אבלים: שלמה ודב לוין והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 29.05.18, בשעה 16.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב מלצ'ט 30, דירה 29, תל אביב, החל מיום ד' ה- 30.05.18, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 19.00.

נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את שלמה לוי, משנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) ומשפחתו על מות רעייתו.

 Mourned by: Husband: Rabbi Dr. Harris Guedalia, Children: Allison (Dr. Ari) Kupietzky, Jacob (Milana) Guedalia, David (Dina) Guedalia and Joshua (Esti) Guedalia, Grandchildren and Great Grandchildren, Mother: Els Nendheim (Charles z"l), Siblings: Jack (Giti) Bendheim, Debra (Barry) Eisenberg, Aviva (Marvin) Sussman, Philip (Donna) Bendheim, Edna (Aver) Zussman and Karen (Billy) Levine.
The funeral will take place on Thursday, 10.05.18, at 16.00, at Sanhedria Cemetery – בית עלמין סנהדריה.
The Shiva hours until 22.00.
Prayers: Shacharit – 07.00, Mincha – 19.20, Arbit – 19.55.

אבלים: בעלה: הרב ד"ר צבי הריס גדליה, ילדיה: עליזה (ד"ר ארי) קופיאצקי, יעקב (מילנה) גדליה, דוד (דינה) גדליה, יהושע (אסתי) גדליה, אמה: אלס רבקה (חיים הכהן ז"ל) בנדהיים, אחיה ואחיותיה: ג'ק (גיטי) בנדהיים, דבורה (ברי) אייזנברג, אביבה (מרוין) זוסמן, פיליפ (דנה) בנדהיים, עדנה (עבר) זוסמן וקרן (בילי) לוין.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 10.05.18, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה עד השעה 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 19.20, ערבית – 19.55.

Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, International Board of Directors, Management and Staff mourn her passing and extend their condolences to her family.
The deceased was Director of Pediatric Neuropsychology at the Medical Center and her brother Jack Bendheim is Chairman of Shaare Zedek International Board of Directors.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 10.05.18, בשעה 13.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב הגיא 10, בית הכרם, ירושלים.

האחות: זהבה ומנחם טל והאחייניות: יעל ועודד שושני ומיכל ועופר ליכטיג מנחמים את חנה ובני ביתה על מות בעלה, מייסד חברת לומיטרון – מיכשור מדעי.

יו"ר רשות ניירות ערך, חברי הרשות והעובדים מנחמים את אמיר וסרמן, עובד הרשות, ומשפחתו על מות אביו.

האחיינים: אורנה ואודי גלברד ובני ביתם מנחמים את חנה, ענת, אמיר, אורית, אסי ואייל, יעל גלברד ויצחק וסרמן על מות יקירם.

אבלים: משפחות: אלתר, לנדאו, גוטליב, פעסיל וברסלר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 20.03.18, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלפנדרי 33, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של חיים אלעזר ז"ל, חתנו של ישכר דב בעריש אדלר ז"ל, נמנה על מסידי גור וניהל את ישיבת שפת אמת שנים רבות.

ישיבת שפת אמת וישיבת טירת חן, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו חיים אלעזר, מנחם מנדל ואברהם דוד ואת משפחות לנדאו, גוטליב, פעסעל וברסלר על פטירת יקירם, מנהל הישיבה.

אבלים: בחיר ליבה: השופט יעקב טירקל, בנותיה: ליאת לוביש ולימור טירקל גוטליב, בני זוגן, נכדותיה, נכדיה ובני/בנות זוגם, ניניה ונינתה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 22.02.18, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב התקופה 18/3, ירושלים.
המנוחה הייתה אמו של ברוך טירקל ז"ל.

נגידת בנק ישראל, הנהלת הבנק, העובדים והגמלאים מנחמים את יעקב טירקל, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) ויו"ר הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון של בנק ישראל, על מות רעייתו.

רשות יד ושם, הוועדה לציון חסידי אומות העולם, המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את השופט יעקב טירקל, יו"ר הוועדה לציון חסידי אומות העולם ומשפחתו על מות אשתו.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מנחמת את השופט (בדימוס) יעקב טירקל, חבר הוועד המנהל של האוניברסיטה ויו"ר וועדת חוקה ותקנון ומשפחתו על מות רעייתו, יקירת העיר באר שבע.

צוות ארגון גמלאי צה"ל (ע.ר.) אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה שירתה בחיל השלישות והייתה תושבת ירושלים.

The Board of Directors and Staff of the Israel Center for the Advancement of Mathematical Sciences mourn and extend its condolences to Larry Wachsman and the Wachsman family on the passing of his brother.
The funeral will take place on Thursday, 08.02.18, at 12.30, at Yeshiva Chafetz Chaim, Yam Suf St., corner Ma'agalei Harim Levin, Sanhedria Hamurchevet, Jerusalem.
The Shiva will take place at 9/2 Ahad Ha'Am St., Jerusalem from Motzaei Shabat 10.02.18 till Wednesday 14.02.18 morning.
Prayers time: Shacharit – 06.45, Mincha – 17.10.

אבלים: משפחות: אלתר, ברין, בורז'יקובסקי, יוסקוביץ וגרינבוים.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 05.02.18, בשעה 12.30, מבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 19, ירושלים, תעבור דרך סמינר גור ובית המדרש גור ברחוב ירמיהו, בדרכה אל בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 19, קומה ג', בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של רבי דניאל חיים שליט"א, בתו של רבי שאול בורז'יקובסקי שליט"א.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בנותיה בוגרות הסמינר, אסתר, רבקה ושרה תלמידות הסמינר, חמותה הרבנית ציפורה אלתר, אמה מאשר בורז'יקובסקי ומשפחתה על פטירת יקירתם, מחנכת בסמינר.

כולל גדיל תורה אשדוד, ראש הכולל ואברכי הכולל אבלים ומנחמים את בנה אברהם מרדכי, מורה בבית המדרש, את בעלה דניאל חיים ואת משפחתה על פטירת יקירתם.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל ובית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את חמותה הרבנית צפורה אלתר, בעלה רבי דניאל חיים אלתר, בניה אברהם מרדכי ויהודה אריה לייב, אביה שאול בורזיקובסקי והמשפחה, על פטירת יקירתם.

בית המדרש הגדול קהל חסידים, המתפללים והלומדים מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר, מורה ורב בבית המדרש ומשפחתו על פטירת רעייתו.

בית החסידים דגור אור ישראל וחברי השטיבל מנחמים את הרב דניאל חיים אלתר ומשפחתו על פטירת יקירתם.

סמינר בית יעקב גור ירושלים מודיע כי במלאות שבעה לפטירת יקירתם, מחנכת בסמינר, יתקיים כנס התעוררות ביום ב' ה- 12.02.18, בשעה 20.00, באולם הסמינר, רחוב ירמיהו 24, ירושלים. ישאו דברים: נציגי המשפחה ונציגי הסמינר.

בית דין צדק ובית הוראה לדיני ממונות הישר והטוב, אבות בין הדין, הדיינים ומשפחת קליין מנחמים את רבי משה בצלאל בורז'יקובסקי על פטירת בתו ואת רבי דניאל חיים אלתר על פטירת רעייתו ואת המשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את חמותה הרבנית ציפורה אלתר, את אמה המחנכת גב' בורז'יקובסקי, אחיותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

מתפללי בית החסידים דגור אשדוד מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר, מורה בבית החסידים, בנו אברהם מרדכי אלתר, ממתפללי בית החסידים והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים מתפללי בית החסידים דגור מלבורן מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר ומשפחתו על פטירת הרעיה והאם ומנחמים  את אבי המנוחה שאול בורז'יקובסקי ומשפחתו על פטירת בתו.

תנועת היכלי ענ"ג, ההנהלה, הרכזות, המדריכות והחניכות מהסניפים אשדוד רובע ז', אשדוד רובע ח', אידיש, בית שמש, בית שמש אידיש, בני ברק, חיפה, חצור, ירושלים, דרום, פתח תקווה, קריית גת, רמות ותל אביב מנחמות את המחנכת מאשה בורז'יקובסקי, מזכ"ל תנועת היכלי ענ"ג, ומשפחתה על פטירת בתה.

בית הספר החסידי בית יעקב, ההנהלה, המורות, המזכירות והבוגרות מנחמים את חמותה הרבנית ציפורה אלתר, אמה מאשר בורז'יקובסקי, בנותיה שבי, תלמידת הסמינר, אסתי, רבקי ושרי, בוגרות הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: חרל"פ, קראוס ומייזלר
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 29.12.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, דיור מוגן רמת תמיר חדר 246, עד יום ה' ה- 04.01.18 בבקר.
המנוחה הייתה אלמנתו של יחזקאל אריה ז"ל.

אבלים: רעייתו: מרלן אמיד, בתו: דפנה ושלמה ליפשיץ, נכדיו וניניו, אחיו: אברהם, יצחק, יעקב ושלמה ואחותו: שהנז לנדס.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 12.12.17, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב יסמין 61, מבשרת ציון, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.

אבלים: בעלה: מנצר בניהו אפרמיאן, בנה וכלתה: פרופ' דורון וד"ר ורד מני אפרמיאן, נכדיה: ניצן, שגב ויהב.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 01.10.17, בשעה 13.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב מנדלה מוכר ספרים 5, דירה 7, ירושלים, בימים א'-ג' ה- 01-03.10.17, בין השעות 09.00 – 13.00, 15.00 – 21.00.

הנהלת מוסדות קאזניץ והמוסדות אבלים על פטירתה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 08.06.17, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב ויצמן 71, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00, במוצ"ש ה- 10.06.17, בין השעות 21.30 – 23.15.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי שלמה אריה שטרנברג ז"ל ובתו של רבי ישראל אלעזר ז"ל.

אבלים: משפחות: הרציג, מנדלוביץ, פש, ויינר, דומב ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 01.06.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי בינה 18, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא, היה בנו של רבי שמואל משה ז"ל, חתנו של רבי יוסף קנדלר ז"ל.

עיתון המודיע אגף השיווק מנחם את יהודה הרציג, מנכ"ל חברת הרציג נדל"ן על פטירת אביו.

בית המדרש דחסידי ביאלא, הרבנים, התלמידים והמתפללים אבלים ומנחמים את רעיתו, בניו, חתניו ובנותיו על פטירת יקירם.

אבלים: אסתר פלמון והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 13.03.17, בשעה 17.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה במגדל נופים, רחוב הנרייטה סולד 2, קומה 10, ירושלים.

המשקמים, העובדים והנהלת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי מנחמים את משפחות ולנשטיין ופלמון על פטירת יקירתם, יו"ר הוועדה למינוי משקמים ויו"ר הדירקטוריון לשעבר.

נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את משפחת ולנשטיין על מות יקירתם, סגנת נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב בדימוס.

שרת המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, המנהלת הכללית ופרקליט המדינה מנחמים את משפחת ולנשטיין על מות יקירתם, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב בדימוס ופרקליטת מחוז תל אביב אזרחי בעבר.

המשפחה מודיעה כי אזכרה לזכרה תתקיים ביום ו' ה- 28.04.17, בשעה 10.30, באולם ההתכנסות במגדל נופים, רחוב הנרייטה סולד 2, ירושלים.
ישאו דברים: צבי לוי, יושב ראש "המועצה של נופים" והשופטת המחוזית מיכל אגמון גונן, תוצג מצגת על המנוחה ומשפחתה ותוגש ארוחה קלה.
עלייה לקברה תתקיים בשעה 09.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים. נפגשים בכניסה.
כניסה עם מכונית לבית העלמין יש לתאם בטלפון: 052-8697662.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירתם תתקיים אזכרה ביום ו' ה- 16.02.18, בשעה 10.30, באולם ההתכנסות בדיור מוגן נופים, רחוב הנרייטה סולד 2, ירושלים.

אבלים: משפחות: היינה, קאהן וגלובינסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.03.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 9, קומה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק פישל אהרן היינה שליט"א, בתו של יחיאל מיכל לנדאו ז"ל.

הנהלת יד ושם והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, חברת צוות בית הספר הבינלאומי להוראת השואה.

אבלים: אשתו: מרים, ילדיו: מיכל ומוטי, נכדיו: נועה, יעל ואיתי, אחייניו ואחייניותיו: דורית, דפנה, ראובן, איריס וגיל ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 15.01.17, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעוני 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוח היה יליד ירושלים.

אבלים: משפחות: רקובסי, בומוזה וחן מרחובות, ישר מעכו, נכטשטרן מפתח תקווה וגרוס מוינה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 02.01.17, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב גבעת שאול 17 א', קומה 4, דירה 15, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יעקב רפאל מן ז"ל, בתו של רבי ישראל כהן ז"ל.

With great sorrow we announce the passing of
Moshe Marlin Levin
The funeral will take place on Sunday 25.12.16 at 11:30 AM at the Sanhedria cemetery in Jerusalem
wife: Betty Batya Levin
sons: Oren and Sandra Levin, Dan and Michal Levin
sister: Zelda and Bernie Elinoff
grandchildren and great-grandchildren
Shiva at Ahuzat Beit Hakerem, Avizohar 8/413 Jerusalem
10:00-12:30, 16:00-21:30

Jerusalem Post Obituary Jerusalem Post 25 December 2016

אנשי משרד המסחר והתעשייה, משרד הכלכלה, גבאי בתי הכנסת פסגת זאב
כואבים את לכתו של איש החסד ורב הפעלים
ישראל משען זצ"ל
הובא למנוחות בבית העלמין סנהדריה מוצאי שבת פרשת וירא
יושבים שבעה בבית הכנסת "נץ החמה "רחוב הארבעה פסגת זאב

שר הבריאות, הנהלת משרד הבריאות והעובדים מנחמים את משפחת הבר על פטירת יקירם, עובד מחלקת ארגון ושיטות.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.07.16, בית עלמין סנהדריה, שמואל הנביא.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב אצ"ל 3, דירה 19, ירושלים.

אבלים: בנו: אודי שפירא ובני ביתו, בתו: רותי קרניאל פיין ובני ביתה, אחיו ואחיותיו: נחמה שפירא, אהובה ישראלי, יהושע שפירא, אברהם שפירא ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 13.05.15, בשעה 11.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, מגדל נופים, רחוב הנרייטה סולד 2, דירה 611, ירושלים, במוצ"ש ה- 14.05.16 בין השעות 17.00 – 21.00, ובימים א'-ד' ה- 15-18.05.16, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.
המנוח היה יליד ירושלים.

אבלים: ילדיה, נכדיה וניניה: נגה יניב ובני ביתה, יהלי כהנוב ובני ביתו, ד"ר עזר כהנוב ובני ביתו.
ההלוויה תצא ביום ג' ה-22.03.16, בשעה 15.00, מבית ההלוויות סנהדריה בירושלים.
יושבים שבעה בבית הבת, נגה יניב, רחוב בלומנפלד 20, קרית יובל, ירושלים.

לחברנו היקר, עו"ד יהלי כהנוב ובני משפחתו, אתכם באבלכם הכבד במות האם
רחל
החברים:
דוד אריאל, שרה ורפי ביסקר, רינה ודני ברלר, תמי וחיליק גוטמן, רחל ויהודה וייס, דליה ויוסי ז'רז'בסקי, ג'יזל ויוסי חביליו, ויוי ואבי יהודיוף, מיכה לוי, תחיה ואבנר לוי, נורית ואלי לופז, אורית ודוד מונשיין, אלישע פלג, אילנה ואיתן פלג, יצחק פריצקר ומשפחתו,
אנה ומיקי שניידר

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 22.3.16

חברת מלונות שלום, חברת אולמי נוף ירושלים, מיכה לוי, ההנהלה והעובדים מנחמים את עו"ד יהלי כהנוב, יועצן המשפטי של החברות, על מות אמו

הרצל ביבי, חברת ניצת הדובדבן, ההנהלה והעובדים מנחמים את עו"ד יהלי כהנוב על פטירת אמו.

אבלים: משפחות: הלחמי, ארשטיין, ברמץ ורבינוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 27.01.16, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מוצפי 2, בית וגן, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.45, מעריב – 17.45 ו- 19.00.
המנוח היה בנו של יעקב דוד ז"ל מחסידי אמשינוב.

אבלים: בתה וחתנה: דורית והווארד כרפ, בנה וכלתה: גיל והדס ריבלין, נכדיה: רועי ומיכל, בן, רונה, רוני וגל והמטפלת: מרי.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 30.11.15, בשעה 14.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית הבן, רחוב סטימצקי 12, רמת אביב החדשה, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.

פנינית ופיני כהן, רינה ויעקב סגל, צביקה וציפי שפרלינג וליאורה ומשה קלטניק מנחמים את דורית, האווארד, רועי, בן ורונה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות רובינשטיין, רחמל, זולטי והמטפלת: אנה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 06.10.15, בשעה 15.30, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של פרופ' אברהם רובינשטיין ז"ל, נפטרה בחג שמחת תורה יום ב' ה- 05.10.15.

המשפחה מודיעה כי במלאות עשרים ושבע שנים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום א' ה- 21.06.15, בשעה 08.30, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
בשעה 20.00 ינתן שיעור ויוקרן סרט לזכרו בבית ההורים, רחוב ביל"ו 5, ירושלים.

יעקב שחורי זלהמשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 04.02.15, בשעה 14.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים, רחוב שמואל הנביא, שכונת סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צייטלין 12, כניסה א', קומה ב', תל אביב, בין השעות 09.00 – 13.30, 16.00 – 20.00.

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי, אבינו, סבנו ואחינו היקר
משה סלונימסקי ז״ל
איש משפחה, ישר דרך ואוהב אדם
ההלוויה התקיימה ביום רביעי 17.12.14, בבית העלמין סנהדריה, ירושלים
יושבים שבעה ברח' שאר ישוב 21, רמות ירושלים
ניחום אבלים בין השעות 13:00-09:00 ו-16:00-21:00
המשפחה האוהבת

מודעת אבל ידיעות אחרונות 18.12.14

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, ההנהלה ועובדי המחלקה לאף אוזן גרון מנחמים את ד"ר גיא סלונימסקי על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: וינשטוק, שולמן, קרלנשטיין, סופר, רפפורט ופלצ'ינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 26.11.14, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלקנה 12, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.00.
המנוח היה בנו של רב אריה לוין ז"ל, ראש בית מדרש נאות אריה.

אבלים: בניה: דניאל וכרמלה קרמר, מרדכי וחסיה קרמר, אריה וברוריה קרמר, נכדיה וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 31.08.14, בשעה 17.30, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מרדכי נרקיס 7, ירושלים.
המנוחה הייתה רעייתו של פייביש קרמר ז"ל.

אבלים: משפחות: שיר, מינקה וגולדשטיין, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.06.14, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בימים א'- ד' ה- 15-18.06.14, בבית הרב אהרן יוסף שיר, רחוב חפץ חיים 2, ירושלים, בימים ה'-ו' – 19-20.06.14, הרב חיים אריה שיר ישב ברחוב רבי עקיבא 26, קרית ספר, הרב נחום שיר ישב ברחוב טולידנו 4, נתניה, גב' מינקה תשב ברחוב חזון איש 3, בני ברק וגב' גולדשטיין תשב בישוב מיצר, גוש עציון.
המנוחה הייתה בתו של הרב שמעון לוי ז"ל, אלמנתו של הרב יעקב פנחס שיר ז"ל, רב העיר כפר סבא.

אבלים: תמר ונתן קלנג, שושנה ויגאל צור, יפעת וצביקה קלנג מעוז, הנכדים: בת שבע וברק, שירה ויוסי, יהונתן ובשמת, איתמר וטליה, רוני, בן, ענבר, מאיה, מיכל והנינים.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 02.01.14, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קוסובסקי 3, ירושלים.

חברת טחנת ירושלים בע"מ מנחמת את צבי קלנג, מנהל החברה, על מות אמו.

אבלים: בתה וחתנה: ליאורה ופייר שורקי תמיר, בתה וחתנה: נגה ואהוד דוכובני, בנה וכלתה: יוסף ועינת תמיר, אחותה: עליזה גרינברג ובני ביתה, נכדיה, נינה והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 15.11.13, בשעה 11.00, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בבית תמיר, רחוב האשל 139, הרצליה פיתוח.
המנוחה הייתה רעייתו של שמואל תמיר.

תמר ואוהד גילה, העובדים והשותפים בחברת Tamicare Limited מנחמים את יוסף תמיר והמשפחה על מות יקירתם.

שרגא בירן ומשרד ש. בירן ושות', עורכי דין, מנחמים את משפחת מיר על מות יקירתם.

Mourners: her daughters and their families: Judith Boxer, Debora Freeman, Naomi Tsur.
The funeral will take place on Thursday 08/08/13, at 16.45, at Sanhedria cemetery.
The Shiva will take place at her home, 4 Pick St., apt. 4, Kiryat Moshe, Jerusalem.

אבלים: בנותיה ומשפחותיהן: יהודית בוקסר, דבורה פרימן ונעמי צור.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 08.08.13, בשעה 16.45, בית הלוויות סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פיק 4, דירה 4.

Mourners: Wife: Evelyne, Children: Davina, Nathan, Sarah and Emma, Sister: Thalia.
The funeral will take place on Monday, 05/08/13, at 17.00, at the Sanhedria Funeral Home, Jerusalem.
The deceased lived in Beit Yanai, and was the founder of EFI – European Friends of Israel.

EFI – European Friends of Israel Organization, Vladimir Sloutzker, Chairman of EFI Management Board, Marc Grosman, V. Chairman of EFI Management Board. Marek Siwiec MEP, Chairman of EFI Political Board, Frederique Ries MEP, V. Chairwoman of EFI Political Board, Elinadav Heymann, EFI Director, Michel Gourary, Senior Political Advisor and EFI Staff extend their condolences to his family.

Mourners: His wife: Alice, His children: Joel Shalvi, Micha Shalvi, Ditza Shmuel, Hefziba Kelnner, Benzi Shalvi, Pnina Shalvi, His sister: Roz Berlin, Helper: Saji.
The funeral will take place on Sunday, 07/07/13, at 16.30, at Sanhedria cemetery.
The Shiva will take place at the family home, 11 Berechiyahu St., Beit Hakerem, Jerusalem, between 07.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.

אבלים: רעייתו: אליס, אחותו: שושנה ברלין ובני ביתה, ילדיו: יואל שלוי, מיכה שלוי, דיצה שמואל, חפציבה קלנר, בנצי שלוי, פנינה שלוי ובני ביתם, המטפלת: סאג'י.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 07.07.13, בשעה 16.30, מבית הלוויות סנהדריה בירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברכיהו 11, בית הכרם, ירושלים, בין השעות 07.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.

הקרן החדשה לישראל, ארגון שתיל, הוועד המנהל, המועצה הציבורית והצוות מנחמים את פרופ' אליס שלוי על פטירת בן זוגה.

מכון שכטר למדעי היהדות, בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, קרן תל"י ומדרשת ירושלים, הצוות האקדמי, הסטודנטים, המינהלה וחברי הוועד המנהל מנחמים את פרופ' אליס שלוי, נשיאה לשעבר, רקטורית ויו"ר הוועד הפועל, ומשפחת שלוי על פטירת יקירם.

תיאטרון החאן מנחם את פרופ' אליס שלוי והמשפחה על מות בעלה.

העמותה שוחרי גיל"ת מנחמת את פרופ' אליס שלוי, יו"ר העמותה, על מות בעלה.

נפרדים באהבה ובצער עמוק מאמנו וסבתנו היקרה

סלי פרמינגר

ההלוויה התקיימה ביום שלישי ט׳ באדר תשע״ג. 19.2.2013 בסנהדריה ירושלים

יושבים שבעה בבית המנוחה
רחוב יהושע בן נון 32 בירושלים

אבלים
בתה רוזי (שוש) קרק ובעלה בילי
בנה דוד פרמינגר וכלתה רות
הנכדים טלי דני הדס שי עדי אמיר ודורון
הנינים אייל מיקה נאיה אביב ינאי יובל אלון נוגה ודניאל