אבלים: משפחות: בן דב ורז.
המשפחה מבקשת להימנע מביקורי ניחומים.

ההנהלה והעובדים בחברת סמסונג ישראל מנחמים את אילן בן דב ומשפחתו על מות אמו.

חברת סקיילקס מנחמת את איתן ומשפחתו על מות האם.

חברת פרטנר מנחמת את אילן בן דב ומשפחתו על פטירת אמו.

משפחת שמעוני פינקלשטין ברקי DRAFTFCB מנחמת את אילן ומשפחות בן דב ורז על פטירת יקירתם.

לפידות, חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ, מנחמת את אילן בן דב ומשפחתו על מות אמו.