרים ושלדון ג. אדלסון אבלים ומנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם.

משפחת 888 מנחמת את משפחת נאמן ומשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם.

משרד ש. הורוביץ ושות' מנחם את יהושע, יעל, משפחת נאמן ומשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות' על מות יקירם.

מרכז יצחק רבין, דליה רבין, יו"ר המרכז, יוסי לחמני, מנכ"ל העמותה ודב ויסגלס, יו"ר העמותה, מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הוועד המנהל של המרכז.

חברת PTC ישראל מנחמת את משפחת נאמן ומשרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן על פטירת יקירם.

חברת כיוון אחר הפקות מנחמת את משפחת נאמן ומשרד הרצוג, פוקס נאמן על פטירת יקירם.

המכון למדיניות העם היהודי, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר מועצת המנהלים של המכון.

ראש הממשלה וממשלת ישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, שר האוצר ושר המשפטים בממשלות ישראל לשעבר.

שרת המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, המנהלת הכללית והעובדים במשרד המשפטים מנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם, שר המשפטים לשעבר.

אדוארדו אלשטיין מנחם את משפחת נאמן על פטירת יקירם.

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על מות יקירם, ממייסדי משרד הרצוג פוקס נאמן.

קבוצת עזריאלי, דנה עזריאלי, מנחם עינן, יובל ברונשטיין ומשפחת עזריאלי מנחמים את הדסה, משפחת נאמן ומשרד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם.

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' מנחם את משרד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם, מייסד המשרד.

כנה וזלמן שובל מנחמים את הדסה ומשפחת נאמן על מות יקירם.

מיכאל לוי והמשפחה מנחמים את משפחת נאמן על מות יקירם.

משרד יגאל ארנון ושות' מנחם את משפחת נאמן והחברים במשרד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם.

האוניברסיטה העברית בירושלים והפקולטה למשפטים אבלות ומנחמות את המשפחה והצוות במשרד הרצוג פוקס נאמן על מות יקירם, בוגר מחזור י"ב, חתן פרס יקיר הפקולטה למשפטים לשנת תשע"ד.

יד חיים הרצוג ומשפחת הרצוג אבלות ומנחמות את הדסה והמשפחה על פטירת יקירם, חבר המועצה הציבורית להנצחת חיים הרצוג וידיד המשפחה.

נתיב, המרכז הלאומי לזהות ולגיור, פרופ' בנימין איש שלום, יו"ר ההנהלה, עו"ד יונתן מאיר, מנכ"ל, ההנהלה, הצוות, המחנכים והמורים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יוזם ההסכמה הלאומית להקמת נתיב.

הקרן לידידות והרב יחיאל אקשטיין אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

The Board of Directors and staff of the Jewish People Policy Institute extend their condolences upon the passing of Member of JPPI's Board of Directors.

The Jewish Agency, Natan Sharansky, Chair, Jewish Agency Executive and Charles Ratner, Chair, Jewish Agency Board of Governors mourn the passing of Member of the Executive Committee and the Board of the Jewish Agency for Israel and extend their condolences to his family.

Yad Chaim Hezog and the Herzog family mourn the passing of member of the public council to memorialize Chaim Herzog and friend of the family and extend their condolences to Hadassah and the entire family.

הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וצ'רלס רטנר, יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית אבלים על פטירת חבר ההנהלה וחבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר ועובדי הכנסת אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת הליכוד, בנימין נתניהו, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, סיעת הליכוד בכנסת ומנהלת הליכוד אבלים ומנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם.

 משרד רימון כהן שינקמן ושות' מנחם את המשפחה והעובדים במשרד הרצוג פוקס נאמן על מות יקירם.

בנק מזרחי טפחות מנחם את דרורית נצר, עובדת הנהלת סקטור מטה משכנתאות, על פטירת אביה.

שאולה, קובי וחנה אלכסנדר מנחמים את משפחת נאמן על מות יקירם.

לשכת עורכי הדין בישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם המשפטן.

צוות משרד ליפא מאיר ושות' מנחם את הדסה, משפחת נאמן ומשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' על פטירת יקירם.

משרד גולדפרב זליגמן ושות', השותפים והעובדים מנחמים את משפחת נאמן ומשרד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם.

משרד Deloitte מנחם את משפחת נאמן ומשרד הרצוג פוקס נאמן על פטירת יקירם.

ארגון פעילים יד לאחים, ההנהלה, הפעילים, המתנדבים והניצולים אבלים ומנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם.

אוניברסיטת בר אילן, יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר מועצת הנאמנים, הנשיא והנהלת האוניברסיטה מנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם, יו"ר הוועד המנהל וד"ר לשם כבוד של אוניברסיטת בר אילן.

הנהלת מדרשית נעם, המחנכים, העובדים, התלמידים והבוגרים אבלים ומנחמים את משפחת נאמן על פטירת יקירם, בוגר המדרשיה, חבר בחוג ידידי המדרשיה ומועצת המנהלים שלה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום ו' ה- 22.12.17, בשעה 09.30, בית עלמין הר הזיתים.
ביום ה' ה- 21.12.17 יתקיים ערב זיכרון בהיכל שלמה, רחוב המלך ג'ורג' 58, ירושלים. בתכנית:
19.00 – התכנסות.
19.30 – דברים על פועלו, זכרונות ולימוד.
מנחה: סיון רהב מאיר.
יש לאשר השתתפות – tickchak.co.il/695 או בטלפון: נעמי – 03-6922032.
חניה בבית אביחי בתשלום.

אבלים: משפחות: גולינסקי, וינברג, קירשטיין, כץ, בראון, וקסלשטיין, הלפרין, קליינר וזייבלד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בר גיורא 10, שכונת מקור ברוך, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.30. אחותו, גב' הלפרין, תשב ביום ב' ה- 02.01.17 בביתה בעפרה, אחיו, אליעזר, ישב בביתו בחיפה.
המנוח נמנה על חסידי סלונים, היה בנו של רבי שלמה זאב ז"ל, חתנו של רבי לוי יצחק לנדוי ז"ל.

אבלים: משפחות: וינברג, קופלוביץ, כץ, וקסלשטיין, וינגרטן ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 26.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יונה 8, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00. בתה: הרבנית ר. קופלוביץ תשב ביום ה' ה- 29.12.16, בין השעות 10.00 – 16.00, בביתה, רחוב אבן גבירול 13/7, אלעד. בתה: הרבנית ח. כץ, תשב ביום א' ה- 01.01.17, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, בביתה, רחוב הגלבוע 19, חיפה.
המנוח הייתה אלמנתו של רבי נח וינברג ז"ל, בתו של רבי חיים אלעזר וקסלשטיין ז"ל ומחנכת בתנועת בית יעקב בישראל.

מכון בית יעקב למורות ירושלים, הצוות החינוכי, ההנהלה, התלמידות והבוגרות אבלות ומנחמות את כלתה הרבנית מרים מלכה וינברג, חברה בסגל הבכיר של המכון, והמשפחה על פטירת יקירתם, המרכזת החינוכית של המכון עשרות שנים.

אבלים: משפחות: בריכטא, מאטיאש, איצקוביץ, לוסטיג, סיגלר, ברזל, רכס, קראוס, בורנשטיין, איייזנבאך וויינר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה' 24.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 22, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 19.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי צאנז, היה בנו של מנחם חיים מנדל בריכטא ז"ל, חתנו של ברוך דוד לידר ז"ל.

אבלים: משפחות: יגלניק, פרוש, ארלנגר, שווארץ, כהן, גוטמן, סופר, שפרנוביץ, אספיס ולעוי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 17.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת שפרנוביץ, רחוב הקבלן 69/16, קומה ב', הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ישעיה זאב ז"ל, בתו של אברהם אלחנן ויספיש ז"ל.

אבלים: משפחות: רוזנברג, ירוסלבסקי, גרוסמן, שנור, גולדברג, רייך, הרשקוביץ וגרינברג.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 10.12.16, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שיכון חב"ד, בלוק 9, לוד.
המנוחה הייתה בתו של שלום לישנר ז"ל, אלמנתו של דוב בעריש רוזנברג ז"ל מחסידי חב"ד.

אבלים: משפחות: הרצל, באומן, לוינטל, בורובסקי, אריאלי והנדלסמן.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 02.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנו, דוד הרצל, רחוב המ"ג 29, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה ומעריב – במועד.
המנוח היה תושב גבעת שאול, בנו של אלימלך ז"ל, חתנו של מרדכי צבי אדלר ז"ל.

ישיבת התפוצות תורת ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את ראש הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 03.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מן 5, גבעת מרדכי, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 23.00.

אבלים: משפחות: גולדשטיין, גלזר, אדלר, שרף, גיטלין וגרמן.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.15, ערבית – במועד.
המנוח היה בנו של משה ז"ל, ראש ישיבת התפצות תורה ישראל מעל 50 שנים.

אבלים: משפחות: שטרן, גרין ואיצקאוויטש.
ארונו יגיע בטיסת אל על 008 מניו יורק ביום ג' ה- 22.11.16, בשעה 17.30 (משוער).
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 22.11.16, בשעה 19.30 (משוער), מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים. טלפון לברור מועד ההלוויה המדויק – 052-7698909.
המנוח היה תושב טורונטו.

פרופ' ר' ישעיה הלוי נבנצל ז"לנפרדים בצער וזוכרים לברכה
במלאת שלושים לפטירתו של אהובנו
פרופ' ר' ישעיה הלוי נבנצל ז"ל
הקדיש חייו לבטחון ישראל, לאהבת תורה ולרדיפת צדק
נתכנס לזכרו בקהילת "יהודה הלוי" (הצפירה 29 ירושלים)
ביום שלישי, כ"א חשוון 22 בנובמבר בשעה 19:45
אזכרה וגילוי מצבה בהר הזיתים ביום ד' בשעה 08:30
משפחות נבנצל, ורנר, גרושקו

מודעת אזכרה מקור ראשון 18.11.16

מודעת אזכרה הארץ 18.11.16

אבלים: אשתו: הילדה, ילדיו: רונית, ארי, גידי ובני ביתם, נכדיו: אור, עדן, לילי, מייקל, ירדן, ג'ייק ואייזיק.
הטקס יתקיים ביום ב' ה- 14.11.16, בשעה 14.00, בית עלמין סנהדריה, רחוב שמואל הנביא 95, פינת רחוב בר אילן 13.
ההלוויה תתקיים בשעה 15.00, בית עלמין הר הזיתים, חנייה מול מלון שבע הקשתות.
יושבים שבעה ברחוב ניות 6, שכונת ניות, ירושלים.

סגנית שר החוץ, המנהל הכללי, הנהלת משרד החוץ, העובדים והגמלאים  אבלים על פטירת גמלאי המשרד.

קרן חנן עינור
משתתפת באבלה הכבד של המשפחה
עם פטירת יקירם
אשר נעים
מוותיקי חברי הועד המנהל

מודעת השתתפות הארץ 15.11.16

אבלים: משפחות: ולס, רוזנשטיין, גרוס, גליס וגולינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 07.11.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב קדושת אהרן 1, קרית בעלזא, ירושלים. בימים שישי ומוצ"ש ה- 11-12.11.16, ישב כל אחד בביתו.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב משה חיים ולס ז"ל, בתו של לוי יצחק לנדא ז"ל.

אבלים: בנה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: הימלפרב, רוטנברג ולנדאו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 02.11.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב חיים אריה הימלפרב, רחוב מבוא הברכה 11/5, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי יוסף הימפלרב ז"ל, בתו של יהודה אריה לייב הנפט ז"ל.

משפחת גרוסמן אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 31.10.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבנין מוסד נחלת ישראל, רחוב יסמין 6, קומה תחתונה, שכונת נוף העמק מגדל העמק. האחים הרב זלמן והרב יעקב ישבו בחדר האוכל של תלמוד תורה פינסק קארלין, רחוב לנדנר 6, שכונת בית ישראל, ירושלים. האחיות הרבניות: נוסבוים, פריד, לייבוביץ ולוריא ישבו בבית משפחת לייבוביץ, רחוב פישל 26, שכונת נווה צבי, ירושלים. האח הרב אליעזר גרוסמן ישב בביתו, רחוב מקור ברוך 13, קרית ויזניץ, חיפה.
המנוח כתב את ספר ילקוט יוסף על התורה, היה בנו של רבי ישראל ז"ל, ראש ישיבת פינסק קארלין.

אבלים: משפחות: ויכלדר, פוקסמן, ערמון, סטביצקי, אשתו, בניו, בנותיו, אחיו, חתניו, כלותיו, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 31.10.16, בית עלמין הר הזיתים ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב אברהם בן דוד 37, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי אברהם דוב ז"ל, נמנה על חסידי סלונים.

מוסדות ישיבת בית אברהם סלונים, תלמוד תורה ברכת אברהם, הנהלת הישיבה, רשת הת"תים ברכת אברהם והמלמדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל תלמוד תורה ברכת אברהם סלונים בני ברק.
המנוח היה בנו של אברהם דב ז"ל.

הועדה המייעצת לפטור בנות דתיות מגיוס אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: מוסבכר, פרידמן, בלייכפלד, רוזנבוים, קובלסקי ובורנשטיין.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 29.10.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 15/5, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של יששכר הכהן ז"ל, בתו של אברהם שלמה קובלסקי ז"ל.

אבלים: תושבי קרית אונסדורף, בית הכנסת באר שמואל, הלומדים והמתפללים בבית המדרש.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 28.09.16, בשעה 15.00, מבית המדרש ברחוב סורוצקין 45, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 47, קרית אונסדורף, ירושלים. בניו מארה"ב ישבו ביום ד' ה- 28.09.16 עד השעה 21.00.
המנוח היה ראש ישיבה ומתיבתא באר שמואל, אבדק"ק אונסדורף, בנו של רבי יוסף יונה צבי הלוי ז"ל וחתנו של רבי חיים צבי קרוגער ז"ל.

אבלים: משפחות: זיידע, קרמרסקי, ניצליך, ביגלאייזין, קוגלמן וולפין.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 22.09.16, בשעה 14.00, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בעל התניא 8/2, ביתר עילית, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ישראל ליפא ז"ל, תושב קליבלנד וביתר עילית.

המשפחה מודיעה כי במלאות שש שנים להרצחם בפיגוע יתקיים ערב תעוררות והכנה לסליחות במוצאי שבת ה- 24.09.16, משעה 22.00 ועד 00.30, במערת המכפלה, בהשתתפות ביני לנדאו ואביחי פז גרינוולד.
עלייה לקברם תתקיים ביום א' ה- 25.09.16, בשעה 07.30 – עלייה להר הבית ובשעה 10.00 עלייה לקברם, בית עלמין הר הזיתים.
הסעות יצאו מבית חגי, יעברו דרך תחנת הדלק בקרית ארבע, בצומת גוש עציון ובצומת המנהרות, בשעה 05.30 הסעה להר הבית ובשעה 08.15 הסעה לבית העלמין.
פרטים נוסף : אסף – 050-6210188.