שרון אדלר חברתנו לעבודה
איתך באבלך הכבד,
במות אביך ז"ל
בית רפאל