יו"ר וחברי מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, הנהלת הרשות והעובדים מנחמים את ד"ר דליה זליקוביץ', חברת מועצת הרשות השנייה, ומשפחתה על מות האב.

המרכה ללימודים אקדמיים מנחם את ד"ר דליה זליקוביץ והמשפחה על מות אביה.

הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו, היו"ר, מועצת הרשות, ההנהלה והעובדים מנחמים את ניר שויקי, מנכ"ל הרשות  ומשפחתו, על מות האם.

חברת אגד מנחמת את משה שויקי, גמלאי החברה, והמשפחה על מות הרעיה.

אבלים: רעייתו: גלית ליבר טויב, ילדיו: עומר, אלה ומיכאל, הוריו: מלי ואהרל'ה טויב, אחיו: גלי ורועי ובני ביתם, חמיו: בתיה ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 05.02.13.
יושבים שבעה בבית משפחת טויב, רחוב אהוד 15, תל אביב.

ההורים, הילדים והמחנכת בכיתה ד' 2, בית ספר צהלה מנחמים את גלית, מיכאל, אלה ועומר והמשפחה על מות יקירם.

חברת קל בניין מנחמת את אברהם ובתיה ליבר, גלית ליבר טויב והילדים על מות יקירם.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מנחמת את המשפחה על מות יקירם.

קופרו, הקרן לשיווק סרטי תעודה, ע.ר. מנחמת את משפחת טויב על מות יקירם.

איגוד היוצרים  והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה מנחם על מותו.
המנוח היה יוצר ולחם למען היצירה המקורית בישראל.

ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 01.03.12, בשעה 11.00, בבית העלמין ירקון שער החסד.
שם האב: דוד.

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והנהלת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מנחמות את ד"ר אילן אבישר והמשפחה על מות האב.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בערוץ 2 מנחמים את ד"ר אילן אבישר על מות אביו.

משרד התקשורת, שר התקשורת, המנהל הכללי והעובדים מנחמים את ד"ר אילן אבישר, יו"ר הרשות השניה, על פטירת אביו.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, החוג לקולנוע וטלוויזיה, דקאן הפקולטה, המורים, התלמידים והעובדים מנחמים את ד"ר אילן אבישר על מות אביו.

אבלים: בתה: תמי שהרבני וב"ב, בתה: אתי בבילה וב"ב, בנה: יוסי סמירה וב"ב, בנה: מנשה סמירה וב"ב ומשפחת צחייק וב"ב. ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 2.5.11, בשעה 18:00, בבית העלמין במושב בית עזרא. יושבים שבעה בבית המשפחה במושב. המנוחה הייתה מנהיגה חברתית רבת חוכמה ומובילת דרך.

משפחת ZOKO מנחמת את מנכ"ל החברה, מר יוסי סמירה, ומשפחתו על מות האם. יושבים שבעה בבית המשפחה במושב עזרא, משק 42.

צוות עובדי "עמנואל" מנחמים את יוסי סמירה ובני משפחתו על מות האם.

קלף הובירון בע"מ, עפרה ומיקי וייס אבלים על מותה של סלחה סמירה.

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מנחמים את מנשה סמירה על מות אמו.

צוות ההנהלה ועובדי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מנחמים את מנשה סמירה והמשפחה על מות האם.

שפיר הנדסה מנחמים את יוסי סמירה ומשפחתו על מות האם.

הנהלת תעשית אבן וסיד בע"מ מנחמים את יוסי סמירה על מות אמו.

משרד התקשורת, שר התקשרות, המנהל הכללי ועובדי המשרד מנחמים את מנשה סמירה על מות אמו.

ערוץ 2, הדירקטוריון, ההנהלה ועובדי חדשות ערוץ 2 מנחמים את מנשה סמירה על מות אמו.

יו"ר רשת יוסי רוזן והנהלת החברה מנחמים את מנשה סמירה ובני המשפחה על מות האם סלחה.

ערוץ 10, דירקטוריון, ההנהלה ועובדי ערוץ 10 וחדשות 10 מנחמים את מנשה ומשפחת סמירה על מות האם סלחה.

דירקטוריון והנהלת קשת מנחמים את מנשה סמירה ובני משפחתו על מות האם.

ממ"ה- איגודי היוצרים לקולנוע ולטלוויזיה, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר), איגוד הבמאים (ע"ר), איגוד התסריטאים (ע"ר), אק"ט, איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה (ע"ר), שח"ם, איגוד שחקני המסך, פורום היוצרים הדוקומנטרים, ואיגוד עורכי התמונה והקול מנחמים את מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה על מות מות אימו סלחה.

הוועדה הישראלית למדרוג, המליאה, ההנהלה והעובדים מנחמים את מנשה  סמירה על מות אמו.

10.01.11 – הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מנחמת את המשפחה על מותה. המנוחה הייתה חברת מועצת הרשות השנייה בשנים 2005-2010.

12.01.11 – משרד התקשורת ושר התקשורת מנחמים את המשפחה על מותה. המנוחה הייתה חברת מועצת הרשות השנייה.