רינה קורל ז"ל Renee Korall z"l

Mourned by: her daughters: Rita Lubinski, Chana Zaidner and Evi Wyler, her sister: Elly Braun, her grandchildren and great grandchildren.
The funeral took place on Sunday, 18/10/15, at Har Hazeitim Cemetery.
The Shiva is taking place at the deceased's home, 3 Rehov Disraeli, Jerusalem, between 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.
Prayers time: Minha & Ma'ariv at 17.30

העיר נתניה ומרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה מנחמות את איווי ויילר ובני ביתה על פטירת אם המשפחה.
המנוחה הייתה ידידת העיר נתניה.

The Patients, Parents, Medical Staff and Administration of The Korall Children's Medical Center, Sanz Medical Center, Laniado Hospital Netanya, Chaim Hamerman, CEO, Laniado Hospital, Jacob Schechter, MD, Director, Korall Children's Medical Center, Henry Spitzer, Director, American Friends of Laniado Hospital and Nechama Sharon, MD, Deputy Director, Korall Children's Medical Center mourn her passing and extend their condolences to her daughters, Rita Lubinsky, Chana Zaidner and Evy Wyler and her sister Elly Braun.
The deceased was a benefactor of the Medical Center.

Share Button

כיתבו תנחומים על מודעת אבל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here