ההסתדרות הלאומית ומוסדותיה מנחמים את כרמי דמתי, גיל דמתי, טל דמתי, שקמה אשל, דגנית אסאו ומשפחת דמתי על מות האב.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.07.18.
יושבים שבעה ברחוב הגפן 5, חדרה.

המנהלים והעובדים בקבוצת סלע שיכון ייזום וניהול נדל"ן בע"מ ובעמרי סוכנות ביטוח בע"מ מנחמים את גיל דמתי, מנכ"ל הקבוצה וסוכנות הביטוח, ומשפחתו על מות אביו.

החברים בחברת cal מנחמים את גיל דמתי ומשפחתו על מות אביו.

ההסתדרות הלאומית ומוסדותיה אבלים ומנחמים את יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית ובני ביתו על מות אם המשפחה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 01.01.17, בשעה 14.00, מבית המנוחה, רחוב מרבד הקסמים 12, מושב גבעת יערים בדרכה אל בית עלמין מושב גבעת יערים.
יושבים שבעה בבית המנוחה.

חברת סלע שיכון ייזום וניהול נדל"ן, עמרי סוכנות לביטוח, גיל דמתי, מנכ"ל חברת סלע והעובדים בחברת סלע וסוכנות עמרי מנחמים את יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית ובני ביתו על מות אם המשפחה.

ההנהלה, וועד העובדים והעובדים בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ מנחמים את יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית, על מות אמו.

עמרי סוכנות לביטוח, יו"ר החברה, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את עדי שכטמן והמשפחה על מות האם.

חברת אגד מנחמת את משה שכטמן, חבר אגד מאזור הצפון – סניף חוף הכרמל, ומשפחתו על מות האם.

הסתדרות העובדים הלאומית והעובדים מנחמים את יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית, ובני ביתו על מות אבי המשפחה.

חברת סלע שיכון, ייזום וניהול נדל"ן בע"מ, חברת עמרי סוכנות לביטוח בע"מ, גיל דמתי, יו"ר, ההנהלה והעובדים מנחמים את יואב שמחי, יו"ר הע"ל, ומשפחתו על פטירת אבי המשפחה.

לאומית שירותי בריאות, האסיפה הכללית, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את יואב שמחי, יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית, על מות אביו.

ארגון עובדי לאומית, ששי שדה וועד העובדים מנחמים את יואב שמחי, יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית, על מות אביו.

איתמר לוי, יו"ר ועד העובדים וחברי הוועד בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ מנחמים את יואב שמחי, יו"ר הע"ל ומשפחתו על פטירת אבי המשפחה.