משטרת ישראל ומחוז ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על נפילת יקירם.

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, הקרן למורשת הכותל, עמותת עטרת כהנים, ישיבת עטרת ירושלים, ישיבת הכותל, אלע"ד – עיר דוד והמנהל הקהילתי ברובע היהודי מנחמים את המשפחה על מות יקירם שנפל בהגנה על שלום התושבים, המתפללים והמבקרים בירושלים.

משטרת ישראל ומחוז ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על נפילת יקירם.

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, הקרן למורשת הכותל, עמותת עטרת כהנים, ישיבת עטרת ירושלים, ישיבת הכותל, אלע"ד – עיר דוד והמנהל הקהילתי ברובע היהודי מנחמים את המשפחה על מות יקירם שנפל בהגנה על שלום התושבים, המתפללים והמבקרים בירושלים.

קרן קיימת לישראל, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את משה יוגב, חבר הדירקטוריון, על פטירת אמו.

עיתון בשבע ומשרד פרסום גל אורן מנחמים את משה יוגב, גזבר תנועת ההתיישבות אמנה ויו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח הרובע היהודי, ומשפחתו על פטירת אמו.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים מנחמים את משה יוגב, יו"ר החברה, על פטירת אמו.
יושבים שבעה בימים א'-ו' ה- 15-22.03.15, בבית טובי העיר, רחוב משה זאב פלדמן, קומה 3, ירושלים.
המנוחה הייתה מחנכת.

תנועת ההתיישבות אמנה ובנייני בר אמנה מנחמים את משה יוגב על פטירת אמו.

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב שלמה אטיאס, מנכ"ל החברה, והמשפחה על פטירת אמו.

עיתון המודיע מנחם את ר' שלמה אטיאס, מנכ"ל החברה לפיתוח הרובע היהודי, על פטירת אמו.