אבלים: הילדים: יפתח וורד רון טל, איילת ויצחק נוסר, חנן ואדריאנה רוזנטל, מיכאלה ואפי כהן, גל ויערה רוזנטל, הנכדים והנינים.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 07.03.21, בשעה 17.00, בית עלמין קיבוץ נתיב הל"ה.
יושבים שבעה בבית התרבות ( בית הל"ה) בקיבוץ נתיב הל"ה.

קיבוץ נתיב הל"ה אבל על פטירתה של חברת הקיבוץ.

דירקטוריון חברת החשמל, הנהלת החברה והעובדים מנחמים את אלוף (מיל') יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, ומשפחתו על פטירת אמו.

החברים במשרד ש. הורוביץ ושות' מנחמים את יפתח רון טל ומשפחתו על פטירת אמו.

איריס ומשה מנו וחברת מנו ספנות מנחמים את יפתח ומשפחתו על מות האם.

החברים במשרד הרצוג פוקס נאמן מנחמים את אלוף (במיל') יפתח רון טל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, ומשפחתו על פטירת אמו.

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את אלוף (מיל') יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

יוסי אבו וחברת דלק קידוחים מנחמים את יפתח רון טל ומשפחתו על מות אמו.

החברים מעיתון מעריב מנחמים את יפתח רון טל על מות האם.

חברת נובל אנרג'י מנחם את אלוף (במיל') יפתח רון טל, יו"ר חברה החשמל, ומשפחתו על מות אמו.

אבלים: המשפחה וקיבוץ נתיב הל"ה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 10.09.20, בשעה 18.00, בית עלמין קיבוץ נתיב הל"ה.
יושבים שבעה בבית הבת עידית בקיבוץ נתיב הל"ה, ביום ו' ה- 11.09.20, בין השעות 09.00 – 14.00, וביום א'-ג' ה- 13-15.09.20, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

אבלים: המשפחה וקיבוץ הל"ה.
ההלוויה התקיימה בחוג המשפחה ביום ג' ה- 08.09.20, בית עלמין קיבוץ נתיב הל"ה.
יושבים שבעה בבית הבת, איל סרגן, בקיבוץ נתיב הל"ה בימים ד'-ה' ה- 09-10.09.20, בין השעות 09.00 – 14.00, 17.00 – 21.00, ביום ו' ה- 11.09.20, בין השעות 10.00 – 16.00, ובבית הל"ה ביום א' ה- 13.09.20, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.
המנוחה הייתה חברת קיבוץ נתיב הל"ה.

אבלים: בעלה: דוד קדם; אמיק ושרון קדם וילדיהם: שחר, נעם וזהר; גליה וגיל רונן וילדיהם: עופר, עדי ויעל; אופיר ואורית קדם וילדיהם: מאי, תמר ורוני; זיו ואסף שפירא וילדיהם: ליאור ואריאל וחברי קיבוץ נתיב הל"ה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 28.12.14, בשעה 14.30, בית עלמין קיבוץ נתיב הלה.
המנוחה הייתה חברת הקיבוץ.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 10.11.14, בשעה 14.00, בית עלמין קיבוץ נתיב הל"ה. הסעה תצא בשעה 12.30 ממגדלי הים התיכון, רחוב איריס 9, אור יהודה.
יושבים שבעה במגדלי הים התיכון, רחוב איריס 9, אור יהודה, בין השעות 10.00 – 12.00, 16.00 – 20.00.

אבלים: המשפחה וקיבוץ נתיב הל"ה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 17.07.14.
יושבים בעה בבית המשפחה בקיבוץ נתיב הל"ה.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

לערן ברוך
משתתפים באבלך הכבד על מות
אביך
משפחת שערים

מודעת השתתפות הארץ 18.7.14

יונה ודידי הררי מנחמים את ערן ברוך והמשפחה על מות אביו.

משפחת פוזן ועובדי קרן פוזן מנחמים את ערן ברוך והמשפחה על מות אביו.

המשפחה אבלה.
המנוח תרם את גופו למדע.
התכנסות לזכרו תתקיים ביום א' ה- 09.02.14, בשעה 20.00, במועדון דודה זאבה, קיבוץ נתיב הל"ה.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה מנחמות את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: המשפחה וקיבוץ נתיב הל"ה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 01.03.12, בשעה 11.00, בבית העלמין בקיבוץ נתיב הל"ה.
יושבים בשעה בבית ההורים, רחוב טשרניחובסקי 28, ירושלים.
המנוח היה חבר קיבוץ נתיב הל"ה.

משטרת ישראל, מפקד מחוז ירושלים, מחוז ירושלים, אג"מ וענף מתנדבים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.