אבלים: אשתו: מיקי, בנו: יריב ובני ביתו, בנו: דרור ובני ביתו, בנו: אסף ובני ביתו, בתו: שירה ובני ביתה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 06.05.18, בשעה 16.00, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רפידים 4, כניסה 5, קומה 3, מעוז אביב, תל אביב, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

משפחת לוי וחברת סמלת מנחמות את אסף ומשפחת אבישר על מות יקירם.

ומשפחות אבנרי וברנד וחברת טלפייר מנחמות את יריב אבישר ומשפחתו על מות אב המשפחה.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר, החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, הדקאן, הסגל האקדמי והסגל המינהלי מנחמים את פרופ' דרור אבישר ומשפחת ועל פטירת אביו.

הנהלת מועצת תנועות הנוער בישראל והעובדים מנחמים את מיקי, יריב, דרור, אסף, שירה ובני ביתם על פטירת אב המשפחה.

אבלים: רעייתו: נעמי לפידות, בנותיו: אורנה וניר אבני, ענת לפידות פירילה ומייק פירילאס, נכדיו וניניו: דנית, יונתן, תום, עילי, יואב ומתן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 20.09.16.
יושבים שבעה ברחוב בן צבי 20, גבעתיים.

חברת טלפייר, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת אבני ומשפחת לפידות על מות יקירם.

אבלים: רעייתו: רינה, בנו וכלתו: ניר ואורנה, בנו וכלתו: יובל וחיה, בנו וכלתו: רן ושרה, נכדיו: יעל, עדי, דנית, יונתן, שי ומאיה, ניניו: יואב, מתן וזואי.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 26.02.15, בשעה 10.15, בית עלמין מנוחה נכונה, רחוב משק האוצר 1, כפר סבא.
יושבים שבעה בבית משפחת אבני, רחוב המעלות 3, גבעתיים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00.

יהושע ורות ברנר מנחמים את משפחת אבני על פטירת יקירם.

משפחת ברנר וחברת טלפייר מנחמות את משפחת אבני על פטירת יקירם.