חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את אלי בנשימול ומשפחתו על מות האם.

חברת השתתפויות בנכסים מנחמת את אלי בנשימול מושפחתו על מות האם.

מרכז הקונגרסים הבינלאומי, בניני האומה, ירושלים, יו"ר הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את חיים מבורך, חבר הדירקטוריון ומשפחתו על מות האם.

23.11.10 – השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את חיים מוברך ובני ביתו על מות האם.

24.11.10 – יו"ר מועצת המנהלים, חברי הדירקטוריון ועובדי קופת תמלוגים מנחמים את משפחת מבורך על מות אימם.