ישיבת ישועות משה ויזניץ, הרב יוסף אהרן ויזניצער, ראש הישיבה, הרב אשר אנשיל ויזניצער, משגיח הישיבה, חיים מאיר ויזל, מנהל הישיבה, הר"מים והתלמידים מנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, מקים הישיבה, רעייתו, בנו, תלמיד הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחינוך צמח צדיק ויזניץ אלעד, ההנהלה, חיים מאיר כץ, מנכ"ל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו, רבי חיים משה פעלדמאן, אלמנתו, בניו, בנותיו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ויזניץ אשדוד, ההנהלה, גדליה דוד זלצר, מנהל המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות רוזי'ן סאדיגורה, הרבנים, התלמידים והנהלת המוסדות אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה, אחותו הרבנית והמשפחה על פטירת יקירם.

ר שלמה גוטפריד זלבצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירת
ר' שלמה גוטפריד ז"ל
מייסד חברת יהודה יצוא ויבוא, מבוני ארץ ישראל
ההלוויה התקיימה ביום ג', 19.4.16
יושבים שבעה עד כניסת החג ברח' יקים 6, ירושלים
משפחת גוטפריד והנהלת יהודה יצוא יבוא

מודעת אבל גלובס 19.4.16

אבלים: משפחות: גוטפריד, אלטר, וייס, ניימן, כהן, פניגשטיין, וידר ופרומן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 19.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארזי הבירה 47/7, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי באיאן.

הנהלת ארגון החסד והצדקה "יעזורו" דחסידי באיאן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

ישיבת רוז'ין, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את רעייתו נעמי ובניו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת הישיבה.

בית עטרת כהנים ותושבי קדמת ציון אבלים ומנחמים את רעייתו נעמי והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח תרם להקמת שכונת קדמת ציון בהר הזיתים בירושלים.

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה, הרב מרדכי אויערבך, נשיא המרכז והנהלת המרכז מנחמים את הרב שמואל גוטפריד, אחיו ומשפחתו על פטירת ראש המשפחה.

קלויז תפארת מרדכי שלמה דחסידי באיאן בני ברק ומתפללי הקלויז אבלים ומנחמים את בניו הרב יעקב והרב אריה והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי הקלויז.

הידידים במשרד הרמן, מקוב ושות' מנחמים את משפחת גוטפריד על פטירת יקירם.

קלויז חסידי באיאן תפארת מרדכי שלמה – היכל משה ביתר עילית, מתפללי הקלויז והגבאים אבלים ומנחמים את הרב שמואל, הרב יצחק, האלמנה והמשפחה על פטירת יקירם.

חברת הדס מנחמת את הרב שמואל גוטפריד, הרב יצחק גוטפריד והרב יעקב גוטפריד במלאות שלושים לפטירת אביהם.

אבלים: משפחות: גורפיין, מנדלסון, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.09.14, בית עלמין נציבי פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת מנדלסון, רחוב יונה הנביא 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של ר' יוסף ז"ל, אלמנתו של ר' משה ז"ל מחסידי רוז'ין.

המשפחה האבלה. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 8.6.11, במוצאי חג השבועות, בהר המנוחות. יושבים שבעה בביתו, רח' גבעת שאול 24, כניסה א', זמני ניחום אבלים: 10:00-13:00, 17:00-22:00. המנוח נפטר בליל חג שבועות. היה בנו של רבי ישראל עוזר קליין וחתנו של רבי חיים יוסף שטיינברג זצ"ל, מחשובי חסידי באיאן.

ישיבת רוז'ין, מתיבתא תפארת ישראל, בעיה"ק ירושלים ת"ו ובית הכנסת הגדול "תפארת ישראל" דקהל עדת חסידי באיאן, רבנן ותלמידיהון והנהלת המוסד מנחמים את המשפחה על מותו.

אבלים: משפחות: בקנרוט, שטוב, וינר וברנשטיין. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 23.02.11, בבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 35, דירה 9, ביתר עילית, אחיו, ר' אברהם ור' מרדכי יושבים במוצ"ש וביום א' ברחוב האדמו"ר מגור 14 א', בני ברק. המנוח היה בנו של ר' אורי בקנרוט ז"ל וחתנו של ר' משה וויס ז"ל.

ישיבת רוז'ין, מתיבתא תפארת ישראל, הרבנים, התלמידים והנהלת המוסדות מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה חסיד באיאן, מנהל הישיבה לשעבר ובנו של ר' אורי בנקרוט.

אבלים: הבנים: ר' משה, הרב יעקב והרב אשר זעליג. ההלוויה תצא בשעה 18.45 מישיבת תפארת ישראל רוז'ין, רחוב מלכי ישראל 44, ירושלים  לחלקת הרבנים בהר המנוחות, טל. 02-5386627, 02-5386631, 077-4668052, 054-8443798. יושבים שבעה בבית נכדתו: משפחת ברלין, רחוב פנים מאירות 14, ירושלים. המנוח היה תושב קרקא, ניו יורק ולייקוואד, בנו של ר' דוד פיינער ז"ל, חתנו של ר' ישראל שלו' יוסף ממעז'יבוז' ז"ל.