החברה לפיתוח מזרח ירושלים, בני סאסי, מנכ"ל, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את פולה בן ישי ומשפחתה על פטירת יקירם.
יושבים שבעה ברחוב קוסטה ריקה 35/13, ירושלים בהתאם למגבלות הקורונה.​

החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, הדירקטוריון והעובדים מנחמים את בני באסי, מנכ"ל החברה ומשפחתו על מות האח.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 07.06.15, בשעה 18.00, בית הלוויות הספרדי, בית עלמין גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית הארחה רחוב הפסגה 8, בית וגן, ירושלים.

משפחת חובה מנחמת את משפחת סאסי על מות יקירם.

חברת 770-ניהול פרוייקטים, ההנהלה והעובדים מנחמים את בני סאסי, מנכ"ל החברה לפיתוח מזרח ירושלים ומשפחתו על מות האח.

החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון והעובדים מנחמים את גדעון שמיר, מנכ"ל החברה, על פטירת אמו. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 23.09.11, בבית העלמין בקיבוץ שדה אליהו. יושבים שבעה החל מיום א' ה- 25.09.11 בשעה 10.00, בדיור מוגן רמת תמיר, מול הר חוצבים, ירושלים.