אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין ולוינטל, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 28.08.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברסלב 2, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של מרדכי סיני הכהן ז"ל.

בית המדרש קוצק, האברכים והמתפללים אבלים ומנחמים את בניו: רבי יעקב, רבי מאיר דב, רבי חיים יהודה, חתניו: רבי מרדכי לב, רבי אביגדור רובינשטיין ורבי פנחס לוינטל על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן, מייסד המוסדות ומנהלם והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות יביע אומר בני ברק, הרב יגאל כהן, ראש בית המדרש, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת האב.

כולל להוראה לאברכים מצוינים, בית החסידים דגור בני ברק, אברכי הכולל, ראש הכולל והנהלת הכולל מנחמים את יעקב כהן על פטירת אביו.

מערכת הוצאת הספרים פאר מקודשים מנחמת את מאיר דב כהן, יעקב אהרן כהן והמשפחה על פטירת יקירם.

המרכז הארצי של הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל מנחם את יעקב כהן, אחיו מאיר דב וחיים יהודה והמשפחה על פטירת כוהאב.

ארגון עזר לחיים, נתן צישנסקי, המשפחות והמתנדבים מנחמים את מאיר דב כהן ואחיו יעקב אהרן וחיים יהודה על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק מחצור הגלילית, הרב אשר דב הנהן נייהוז, ראש הישיבה, חנוך איזנברג, מנהל הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן, אחיו יעקב אהרן וחיים יהודה והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן והמשפחה על פטירת האב.

ארגון ללמוד וללמד, ההנהלה, הצוות החינוכי והמתנדבים מנחמים את יעקב אהרן כהן ואחיו מאיר דב וחיים יהודה על פטירת אביהם.

מתיבתא להוראה, בית מדרש להכשר רבנים, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב כהן, ממייסדי מתיבתא להוראה, והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל לאברכים מצוינים, ההנהלה, ראש הכולל והאברכים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, ההנהלה, האברכים וראש הכולל, הרב משה ראובן גולדקנופף, מנחמים את יעקב כהן, מייסד ומנהל ישיבת מאור ישראל בני ברק, אחיו מאיר וחיים יהודה על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: רוטה, זייברט, סקולסקי, בירנשטוק, דרנגר, קורניק, רוזנבוים, פרסטר, שוירץ וויידנבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 29.04.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אברהם תלמודי 2, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' מרדכי רוטה ז"ל, בתו של ר' שלמה חנוך הלוי קורניק ז"ל.

מוסדות שפתי צדיק, הרב אשר נייהוז, ראש הישיבה, חנוך איזנברג, מנהל, מנחמים את המשפחה, הבנים: ר' שלמה ור' ישראל ומשפחות: זייברט, סקולסקי, בירנשטוק ודרנגר על פטירת יקירתם.

ברוך אדלר מצפת אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר' שמואל יצחק ז"ל.

אבלים: משפחות: פינגרהוט, ידוואב, זיידמן, וינגורט, גשייד, ברסקי, טייטל, רובינשטיין, מינץ ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 05.02.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, עד השעה 13.30 ובין השעות 16.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של ר' ישראל יצחק ז"ל, חתנו של ר' פרץ גולדשטיין יבדל"א.

בית החסידים דברי אמת דגור, הגבאי, המתפללים וחברי השטיבל אבלים ומנחמים את ר' יהודה אריה יבדל"א, מתפלל בשטיבל, והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממתתפללי השטיבל, ייסד את קופת החסד עזרת אחים.

סמינר בית יעקב גור ירושלים וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
אבי המנוח, ר' ישראל יצחק פינגרהוט, ניהל את סמינר בית יעקב באר מרים בקרייה החסידית בחצור הגלילית.

בית חסידים צעירים חצור והמתפללים מנחמים את גיסו: ר' יהודה וויס, חתניו: ר' ישראל הכהן ידוואב, ר' שמואל אלחנן זיידמן, ממתפפלי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים קריה חסידית חצור הגלילית, ההנהלה, המורות, צוות המשרד והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב בארץ ישראל ע"ר וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מיקי וגבי דגמפור מנחמים את משפחת פינגרהוט על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק חצור הגלילית, הנהלת הישיבה, הרמי"ם והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבל יחיד עשי לך
נפלה עטרת ראשנו
בלב קרוע ומורתח הננו המומים ומזועזעים
עם פטירתו בחתף של מנהלנו
אהובנו וידיד נפשנו אשר קידש שם שמים
במשאו ובמתנו ובכול הליכותיו
ושימש לכולנו דמות מופת פלא, ליושר ואמונה
הרה״ח ר׳ אשר מנחם הכהן פינגרהוט זצ״ל
נשגר כוס תנחומים לאלמנתו תחי' ולכל בני המשפחה
בתפילה שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
צוות עובדי קניון רפאלי חצור-צפת

מודעת השתתפות המודיע 11.12.14

סמינר גור אור ברכה וההנהלה מנחמים את אם משפחת פינגרהוט, רעייתו: רחל, בוגרת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: מוסבאכר, הרשנבוים, וידיסלבסקי, פרידמן, בלייכפלד ורוזנבוים. ההלוויה תצא ביום ד' ה- 16.02.11, בשעה 09.30 מבית הלוויות שמגר, דרך בית המדרש דנור, רחוב רלב"ח להר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 15, ירושלים, בין השעות 09.00-13.00, 16.00-22.00. המנוח, תושב  ציריך – שוויץ, היה בנו של ר' יששכר ז"ל.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, הרבנים, המורים, התלמידים וההנהלה המרכזית  מנחמים את אימו, את אלמנתו ואת המשפחה על מותו. המנוח היה חבר מועצת הנשיאות העולמית שע"י איחוד מוסדות גור.

תלמוד תורה וומתיבתא דחסידי גור ירושלים מנחמים את אימו, את אלמנתו ואת המשפחה על מותו.

מוסדות התורה והחסד "אור בית שמש", הרב יהושע אשלג, מנכ"ל, הרבנים והתלמידים, מתיבתא "בית ישראל", רשת הכוללים "צדקת אפריים", תלמוד תורה "בית ישראל" דחסידי גור ומפעלי חסד מנחמים את רעייתו, את ילדיו ואת המשפחה על מותו.

ישיבת פני מנחם דחסידי גור-בית שמש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אימו, אלמנתו ובניו: ר' אברהם שלמה, ר' ישראל, ר' יוסף, ר' יצחק אריה והמשפחה על מותו.

הידידים והמוקירים מתפללי שטיבל 56, בני ברק מנחמים את יצחק אריה הכהן מוסבכר והמשפחה על מות אביהם. המנוח היה בן הרב יששכר.

קריית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כוללי אברכים, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אמו, אלמנתו, בניו: ר' אברהם שלמה, ר' יוסף, ר' ישראל ור' יצחק אריה, אחיו: ר' יהודה משה, ר' בנימין, ר' רפאל, ר' דוד והמשפחה על מותו.

בית החסידים תולדות יוסף צבי, דחסידי גור, אשדוד, מתפללי בית החסידים וקרן הבניין מנחמים את  המשפחה, אלמנתו ובנו: ר' אברהם שלמה על מותו.

מוסדות שפתי צדיק, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, קרייה חסידית חצור הגלילית, הצוות הרוחני, ההנהלה והתלמידים מנחמים את אלמנתו, בניו: ר' אברהם שלמה, ר' ישראל, ר' יוסף ור' יצחק אריה, בוגר המוסדות, והמשפחה על מותו.

הנהלת קרן הצלת דורות מנחמת על מותו. המנוח היה תושב ציריך, שוויץ.

ישיבה גדולה "בית הרא"ם" דחסידי גור, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חתנו ר' מרדכי דוד וידיסלבסקי, בוגר הישיבה, והמשפחה על מותו. המנוח היה בן ר' יששכר ומחסידי גור.

עלי שיח, דיור, תעסוקה ושילוב בקהילה, חיים פרקל, מנכ"ל מנחמים את אימו, אלמנתו, בניו: ר' אברהם שלמה, ר' ישראל, ר' יוסף, ר' יצחק אריה, גב" הרשנבוים וגב' וידיסלבסקי, אחיו: ר' יהודה משה, ר' בנימין, ר' רפאל, ר' דוד על מותו.

בית לפליטות, קרית בנות, בית החלמה ליולדות, הנהלת המוסדות מנחמים את רעייתו והמשפחה על מותו. המנוח היה תושב שווייץ.

תלמוד תורה ומתיבתא "פני מנחם" דחסידי גור, ההנהלה, המחנכים והתלמידים מנחמים את אימו, אלמנתו, בניו: ר' אברהם שלמה, ר' ישראל, ר' יוסף, ר' יצחק אריה, אחיו: ר' יהודה משה, ר' בנימין, ר' רפאל והמשפחה על מותו.