ישיבת ישועות משה ויזניץ, הרב יוסף אהרן ויזניצער, ראש הישיבה, הרב אשר אנשיל ויזניצער, משגיח הישיבה, חיים מאיר ויזל, מנהל הישיבה, הר"מים והתלמידים מנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, מקים הישיבה, רעייתו, בנו, תלמיד הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחינוך צמח צדיק ויזניץ אלעד, ההנהלה, חיים מאיר כץ, מנכ"ל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו, רבי חיים משה פעלדמאן, אלמנתו, בניו, בנותיו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ויזניץ אשדוד, ההנהלה, גדליה דוד זלצר, מנהל המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות רוזי'ן סאדיגורה, הרבנים, התלמידים והנהלת המוסדות אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה, אחותו הרבנית והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: היילפרין, טווערסקי משערנאביל, למברגער ממאקאווא, לייפער מנדבורנא וחיפה ושניאורסון מטשעבין.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 18.02.15, בית עלמין הר הזיתים, חלקת פרמישלאן-שאץ.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב שלום סיון 22, רמות ג', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. פקס: 02-5370739.
המנוח היה גאב"ד ראדאמישלא.

ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח היה רב בית שמואל ראדומישלא ונשיא התאחדות קהילת החרדים בלונדון, חותנו של מרן ראש הישיבה.

המשפחה וקהילת בית שמואל מלונדון מודיעות כי הקמת מצבה על קברו תתקיים ביום ג' ה- 18.08.15, יום זכרונה של הרבנית הענא ז"ל, בשעה 11.30, בית עלמין הר הזיתים, חלקת שאץ פרעמישלאן כולל גאליציא.
הסעה תצא בשעה 11.00 מבית המדרש סדיגורה, רחוב שמואל הנביא.
לאחר הטקס יתקיימו סעודת מצווה וסיום מסכתא באולם לאמעט סדיגורא.

אבלים: בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: ליברמן, פוקס, ווייס, שמרלר וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 13.02.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה עד יום ה' ה- 19.02.15, בבית המנוחה, רחוב אבינדב 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.20 – 22.00. בעלה, הרב יוסף ליברמן, ישב בין השעות 12.00 – 13.30, 18.00 – 20.00. אחותה, הרבנית ש. קליין, תשב ברחוב רלב"ח 12, ירושלים, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של ר' יחיאל חיים לאבין ז"ל, אשתו של ר' יוסף ליברמן שליט"א, מחבר משנת יוסף, ראש ישיבות שומרי החומות ורב קהל סדיגורא בירושלים.

בית המדרש הגבוה לדיינות "היכל המשפט", החברים והרבנים מנחמים את בנה, רבי יהושע ליברמן, מורה בבית המדרש ובעלה, רבי יוסף ליברמן, ראש כולל שומרי החומות ורב בית המדרש סאדיגורה ירושלים, על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: גרוס, פרידמן ויוליארד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.12.11, בבית העלמין בהר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פרידמן, רחוב ירושלים 2, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של ר' יוסף מאיר ז"ל, יליד ירושלים, תלמיד שפת אמת ירושלים וחסיד צ'ורטקוב סדיגורה.

אבלים: בתה וחתנה: ניסנה ואורי קיזלר, נכדיה: שרון ויואב וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 22.11.11, בשעה 14.00, בבית העלמין חוף הכרמל הישן חיפה.
המשפחה מבקשת להימנע מביקורי ניחומים.
המנוחה הייתה בתו של האדמו"ר מסדיגורה, ר' שלמה חיים פרידמן ז"ל.