המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 27.04.15, בית עלמין נציבי הישיבה, חלקת הרבנים ראשי הישיבה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב הירש 23, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה בתו של רבי מרדכי שלמה ברמן ז"ל, אשתו של הרב אליעזר שליט"א.

אבלים: משפחות: רוגטינסקי, מרגלית וורניק.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.03.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ברויאר 13, שיכון ה', בני ברק, בתה, אהובה מרגלית, תשב בביתה עד יום ה' ה- 02.04.15 בשעה 12.00, ומשעה 16.00 ועד ערב החג, יום ו' ה- 03.04.15, בשעה 12.00, ברחוב רשב"ם 14, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של ר' משה לייב ז"ל, אלמנתו של הרב ישראל מרדכי רוגטינסקי ז"ל.

אבלים: משפחות: זלצברג, סלומון, וינוגרד וורנר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.02.15, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב אבטליון 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' נתן ז"ל, חתנו של ר' שלמה טנא ז"ל ומורה יותר מ- 40 שנים בעיר תל אביב.

חברת קוקה קולה מנחמת את משפחת זלצברג על פטירת אבי המשפחה.
המנוח היה מראשי מחלקת הכשרות ברבנות תל אביב.

בית הכנסת המרכזי "נחלת אבות" אבל על פטירתו.
המנוח היה רב בית הכנסת המרכזי "נחלת אבות", רב שכונה בלב תל אביב וחבר הרבנות הראשית תל אביב יפו.

איחוד בני הישיבות תל אביב אבל על פטירתו.
המנוח היה ראש הכולל בית המדרש זלטופול צורטקוב.

אבלים: משפחות: פישער, רוזנגרטן וטוביאס.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 24.02.15, בשעה 12.30, מבית המנוח, רחוב יונה הנביא 23, בני ברק, תעבור דרך הרחובות חבקוק וחזון איש לבית מדרשו ברחוב וילקומירר, בדרכה לבית עלמין פוניבז.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מראשי ישיבת לוצערן, התגורר בציריך שוויץ ובבני ברק.

אבלים: משפחות: ביכלר, גרינפלד, סטפנסקי, שפריי, איצקוביץ ובן מאיר, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.02.15, בית עלמין נציבי פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו"ר מגור 27, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנה ר' אהרון יצחק ישב במוצ"ש ה- 14.02.15, ברחוב איתמר בן אבי 73, נתניה, בניה ר' מרדכי ור' משה ישבו ביום ו' ה- 13.02.15 ברחוב אהל יהושע 3, ירושלים בין השעות 09.30 – 14.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יהושע ביכלר ז"ל, בתו של ר' אליעזר גומבו ז"ל, ניצולת שואה.

אבלים: הבן: בני ובינה מנדלוביץ, הנכדים והנינים.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 04.02.15, בשעה 13.00, מבית הכנסת הגדול, רחוב הרצל 47, רמת גן (ככר רמב"ם) בדרכה לבית עלמין פוניבז, רחוב חזון איש, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצל 31, רמת גן.
המנוח היה יקיר העיר רמת גן, יו"ר בית הכנסת הגדול ברמת גן.

עיריית רמת גן, ישראל זינגר, ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

אבלים: משפחות: פלמן, ליפקוביץ, גרוסברד, שולמן, וינמן ופלשינצקי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.02.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב זוננפלד 10, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' שמואל ז"ל.

אבלים: משפחות: ביכלר, גרינפלד וסטפנסקי, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 23.12.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 25, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנו ר' אהרן יצחק ישב במוצ"ש ה- 27.12.14, ברחוב איתמר בן אבי 73, נתניה, בניו ר' מרדכי ור' משה ישבו במוצ"ש ה- 27.12.14, ברחוב אוהל יהושע 3, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' אהרן יצחק ז"ל, חתנו של ר' אליעזר גמבו ז"ל, התגורר באקווא, בודפסט ובני ברק.

אבלים: משפחות: שטינמץ, שפונד, גרוסמן, לקס, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 12.12.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזו"א 34, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר' מרדכי לקס ז"ל, אשתו של ר' רזיאל שטינמץ שליט"א.

אבלים: משפחות: גשייד, רויטנבארג ומנדלבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 11.11.14, בית עלמין נציבי פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב על שם טוב 10, בני ברק, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר' בנימין דוד גוטסגנדה ז"ל, אלמנתו של ר' נחמן ז"ל.

ארגון עזר מציון מודיע כי במלאות שנה לפטירתה תתקיים התכנסות של ידידותיה ומוקירות זכרה במוצאי שבת ה- 08.11.14, בשעה 20.00, במרכז הפיס הקהילתי, רמת אלחנן, בני ברק.
ישאו דברים: רבי אריה לייב שפירא, משגיח ישיבת פוניבז' לצעירים, הרב חנניה צ'ולק, הרבנית מנוחה לוי והרבנית מלכה ברונפמן.
עלייה לקברה תתקיים ביום א' ה- 09.11.14, בשעה 16.00, בית עלמין פוניבז', בני ברק.

אבלים: משפחות: גודלבסקי, דוידוביץ, בנעט, לפקוביץ ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 30.10.14, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 6, בני ברק.
המנוח היה רב ומנהל מוסדות קרן הילד בנות בני ברק, יליד שנחאי ותושב ברוקלין ובני ברק.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.10.14, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב רבי עקיבא 139, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיו, רבי צבי אריה, ישב בבית האבלים ביום ג' ה- 28.10.14, בין השעות 10.00 – 12.00.
המנוח היה ראש ישיבת היכל אברהם אלימלך (קרלין).

אבלים: משפחות: גורפיין, מנדלסון, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.09.14, בית עלמין נציבי פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת מנדלסון, רחוב יונה הנביא 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של ר' יוסף ז"ל, אלמנתו של ר' משה ז"ל מחסידי רוז'ין.

אבלים: בניה: ר' ראובן, ר' יצחק זאב (וולוועל) ור' אברהם יהודה פינקלשטיין.
יושבים שבעה עד יום ה' ה- 07.08.14 אחה"צ, ברחוב תורה מציון 14, כניסה ב', ירושלים, טלפונים: 052-7139872, 052-7620037.
המנוחה הייתה רעייתו של ר' יעקב שלמה מרדכי פינקלשטיין שליט"א מניו יורק.

אבלים: בעלה וילדיה: משפחות פינלקשטיין, פרידמן, מגיד, אחיה ואחיותיה: משפחות פישביין, גרינגרס, לוברט, פייגלשטוק וגרונר.
המנוחה נפטרה ביום ג' ה- 05.08.14 בניו יורק.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.08.14, בית עלמין דנציבי ישיבת פוניבז.
בעלה ר' יעקב שלמה מרדכי פינקלשטיין שליט"א היה מתלמידי ישיבת מיר בשנחאי, המנוחה הייתה תושבת ברוקלין ניו יורק.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.06.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
האחיות, צפורה פישהוף ושושנה אייזנר ישבו שבעה ברחוב בית שמאי 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה תושב ניו יורק, ארה"ב, בנו של ר' דוד ז"ל, נכדו של הרב יעקב רוזנהיים ז"ל, חבר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארה"ב.

אבלים: משפחות: ביטון, מיימון, יעקובוביץ, יפה, גראמה וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 20.04.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז, בני ברק.
יושבים שבעה ביום ג' ה- 23.04.14, בבית בנה, ר' חיים שליט"א, רחוב דבורה הנביאה 13, בני ברק, ומיום ד' ה- 24.04.14, בבית המנוחה, רחוב אלעשה 3, סנהדריה, ירושלים.
מועדי תפילות: שחרית- 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה התגוררה בגיטטסעד, מרסיי (צרפת) וירושלים.

אבלים: משפחות: במברגר ודינר.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 19.02.14, בשעה 21.45, מבית הכנסת לדרמן, רחוב רשב"ם, בני ברק לבית עלמין נציבי ישיבת פוניבז.
יושבים שבעה במלון בני ברק, רחוב קדושת יו"ט 5, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' יצחק דב הלוי ז"ל, רב ואב בית דין בצרפת.

אבלים: משפחות: קריצלר וסימון.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 11.02.14, בית עלמין נציבי פוניבז.
יושבים שבעה ביום ד' ה- 12.02.14, בבית משפחת לוין, רחוב הירדן 4, בני ברק, ומיום ה' ה- 13.02.14 הבן, ר' שלמה, יישב בביתו, סנהדריה מורחבת 110, מעלות דושינסקי 3, ירושלים, הבת, גב' סימון, תשב בביתה, רחוב הרצל 53, פתח תקווה.
המנוחה הייתה בתו של ר' יהושע נחום הכהן רבינוביץ ז"ל, אלמנתו של ר' יעקב זאב קריצלר ז"ל.

אבלים: משפחות: הפטקה והולצמן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 04.12.11, בבית העלמין פוניבז.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת הולצמן, רחוב חזון איש 58 א', בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.15, ערבית – 17.10.
המנוח היה בנו של ר' ישראל צבי ז"ל.

בית תלמוד להוראה דחסידי גור וגנזך קידוש השם, מכון לתיעוד, מחקר והנצחה מודיעים כי במלאות עשרים ושבע שנים לפטירתו תתקיים אזכרה לזכרו ביום ג' ה- 04.10.11, בשעה 12.00, בבית העלמין דנציבי פוניבז'. ביום א' ה- 09.10.11 יחול יום השנה לפטירתה של רעייתו ביילא פארגר ז"ל. אזכרה לזכרה תתקיים ביום א' ה-09.10.11, בשעה 10.30, בבית העלמין דנציבי פוניבז'. המנוח היה סופר וחוקר שואה, ממקימי בית התלמוד להוראה דחסידי גור בבני ברק ומייסד "גנזך קידוש השם".

אבלים: משפחות: רוזנברג, שליסל, גרינוולד, אקסלרוד, וינפלד, ביכלר וכהן. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה-12.07.11, בבית העלמין פוניבז', בני ברק. יושבים שבעה ברחוב ברויאר 23 (זבולון המר 15), בני ברק. המנוח היה בן ר' שמעיה ז"ל.

אבלים: משפחות: פינס, יוסקוביץ, דוידוביץ, וייס, פריד, נכדיה וניניה. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.04.11, בבית העלמין פוניבז'. יושבים שבעה בבית ביתה, משפחת יוסקוביץ, רחוב הרב שך 38, בני ברק, בין השעות 10.00-13.30, 17.00-22. תפילת שחרית בשעה 07.30, מנחה ומעריב בזמן. המנוחה הייתה ביתו של ר' מאיר בנדט שוורץ ז"ל ואלמנתו של ר' מתתיהו פינס מחסידי ראדזין.

אבלים: משפחות: רוזנבליט, שינפלד, אשכנזי ולרנר. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 23.03.11, בבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יונה הנביא 31, פינת חבקוק, בני ברק, בין השעות 10.00-14.00, 16.30-22.00. המנוחה הייתה ביתו של ר' עלי לרנר ז"ל ואלמנתו של ר' יצחק ירחמיאל ז"ל.

אבלים: משפחות: בודה, הירשוביץ, הנכדים והנינים. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 27.02.11, בבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז', בני ברק. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יוחנן בן זכאי 50, בני ברק, בין השעות 10.00-13.00, 16.00-22.00. המנוחה היתה ביתו של ר' שלום ז"ל ואלמנתו של ר' יוסף צבי ז"ל.