יהודית פריימן חברתנו לעבודה,
איתך באבלך הכבד
במות אמך ז"ל
בית רפאל