הנהלת המרכז הליברלי מנחמים את עו"ד משה נסים, יו"ר ההנהלה, על מות אחותו.

השותפים והצוות במשרד משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, עורכי דין, מנחמים את עו"ד משה נסים, שותף במשרד, על פטירת אחותו, בת הראשון לציון הרב הראשי לישראל, הרב יצחק נסים ז"ל.

מגדל חברה לביטוח בע"מ מנחמת את משפחת דרייזין על מות יקירתם.

משרד עורכי דין משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, השותפים והעובדים מנחמים את עו"ד אבי סנדרוביץ, שותף במשרד, על פטירת אחותו.

ההנהלה והעובדים בארץ ובתפוצות של המרכז החינוכי הספרדי בירושלים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את המרכז החינוכי הספרדי בירושלים והיה מורה ומחנך בארץ ובתפוצות.

משרד משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, עורכי דין מנחמים את משפחת נסים מלוס אנג'לס על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה רופא.