המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שטריקר 20, תל אביב, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00, פקס 03-5463399. אחותה הרבנית לודמיר תשב בימים ה'-ו' ה- 21-22.12.17 בביתה, רחוב יונה הנביא 7, בני ברק, ביום ה' בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 21.00 וביום ו' 10.00 – 13.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה בימי החנוכה – 13.30, בשאר הימים – 16.30, מעריב בימי החנוכה – 18.00, בשאר הימים – 17.15.

מתפללי בית החסידים אהל רחל דחסידי גור אשדוד אבלים ומנחמים את בנה רבי יצחק יהודה שפירא והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי אברהם יוסף שפירא ז"ל.

מוסדות רוז'ין סאדיגורה, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את בניה: רבי יצחק יהודה, רבי פנחס – רב בית המדרש בתל אביב, רבי אלימלך שרגא ורבי שמואל בנימין, את חתניה: רבי שלמה אברהם איינהורן ורבי יהושע אליעזר ברוקר ואת המשפחה על פטירת יקירתם.

מוסדות פרשבורג ירושלים, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את בניה רבי יצחק יהודה שפירא מלונדון, רבי פנחס שפירא – רב בית המדרש סדיגורא בתל אביב, רבי אלימלך שרגא שפירא – יו"ר הנהלת הישיבה ורבי שמואל בנימין שפירא, את חתניה: רבי אברהם שלמה איינהורן ורבי יהושע אליעזר ברוקר ואת המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי אברהם יוסף שפירא ז"ל, בתו של רבי אברהם שמואל בנימין סופר ז"ל, גאב"ד פרשבורג.

ארגון פאר מקודשים, ההנהלה, ועדת ההיגוי וחברי המערכת מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, אחיו והמשפחה על פטירת האם.

בית המדרש דרכי איש דחסידי גור אשדוד, מתפללי בית החסידים והגבאים אבלים ומנחמים את בניה, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם, ממקימי בית המדרש.

הסתדרות אגודת ישראל סניף תל אביב וועד החינוך שעל ידי אגודת ישראל סניף תל אביב אבלים ומנחמים את בניה, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית המדרש כנסת מרדכי סדיגורה, המתפללים ולומדי הכוללים אבלים ומנחמים את בנה רבי פנחס, רב בית המדרש, בנה רבי יצחק יהודה, בנה רבי אלימלך שרגא, בנה רבי שמואל בנימין, חתנה רבי אברהם שלמה איינהורן ומשפחתו וחתנה רבי יהושע אליעזר ברוקר ומשפחתו על פטירת יקירתם.

בית החסידים היכלי דרכי אי"ש, קרית הרי"מ לוין תל אביב, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את בניה, חתניה ומשפחת העל פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אברהם יוסף שפירא אשר בית המדרש נקרא על שמו.

מפעל כתב סופר השלם, ההנהלה והעורכים אבלים ומנחמים את רבי אלימלך שרגא שפירא, יו"ר המפעל, אחיו והמשפחה על פטירת יקירתם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, אחיו והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

ארגון עזר ליולדת של היכלי ענ"ג אבל ומנחם את בניה ובנותיה על פטירת אמם.

רשת כוללי ערב וכולל נר שמחה, הרבנים, התלמידים והנהלת הכוללים מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, אחיו והמשפחה על פטירת יקירתם.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל וההנהלה המרכזית בירושלים מנחמים את הרב יצחק יהודה שפירא, חבר מועצת הנשיאות העולמית של האיחוד, אחיו והמשפחה על פטירת יקירתם.

קריית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הרבנים, התלמידים והנהלת הישיבה אבלים ומנחמים את בניה: רבי יצחק יהודה שפירא, מראשי הקהל בלונדון, רבי פנחס שפירא, יו"ר וועדת החינוך בעיר תל אביב, רבי אלימלך שרגא שפירא, רבי שמואל בנימין שפירא, את משפחות חתניה: רבי אברהם שלמה איינהורן ורבי יהושע אליעזר ברוקר ואת המשפחה על פטירת יקירתם.

מוקד רפואי הלכתי ה.ר.ב., חברי הנשיאות, הרבנים המשיבים וישראל פנחס טירנואר, יו"ר, אבלים ומנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, רבי אלימלך שרגא שפירא, יו"ר מכון דעת סופר ומפעל כתב סופר השלם, והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית מדרש גבוה לתורה ולדיינות מדרש פנחס, הרבנים, התלמידים והנהלת בית המדרש מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, רבי פינחס שפירא, רבי אלימלך שרגא שפירא, רבי שמואל בנימין שפירא והמשפחה על פטירת אמם.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור מנחם את רבי יצחק יהודה שפירא אחיו והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

ישיבת וויען, ההנהלה, הרמי"ם והתלמידים מנחמים את שמואל בנימין שפירא ואחיו על פטירת אמם, בתו של גאב"ד פרשבורג.

מוסדות סטריקוב אבלים ומנחמים את בניה רבי יצחק יהודה, רבי פנחס, רבי אלימלך שרגא ורבי שמואל בנימין על פטירת אמם, אשתו של רבי אברהם יוסף ז"ל.

ישיבת האחים חנצ'ינסקי דחסידי גור אשדוד, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא מלונדון, רבי פנחס שפירא מתל אביב, רבי אלימלך שרגא שפירא מבני ברק ורבי שמואל בנימין שפירא מוינה והמשפחה על פטירת אמם.

מוסדות לב שמחה דחסידי גור אשדוד, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בני משפחת שפירא ומשפחות החתנים על פטירת יקירתם.

מוסדות פני מנחם בית שמש, הרבנים, התלמידים ולייב יוסקוביץ מנחמים את רבי יצחק יהודה שפירא, אחיו ומשפחתו ומשפחות אינהורן וברוקר על פטירת יקירתם.

אבלים: הילדים: רמי קמינסקי, שוש שטראוסמן ויצחק קמינסקי, האחות: כרמלה רוטנברג, הנכדים והנינים: קמינסקי, שטראוסמן, אדלשטיין, מילר, רבינוביץ, עזר, סמסון ואורלב.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 04.08.17, בית עלמין ירקון.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות אברהם 13 (קריניצי 67), רמת גן.
המנוחה הייתה גננת ויקירת העיר רמת גן, בתו של חיים דוד רוזנצוויג מחסידי סטריקוב, נפטרה בשנת ה- 100 לחייה.

אבלים: משפחות: רפפורט, כהן, ליברמן, קלפהולץ וגרינשפן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 27.08.16, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יונה הנביא 28, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 23.00. אחיו דוד ישב ביום ו' ה- 02.09.16 בביתו, רחוב שאול המלך 16, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית מנין א' – 07.30, מנין ב' – 08.30, מנין ג' – 09.00, מנין ד' – 09.40, מנחה מנין א' – 13.30, ומהשעה 18.00 ואילך, מעריב – במועד ואילך.
המנוח היה בנו של רפאל ז"ל, נמנה על חסידי סטריקוב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 26.07.14, בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים, תל אביב
המנוחה הייתה ניצולת שואה, תושבת דזונסקא-וואלע ותל אביב, בתו של ר' אברהם יהודה הרשברג ז"ל מחסידי סטריקוב פולין, אלמנתו של ר' שמואל גורדון.

אבלים: משפחות: גרליץ, ברלינר, אייזנברג, הגר, קוזלובסקי ומייזלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רח' רבי יוחנן מזרחי 6, שכונת בית ישראל, ירושלים, אחותו, גב' קוזלובסקי יושבת בביתה, רחוב הר סיני 12, בני ברק, בנו ר' אלימלך, יישב ביום ו' ה- 04.07.14 ובמוצ"ש ה- 05.07.14, בביתו, רחוב מיכה 7, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' אברהם יעקב ז"ל, חתנו של ר' אהרן ויינטרויב ז"ל, תושב ירושלים ומחסידי סטריקוב.

אבלים: משפחות: חסידה, נוסבוים, רוזנוולד, ליברמן, ינקלביץ, רובינשטיין, בנט ורפפורט.
הלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 05.04.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 53, קומה ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי סטריקוב ירושלים, בנו של ר' זלמן משה חסידה ז"ל, חתנו של ר' יוסף חיים גולדברג ז"ל.

יושבים שבעה: אחיו, ר' אלימלך יושב בביתו, רחוב ניסנבוים 8, בני ברק וביום ה' ה- 10.04.14, ישב בירושלים בבית האבלים.
בנותיו: גב' נוסנבוים, גב' ליברמן, גב' ינקלביץ וגב' רובינשטיין ישבו ביום ג' ה- 08.04.14, ברחוב בן קיסמא 27, בית שמש, בין השעות 11.00 – 14.00 ו- 17.00 – 22.00.

בית הספר בית יעקב גור בית שמש, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את גב' מ. נוסבוים והמשפחה על פטירת אבי המשפחה.

בית המדרש צלותא דאברהם והגבאים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו הספד ועצרת התעוררות ביום ב' ה- 05.05.14, לאחר תפילת המנחה שתתקיים בשעה 19, בבית המדרש, רחוב צפניה 24, ירושלים.
בעצרת ישאו דברים: ר' משה שמואל שטרן, רב ור"מ בית המדרש בבני ברק, ר' אברהם יצחק ערנברג מרבני אנ"ש ור' אביגדור רובינשטיין, ראש ישיבת מאור ישראל ומחותנו של המנוח.
הקמת מצבה תתקיים ביום ב' ה- 05.05.14, בשעה 17.30, בית עלמין הר המנוחות.

אבלים: משפחות: דז'יאלובסקי, דומב ושימון. הלוויה התקיימה ביום ו' ה- 22.07.11 בבית העלמין קריית שאול, תל אביב. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ניסנבוים 11, בני ברק. המנוחה היה בנו של ר' יחיאל מאיר ז"ל מחסידי סטריקוב. (24.07.11)

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, יאיר סהר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובידם מנחמים את משפחת דז'יאלובסקי על מות ראש המשפחה. (25.07.11)