אבלים: משפחות: בלוך, קליין, שטיינר וקליין.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 27.08.16, בית עלמין סגולה, חלקת חסידי ספינקא.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קהילות יעקב 10, בני ברק.
המנוח היה תושב בני ברק, נמנה על חסידי ספינקא, בנו של רבי ירוחם ז"ל, חתנו של יוסף שמואל פוגל שליט"א.

אבלים: משפחות: ברגמן, קעס, מושקוביץ, נכדיה, נינה ובני נינה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 07.06.16, בשעה 14.30, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית גב' מושקוביץ בירושלים, טלפונים: 053-3113506, 053-3101901, בנה הרב מאיר ברגמן ואחיותיה הרבנית קעס והרבנית מושקוביץ ישבו בבית המנוחה, 441 West End Ave NY, ארה"ב.
המנוחה הייתה בתו של הרב נפתלי צבי מבילקא ז"ל, אלמנתו של הרב ישכר דב ז"ל.

מוסדות חסידי ספינקא בארץ הקודש אבלים ומנחמים את משפחות ברגמן, קעס ומושקוביץ על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: ויזנפלד, גוטפריד, שרייבר, וייטמן ולפידות, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 16.04.15, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית חתנו, שמואל גוטפריד, רחוב מנחת יצחק 16, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 15 דקות לאחר השקיעה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר' זאב ז"ל, מוותיקי קרית ישמח משה סאסוב וחסיד ספינקא.

אבלים: משפחות: זילברשלג, דרוק, באב"ד ובורנשטיין, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.03.15, בית עלמין סגולה חלקת ספינקא, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בן עזאי 14, בני ברק .
המנוחה הייתה בתו של ר' עוזר באב"ד ז"ל, אלמנתו של ר' שלמה זלמן הלוי ז"ל.

יד ושם, רשות הזיכרון  לשואה ולגבורה, ההנהלה, המועצה והעובדים מנחמים את דודי זילברשלג, חבר הנהלת יד ושם, והמשפחה על מות אמו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 04.02.15, בית עלמין הר הזיתים, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 22, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה האדמו"ר מזידיטשוב, בנו של ר' אלטר אליעזר כהנא ז"ל, חתנו של ר' נפתלי האלברשטאם שליט"א.

אבלים: משפחות: טירנואר, ווסרטל וסמט.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 19.10.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אלימלך שליט"א, רחוב עלי הכהן 17, ירושלים. בתה, מרת ווסרטל, תשב בבית המנוחה, בויליאמסבורג, ארה"ב, טלפון: 1-718-3846211.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי משה מנחם הלוי ז"ל, בתו של רבי אלימלך פיקסלר ז"ל, תושבת פתח תקווה וניו יורק.

כולל ש"ס "יד שלמה", בית המדרש כלל חסידי טמשוואר, ראש הכולל, הנהלת הכולל והאברכים מנחמים את הרב אלימלך טירנואר, נשיא ומקים הכולל, אחיו: יוסף וגרשון ואחותו: מרת ווסרטל על פטירת אמם.

מוסדות אוהל בת שבע, מפעל המשניות, כוללי אוהל אלעזר, הנהלת המוסדות, ראש הכוללים, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב אלימלך טירנואר שליט"א והמשפחה על פטירת אמם.

תלמוד תורה "זכרו תורת משה", ההנהלה, המלמדים והתלמידים מנחמים את הרב אלימלך טירנאור שליט"א והמשפחה על פטירת אמם.

אבלים: משפחות: רוזנפלד, וינהויז, מנצר, אפשטיין, גולדשטיין, כוכב לב, רוטנברג, אחיה ואחיותיה: משפחות: צייטלין, גרינבוים והמרמן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.06.14, בית עלמין סגולה, חלקת ספינקא, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בתה, רחוב יהודה הנשיא 60, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה, בתה ואחיה מירושלים ישבו ביום ו' ה- 04.07.14, בבית המנוחה, רחוב בינת יששכר 2, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אליעזר רוזנפלד ז"ל, בתו של ר' יחיאל צייטלין ז"ל.

ישיבת אברכים מדרש אליהו אלעד, אברהם משה פכטר, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.06.14, בית עלמין נתניה.
המנוח היה בנו של ר' משה יוסף שליט"א.

תלמוד קרן אברהם, ההנהלה והחברים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי התלמוד.

התאחדות תלמידי ובוגרי ישיבת חזון נחום בארץ הקודש, ישיבת חזון נחום, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים והתאחדות התלמידים בארץ ובחו"ל אבלים.
ראש הישיבה ישא דברי הספד ביום ב' ה- 08.06.14, בשעה 16.30, בהיכל ישיבת אברכים מדרש אליהו, רחוב חוני המעגל 10, אלעד.

מרכז מוסדות ספינקא בארה"ב והנהלת המוסדות מנחמים את ר' משה יוסף טישלר על פטירת יקירו.

מרכז מוסדות ספינקא בארץ הקודש והנהלת המוסדות מנחמים את ר' משה יוסף טישלר שליט"א על פטירת יקירו.

המשפחה מודיעה כי הקמת מצבה ליקירם תתקיים ביום א' ה- 21.09.14, בשעה 17.30, בית עלמין נתניה.
הסעה תצא בשעה 16.30, לפרטים מבני ברק – 052-7697214, מאלעד – 052-7134941.

אבלים: אשתו, בנותיו, נכדיו וניניו, משפחות: נחשי, דויטש, שטיינברגר, פוקסברומר ורבינוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 21.01.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יהושע בן נון 33, קטמון, ירושלים. בתו, גב' פוקסברומר, תשב ממוצ"ש ה- 25.01.14, בביתה, רחוב כהנמן 69 ב' בני ברק, החל מהשעה 21.00.
המנוח היה בנו של ר' מנחם מנדל (רזמיבש) ז"ל מזקני חסידי ספינקא, מייד וגבאי בית הכנסת הכללי בקטמון.

המשפחה אבלה.
ארונו יגיע ארצה ביום א' ה- 04.12.11, בשעה 17.15, בטיסת אל על 008.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 04.12.11, בשעה 19.00, מבית המדרש ספינקא, רחוב רש"י 13, בני ברק לבית העלמין בטבריה. פרטים בטלפונים: 03-6196759, 054-8479753, 052-7647690.
המנוח היה בן ר' יצחק ז"ל, חתן ר' משה לייב ציינוירט ז"ל מטבריה, נפטר בארה"ב.

אבלים: משפחות: שפיצר, מליק ושפירא, נכדיו וניניו. ההלוויה יצאה ביום ב' ה- 24.10.11 מבית המנוח, עברה דרך בית המדרש בעלזא, רחוב בעלזא 5 ודרך בית המדרש ספינקא, רחוב יהושע 9, לבית העלמין קרית שאול חלקת החרדים. יושבים שבעה בבית המנוח, שדרות ויז'ניץ 22, בני ברק. המנוח היה בנו של ר' בן ציון ז"ל, מחסידי בעלזא וספינקא, מטומשוב ולובעלסקי.

אבלים: בנותיו משפחות: שיינבך, וינברג, פרידמן, אחיו ואחיותיו משפחות: פדר, פרידמן, פורגס ומאנן. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11, בבית העלמין סגולה, חלקת ספינקא בפתח תקווה. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מהר"ל 5, בני ברק, אחיו יהודה פדר, יושב בביתו, רחוב גבעת פנחס 6, בני ברק, ביום ג' בין השעות 09.00 – 18.00. המנוח היה מחנך, בנו של ר' חיים ז"ל חתנו של ר' אברהם שלמה כ"ץ ז"ל, אב"ד ריסקווע ושיכון סאטמאר בני ברק.

מוסדות "אמרי יוסף" ספינקא, מתפללי בית המדרש, הרבנים והתלמידים מנחמים על פטירתו. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 26.07.11 בבית העלמין בהר הזיתים, חלקת ספינקא. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סלנט 14, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 23.00. (27.07.11)

אוצר הפוסקים, ההנהלה וחברי המערכת מנחמים את המשפחה על פטירתו. (27.07.11)