נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת גמלאי השב"ס, יתקיימו אזכרה וטקס גילוי מצבה ביום א' ה- 15.05.22, בשעה 15.45, בית עלמין חולון.
בשעה 16.00 יתקיימו תפילה וסעודת מצווה בבית המשפחה, רחוב הנביאים 56, בת ים.
השב"ס מנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס ומודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו יתקיימו אזכרה וגילוי מצבה ביום ד' ה- 13.04.22, בשעה 10.00, בית עלמין דרך החיים, מישור אדומים.

נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
ניחום אבלים בבית העם בכפר יאנוח במשך שלושה ימים, בין השעות 15.00 – 20.00, ובהמשך בבית המשפחה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, קצין בשב"ס.
ביקורי ניחומים בבית העם החדש בדלית אל כרמל בשעות הבקר ובבית המשפחה בין השעות 16.00 – 20.00, החל מיום ו' ה- 18.02.22, ביקורי ניחומים בבית המשפחה בלבד.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
ביקורי ניחומים בבית המנוח בבית ג'אן בהתאם לכללי משרד הבריאות.

משרד החוץ, המנהל הכללי, הנהלת המשרד, העובדים והגמלאים מנחמים את וליד אבו חיה על פטירת אחיו.

נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
ביקורי ניחומים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בבית העם בכפר ג'וליס, החל מיום ד' ה- 26.01.22 למשך שלושה ימים, בין השעות 16.00 – 19.00.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
יושבים שבעה ברחוב ביאליק 59/5, אשקלון, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עד יום ב' ה- 27.12.21, בשעות אחר הצהריים.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מודיעים כי במלאות 30 לפטירת גמלאי השב"ס, תתקיים עלייה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה ביום ב' ה- 26.12.21, בשעה 12.00, בית עלמין קיבוץ מרום גולן, הטקס בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
השב"ס מנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, גמלאית השב"ס.
יושבים שבעה ברחוב ויצמן 101, כניסה ב', דירה 9, כפר סבא, עד יום ו' ה- 10.12.21, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00, בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
יושבים שבעה ברחוב התאנה 47, תל מונד, עד יום ו' ה- 22.10.21, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.​

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מנחמים את המשפחה ומודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו של גמלאי השב"ס תתקיים אזכרה ביום ה' ה- 14.10.21, בשעה 16.00, בית עלמין אשקלון החדש, ובשעה 17.30 בבית הכנסת בית שמואל, רחוב יעקב וייס 24, אשקלון. הטקסים יערכו בהתאם להוראות משרד הבריאות.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מנחמים את המשפחה ומודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו של גמלאי השב"ס תתקיים אזכרה ביום ב' ה- 11.10.21, בשעה 08.30, בית עלמין אשקלון הישן. הטקס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס מנחמים את המשפחה ומודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו של גמלאי השב"ס, תתקיים אזכרה ביום ד' ה- 06.10.21, בשעה 16.00, בית עלמין באר שבע החדש.
טקס האזכרה יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.