אבלים: משפחות ברבר וטויסיג.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 15.09.16, מבית המדרש לובלין, רחוב אלישע 2, בני ברק, בדרכה אל בית עלמין פוניבז'. פרטים על מועד ההלוויה בטלפון 054-8491000.
יושבים שבעה בבית משפחת ברבר, רחוב נחמיה 6, בני ברק עד יום א' ה- 18.09.16, בשעה 19.00. לאחר מכן ישבו הבן והבת בבית הבת, הרבנית מלכה טויסיג ובארה"ב 1379-85 St. 3, ברוקלין, ניו יורק.
המנוחה הייתה בתו של יוסף עוזר ינובסקי ז"ל, תושבת לודז', פתח תקווה, קרית באבוב ובני ברק, אשתו של האדמו"ר מלובלין ז"ל.

בית המדרש שבט מיהודה לובלין אבל על פטירתה.

אבלים: משפחות: קראוס, נויבירט, פולק, קופמן, פרנקל, קליין, וידר, פרידמן ומרמורשטיין.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 31.07.16, בשעה 10.00, מבית המנוחה, רחוב רוזובסקי 7, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש לובלין, רחוב אלישע 2, בדרכה אל בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, בית השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יצחק דניאל הרטמן ז"ל מחסידי ויז'ניץ, אשתו של יחיאל יום טוב קראוס שליט"א מחסידי צאנז.

בית המדרש שבט מיהודה לובלין, בית כ"ק אדמו"ר שליט"א, לומדי ומתפללי בית המדרש והגבאים מנחמים את הגאון יחיאל יום טוב קראוס, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירתם.

מוסדות חסד לכל, הכנסת אורחים, ביקור חולים וחברת תהילים מנחמים את הרב יחיאל יום טוב קראוס, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירתם.

המשפחה מודיעה כי טקס הקמת מצבה ועלייה לקברה יתקיימו ביום ה' ה- 23.02.17, בשעה 17.00, בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יצחק דניאל הרטמן מחסידי ויזניץ חיפה, אשתו של הרב יחיאל יום טוב קראוס שליט"א.

אבלים: משפחות: ברמינקה, היילברון, איצקוביץ, רייך, נכדיו וניניו. ההלוויה תצא ביום ב' ה- 08.08.11, בשעה 14.00, מבית המנוח, רחוב האדמו"ר מגור 6, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש לובלין, רחוב אלישע 2, לבית העלמין הלפרין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק. יושבים שבעה בבית המנוח. המנוח היה בנו של ר' שלמה הלוי ז"ל.

בית המדרש שבט מיהודה – לובלין, המתפללים, הלומדים, הגבאים וועד הבניין מנחמים את זוגתו, מרת רויזא ומשפחת רייך על פטירתו. המנוח היה בנו של ר' שלמה הלוי ז"ל וכהן כגבאי בית המדרש.

אבלים: משפחות: פדר, אלטמן ויעקבי. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 30.07.11 בבית העלמין בהר המנוחות, ירושלים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יהודה הלוי 13, בני ברק. בתה: נחמה יעקב תשב ביום ו' ה- 05.08.11 בביתה, רחוב מלכי ישראל 67, ירושלים. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' לוי יצחק הלוי ז"ל מחסידי לובלין ובתו של ר' ישראל חיים וינברג ז"ל, תושבת בילגוריי – פולין, תל אביב, רמת יצחק ובני ברק.

בית המדרש שבט מיהודה – לובלין, באי בית המדרש והגבאים מנחמים את ר' יחזקאל והמשפחה על פטירת האם. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' לוי יצחק ז"ל.