אבלים: משפחות: אלתר, רפפורט וברטלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.07.18, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עלי הכהן 6, ירושלים, בין השעות 09.30 – 13.30, 17.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של אברהם מרדכי ז"ל, חתנו של לייבל היינה ז"ל, נמנה על חסידי גור והיה חברת הנהלת ישיבת שפת אמת.

ישיבת שפת אמת, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את זוגתו, אחותו צפורה, הרבנית מגור, בניו: שאול ויצחק פישל, תלמידי הישיבה ומשפחות רפפורט וברטלר על פטירת יקירם, חבר הנהלת הישיבה מעל יובל שנים.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל אבל ומנחם את אחותו הרבנית צפורה אלתר, זוגתו, בניו והמשפחה על פטירת יקירם.

אגודת אחים אנשי אמריקה אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי האגודה.

חברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים, ההנהלה והעובדים, הרב זאב פרסטר, יו"ר ההנהלה, הרב שלמה ניימן, יו"ר המועצה וחנניה שחור, מנכ"ל הח"ק, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הנהלה ויו"ר ההנהלה שנים רבות.

אבלים: משפחות: אלתר, לנדאו, גוטליב, פעסיל וברסלר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 20.03.18, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלפנדרי 33, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של חיים אלעזר ז"ל, חתנו של ישכר דב בעריש אדלר ז"ל, נמנה על מסידי גור וניהל את ישיבת שפת אמת שנים רבות.

ישיבת שפת אמת וישיבת טירת חן, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו חיים אלעזר, מנחם מנדל ואברהם דוד ואת משפחות לנדאו, גוטליב, פעסעל וברסלר על פטירת יקירם, מנהל הישיבה.

אבלים: משפחות: גוטליב, רושגולד, אלתר, לנדאו, פעסל וברסלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 21.08.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שאולזון 64, הר נוף, ירושלים, טלפונים: 02-6518925, 054-8481939, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בימים ג' וה' ה- 23.08.16 וה- 25.08.16 בין השעות 10.00 – 12.00, ישבו אביה ואחיה בבית האב, יוסף לייב אלתר, רחוב אלפנדרי 33, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של חיים יוסף שליט"א, בתו של יוסף אריה לייב אלתר שליט"א.

הנהלת הישיבה הגדולה שפת אמת ירושלים אבלה ומנחמת את אביה, יוסף לייב אלתר, מנהל הישיבה, בנה, בוגר הישיבה, אחיה, מזכיר הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קנופף וטאוב.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הבן, הרב אלעזר קנופף, רחוב יהודה המכבי 4, מקור ברוך, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בעל תפילה ובעל קורא בבית המדרש של אדומו"רי גור, עורך ומנהל עיתון המודיע מיום היווסדו, בנו של יהודה אריה ז"ל, חתנו של נתן ברסקי ז"ל.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנו אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, ההנהלה והמרכז למוסדות ועסקים מנחמים את הרב אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת האב.

חברת חמדת הארץ וישראל צישינסקי, מנכ"ל, מנחמים את האב אליעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת מפעלי המקור בע"מ אבלה ומנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ"ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

קבוצת בר הפצה מנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

עיתון המודיע, המערכה והמינהלה מנחמים את בניו: אריה, ר"מ ישיבת חידושי הרי"מ, אלעזר, מנכ"ל המודיע, יצחק מרדכי, לומד כולל בית תלמוד והוראה, חנוך העניך, ר"מ ישיבת שפת אמת, את בתו ואת המשפחה על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית, הוועד הפועל, הרב יעקב ליצמן, ס/יו"ר אגודת ישראל העולמית וס/שר הבריאות ומשה גבירץ, מנכ"ל אגודת ישראל העולמית אבלים ומנחמים את בנו, אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קבוצת קוקה קולה ישראל) מנחמת את אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

חברי הועד להפצת תורה ויהדות מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת האב.

בנק פועלי אגודת ישראל וההנהלה מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות יד עזרה וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר והמשפחה על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור ירושלים, האברכים ולומדי הכוללים אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

רשת ספרי אור החיים, יעקב ביבלה וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר קנופף, מנכ"ל המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

 מכבי שירותי בריאות אבלה ומנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

יגאל רווח וקבוצת אפיקים מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ"ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

עיתון גלובס ועיתון כספים מבית גלובס מנחמים את הרב אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

בית מדרש וכולל להוראה דחסידי גור אשדוד, ההנהלה, ראש הכולל והאברכים מנחמים את אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

בית זה לזה, חבורת בני עליה והרכזים, ילדי בני מלכים והחונכים, ההנהלה ומרכזי ומנהלי הסניפים אבלים ומנחמים את אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע ומשפחתו על פטירת יקירם.

הישיבה הגדולה שפת אמת ירושלים, ההנהלה והתלמידים מנחמים את בנו: חנוך העניך, מג"ש הישיבה, והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת מכון בית יעקב למורות אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח כיהן כיו"ר מכון בית יעקב למורות.

תלמוד תורה ומתיבתא גירסת ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ"ל עיתון המודיע, יהודה אריה, יצחק מרדכי, חנוך העניך ומשפחת טאוב על פטירת ראש המשפחה.

אליהו קליין מירושלים מנחם את אלעזר קנופף, מנכ"ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם התקיימה הקמת מצבה על קברו ביום ב' ה- 24.08.15, בית עלמין הר המנוחות, גוש ל"ו (דרום).

אבלים: משפחות: קנפלמכר, פאלוך, מונדרי ושוירץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.03.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, מושב קוממיות.
ביום ו' ומוצ"ש ה- 07-08.03.14, ישבו האחים: ר' מרדכי יהושע, ר' יוסף ור' בנימין זאב, ברחוב אלעשה 3, כניסה ג', שכונת פאג"י, ירושלים; ר' יונה, ברחוב כץ 92, פתח תקווה; ר' שלמה, ברחוב דמשק אליעזר 24, בני ברק. גב' שוירץ תשב ביום ה' ה- 06.03.14, בין השעות 12.00 -23.00 וביום ו' ה- 07.03.14, בין השעות 09.00 – 11.00, ברחוב השניים 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' יצחק ז"ל, חתנו של ר' יעקב גוטמן ז"ל ומנהלו הרוחני של תלמוד תורה קוממיות.

הישיבה הגדולה שפת אמת ירושלים, ההנהלה, הצוות הרוחני והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו שמחה בונם, תלמיד הישיבה, והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: גרוס, פרידמן ויוליארד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.12.11, בבית העלמין בהר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פרידמן, רחוב ירושלים 2, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של ר' יוסף מאיר ז"ל, יליד ירושלים, תלמיד שפת אמת ירושלים וחסיד צ'ורטקוב סדיגורה.