אבלים: ברוריה ושמואל אדלר ובני ביתם, אלישבע וחיים סומפולינסקי ובני ביתם, אפרים ושושנה קירשנבוים ובני ביתם, אביגיל ואברהם נוי ובני ביתם, אברהם משה ונחמה קירשנבוים ובני ביתם ונחמה ושרגא אבינר ובני ביתם.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.11.18, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בדיור מוגן רמת תמיר, רחוב שפע חיים 2, ירושלים, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של פרופ' אהרן קירשנבאום ז"ל.

Mourned by: Beruriah and Shmuel Adler, Elisheva and Chaim Sompolinsky, Ephraim and Shoshana Kirschenbaum, Avigail and Avraham Noy, Avraham Moshe and Nechama Kirschenbaum, Nechama and Shraga Aviner.
The funeral took place on Wednesday, 28.11.18, at Tzfat Cemetery.
The Shiva is taking place at Ramat Tamir, 2 Shefa Chaim St., Jerusalem, between: 09.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
The deceased was widow of Prof. Aaaron Kirschenbaum z"l.

אבלים: משפחות: חרל"פ, קראוס ומייזלר
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 29.12.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, דיור מוגן רמת תמיר חדר 246, עד יום ה' ה- 04.01.18 בבקר.
המנוחה הייתה אלמנתו של יחזקאל אריה ז"ל.

אבלים: אשתו: סטלה מושקוביץ, בנו: אמנון ושולה מנור, בתו: נעמי וחיים לוינוביץ, בנו: יוסקה וחנה מנור, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 23.02.15, בשעה 12.00, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בדיור מוגן רמת תמיר, רחוב שפע חיים 2, מול הר חוצבים, ירושלים.
המנוח היה בן 98 במותו, ציוני וחלוץ.

אבלים: בניו: הרב אריה וציפי וולברשטיין, הרב יצחק והילה וולברשטיין, בנותיו: חנה ויוסקה מנור, שרה והרב אוריאל איזנטל, נכדיו, ניניו והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 12.04.13, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח, דיור מוגן רמת תמיר, רחוב שפע חיים 2 (מול הר חוצבים), ירושלים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 06.12.11, בחלקת החסידים בבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ב' ה- 12.12.11, בדיור מוגן, רמת תמיר, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' אהרן ז"ל, תושב רמות ג' בחיפה, וירושלים.

החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון והעובדים מנחמים את גדעון שמיר, מנכ"ל החברה, על פטירת אמו. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 23.09.11, בבית העלמין בקיבוץ שדה אליהו. יושבים שבעה החל מיום א' ה- 25.09.11 בשעה 10.00, בדיור מוגן רמת תמיר, מול הר חוצבים, ירושלים.

אבלים: ביתה וחתנה: בתיה וטוביה מרגלית מרמת גן, בנה וכלתה: אורי ומיכל שלו מנווה שאנן, ביתה וחתנה: רחל ומשה פולק, אפרת, נכדיה, נכדותיה ובני זוגם והנינים. ההלוויה תצא ביום ב' ה- 06.12.10, בשעה 12.30, מבית ההספד "קהילת ירושלים" (מול ביה"ח הרצוג גב"ש) להר המנוחות. יושבים שבעה בדיור מוגן במלון תמיר, שדרות גולדה מאיר 1, ירושלים (מול הר חוצבים), טל. לבירורים: 02-5826823. המנוחה הייתה אלמנתו של נתן בצלאל נחום ז"ל.