אבלים: בתו: ריבה, גיסיו ואחייניו.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 10.12.19, בשעה 11.00, בית עלמין חולון.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קיציס 12, קומה 6, דירה 21, תל אביב,  הבין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00.
המנוח נמנה על אנוסי משהד, היה בנם של ראובן ומרים ז"ל.