אבלים: בנותיו: לודה ודניאל דוברוב, לילה ושמעון צ'רטוב, אחותו: רעיה ווילן זווין, נכדיו וניניו.
פרטים על ההלוויה בטלפון: 054-2444844.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קשאני 3 א', דירה 3, תל אביב, בין השעות 16.00 – 21.00.

מיכה גיגר, ד"ר אריה עובדיה והחברים בקרן שמרוק מנחמים את לילה צ'רטוב, חברה בקרן, על מות אביה.

אבלים: בעלה: אהרון זאבין, בנותיה: לודה ודניאל דוברוב, לילה ושמעון צ'רטוב, אחיותיה, נכדיה וניניה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קשאני 3 א', דירה 3, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.00.
המנוחה הייתה רופאה.

מיכה גיגר, ד"ר איה עובדיה והחברים בקרן שמרוק מנחמים את לילה צ'רטוב, שותפה בקרן, על מות אמה.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בקבוצת בזן מנחמים את אריה עובדיה, חבר דירקטוריון הקבוצה, והמשפחה על מות אחיו.

סטנלי גולד, מיכה גיגר והחברים בקרן שמרוק מנחמים את ד"ר אריה עובדיה, שותף בקרן, על מות אחיו.

חברת טבע נאות מנחמת את אריה עובדיה ומשפחתו על מות אחיו.

חברת אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ מנחמת את אריה עובדיה על מות אחיו.

דירקטוריון והנהלת מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ מנחמים את אריה עובדיה והמשפחה על מות אחיו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 26.07.12, בשעה 14.00, בית עלמין רמת השרון צומת מורשה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אברבוך 25, רמת השרון.

חברת מצברי שנפ, ההנהלה והעובדים מנחמים את אבי אורטל והמשפחה על מות יקירתם.

החברים בקרן השקעות סקיי מנחמים את אבי אורטל, שותף בקרן, ומשפחתו על מות אמו.

החברים בשמרוק ישראל מנחמים את ד"ר אבי אורטל על מות אמו.