משרד הבטחון, אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החיל ומדור נפגעים פיקוד העורף מודיעים כי טקס התייחדות עם זכרם יתקיים ביום ד' ה- 21.09.11, בשעה 18.30, במחנה פיקוד העורף ברמלה. התכנסות משפחות תחל בשעה 17.30. פרטים בטלפון 08-9783139 ומורן טוביאק – קצינת נפגעים: 057-8138023.

משרד הבטחון, אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החיל ומדור נפגעים פיקוד העורף מודיעים כי טקס התייחדות עם זכרם יתקיים ביום ג' ה- 04.09.12, בשעה 19.30, במחנה פיקוד העורף ברמלה. התכנסות תחל בשעה 18.30.
טלפונים לבירורים: 08-9783139 ומורן טוביאק – קצינת נפגעים: 057-8138023.