אבלים: משפחות: וידר וזילבר, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.07.18, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן זכאי 20, כניסה ב', בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סאטמר, היה בנו של משה ז"ל.

אבלים: משפחות: גולדברגר ואברמוביץ, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 10.09.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת שאול 28, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח נמנה על חסידי מונקאטש וסאטמאר, בנו של חיים צבי ז"ל.

בית המדרש בית מרדכי נירעדהאז, המתפללים והתלמידים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספד והתעוררות במוצ"ש ה- 07.02.15, בשעה 20.30, בבית המדרש. ישאו דברים:
גאב"ד מאקווא שליט"א, ר' סיני האלבערשטאם שליט"א, רב אב"ד שיכון ג', ר' משה וועבר שליט"א, דומ"ץ חסידי בעלזא, ר' חיים צבי מייזליש שליט"א, ראש ישיבת סאטמר.
תתקיים במקום גם סעודת מלווה מלכה.

ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 28.01.13, בשעה 12.00, בית עלמין ירקון שער גאולה.
שם האב: יצחק.

ארגון יוצאי SZATMAR, NAGYKAROLY והסביבה מנחמים את בנו: יצחק, כלתו: דליה, בנו: רון, כלתו: חגית, נכדיו והמשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 28.01.13.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גוש חלב 6, תל אביב.
המנוח היה איש ק"ק סאטמר.

אבלים: משפחות: ליבוביץ, לוינגר, וייס ופישר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.01.12, בבית העלמין סגולה בפתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אלישע 37, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר' זאב מאיר פישר ז"ל, אלמנתו של ר' מנחם יהודה ז"ל, תושבת סאטמר, אנטוורפן ובני ברק.

אבלים: משפחות: פוגל, ארנסטר, מילר, אייזנברג, כהן וגולדברגר.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 29.01.12, בשעה 09.00, מבית המדרש דחסידי באבוב, רחוב חזון איש 16, בני ברק לבית העלמין בצפת.
יושבים שבעה : הבנים והבנות לבית ארנסטר ומילר בבית המנוח, רחוב צה"ל 4/71, צפת, האחים והאחיות לבית אייזנברג, כהן וגולדברגר, ברחוב קדושת יו"ט 11, שיכון סאטמר, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של ר' מנחם צבי ז"ל, תושב העיר צפת.

אבלים: משפחות: בורנשטיין, רובינשטיין, פפר, שקובציקי, שפיץ ורייכמן.
ארונה יגיע מניו יורק ביום ב' ה- 05.12.11, בשעה 11.30, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 05.12.11, בשעה 14.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש גור, רחוב רלב"ח, לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה בארה"ב, טלפונים: 00-1718-4369343, 00-1917-8034707, 00-1646-2266456.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' זבולון יוסף ז"ל מחסידי גור, בתו של ר' יוסף אריה פלדמן ז"ל, תושבת סאטמר, תל אביב וניו יורק.