ההנהלה והעובדים ברוזנבלום הולצמן רואי חשבון מנחמים את שמוליק רוזנבלום ובני ביתו על מות האם.

החברה לישראל, אמיר אלשטיין, ניר גלעד, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את רו"ח שמואל רוזנבלום על מות אמו.