המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, ההנהלה והעובדים מנחמים את ד"ר בני פישר, מנהל המינהל, על מות אביו.

יוסי גושן, מנכ"ל המפעל להכשרת ילדי ישראל ויו"ר איגוד הבעלויות ומנהלי כפרי הילדים והנוער מנחמים את ד"ר בני פישר,  מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער על מות אביו.

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, תאגיד קולחי השומרון, יו"ר האיגוד, ההנהלה והצוות מנחמים את איצ'ה מאיר, מנכ"ל האיגוד, והמשפחה על מות אמו.

האגודה הישראלית לכפרי ילדים SOS והכפרים נרדים בערד ומגדים במגדל העמק מנחמים את נתן מאיר, יו"ר האגודה, על פטירת אמו.