החברה למשק וכלכלה, שאול מזרחי, יו"ר הדירקטוריון, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה בשנים 1996 – 2000.

אבי מוטולה וחברת נגב מנחמים את דוד ללוש על מות אחיו.

עיריית דימונה, מאיר כהן, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה ראש העיר לשעבר.