המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 03.08.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פיארברג 21, תל אביב.
המנוח היה בנו של רבי אברהם ז"ל, חתנו של רבי שלו' הורוויץ ז"ל, ראש כולל חסידי בעלזא בתל אביב.

מוסדות חסידי בעלזא, מתפללי בית הכנסת, הגבאים, הנהלת המוסדות, הרבנים, התלמידים, אברכי הכולל והמלמדים מנחמים את אלמנתו, בנו רבי אברהם צבי, רב קהילת תל אביב ובית שמש, ראש ישיבת ברכת אהרון בבית שמש, ראש כוללי עיון דחסידי בעלזא וחבר הבד"ץ דחסידי בעלזא, בנו רבי שלום ישראל, ראש ישיבת תורה ואמונה, בנו רבי אהרן, ר"מ ישיבת ברכת אהרון ובית המדרש הגדול בקרית בעלזא, בנו רבי יוסף פלטיאל, דומ"ץ בית המדרש בית דוד שאול דחסידי בעלזא באשדוד והמשפחה על פטירת יקירם.

ישיבה גבוהה טשארנאביל, הצוות, רבני הישיבה, הנהלת המוסדות והתלמידים מנחמים את רבי יוסף פלטיאל דירנפלד, ראש הישיבה ורב בית המדרש בית דוד ושאול דחסידי בעלזא והמשפחה על פטירת אב המשפחה.

אבלים: משפחות: מנדלזון, הלברשטאם, לעמברגר, לובינסקי, איבנבוים וזילברברג.
ההלוויה יצאה ביום ה' ה- 24.11.11 מבית המדרש הגדול במושב קוממיות לבית המדרש הגדול קרית בעלזא, ירושלים, דרך בית המדרש גור, רחוב רלב"ח, לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב קוממיות.
המנוח היה רב ואב"ד מושב קוממיות, בנו של רבי בנימין ז"ל וחתנה של הרבנית תליט"א מבעלזא.

מושב קוממיות, המזכירות והתושבים מנחמים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11 בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין מנדלזון ז"ל.

קרן השביעית, המרכז הארצי לחקלאים שומרי שביעית, מנחמת על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11, בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל, רב ואב"ד מושב קוממיות ונשיא קרן השביעית.

אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי, מנחמים את משפחתו על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל וגאב"ד מושב קוממיות.

איילת השחר, הנהלת הארגון, הרבנים והתלמידים בפרוייקט חברותא מנחמים את המשפחה על פטירתו.

הסעה לקוממיות לניחום אבלים תצא כל ערב בשעה 19.30 מ"דרך החיים" בירושלים.
הרשמה בטלפון: 02-5382564 ו – 057-3194194.

בית ספר בית יעקב קוממיות, הרב א. קלירס, מנהל, המנהלת, המורות, ההורים והתלמידות מנחמים את בנותיו, בוגרות בית הספר, נכדותיו והמשפחה על פטירתו.

ישיבה גדולה טשארנאביל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים על פטירתו.
המנוח היה רב ואב"ד קוממיות.

תורה ויהדות העם, המרכז להפצת התורה וערכי היהדות, ההנהלה וצוות המשרד, המגידים ומשתתפי השיעורים מנחמים את רבי ישראל יצחק מנדלזון והמשפחה על מות האח.

בית המדרש להלכה בהתיישבות, המכון לחקר החקלאות על פי התורה, הנהלת בית המדרש, הנהלת המכון, הרבנים והתלמידים מנחמים את אחיו רבי ישראל יצחק, בניו וקהילת קוממיות על פטירתו.

בית חסידים דגור הר נוף, מתפללי בית החסידים מנחמים את הרב משה יוסף מאיר מנדלזון, מו"צ בית החסידים והמשפחה על פטירת אביו.