משפחת אוליצקי מנחמת את גלי ומשפחת טל על פטירת יקירם.

משרד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' מנחם את שרון טל על מות האח.

לוסיאן, דדו וחברת טבת מנחמים את אברהם, רינה ומשפחת טל על פטירת בנם.