המכללה האקדמית אחווה, האסיפה הכללית, הוועד המנהל, הנהלת המכללה והסגל מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר האסיפה הכללית והוועד המנהל.

מושב פרי גן, חברי המושב, הוועד והמזכירות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, הוגה ומייסד מושב פרי גן בחולות סיני אשר אסף את צעירי מושב שדה עוזיהו להקמת היישוב החדש.