מוסדות תפארת משה בצלאל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי אברהם יהושע מלבסקי, אחיו רבי יצחק, רבי שמואל מרדכי ורבי נחמן דוד והמשפחה על פטירת אם המשפחה.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף ז"ל, בתו של ראובן אהרנוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: איילנברג, רובינשטיין, פרידמן, פנטין, מרמלשטיין, גליקשטט ונוימן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.11.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בארה"ב, טלפון: 718-8530562, טלפונים ניידים של הבנים ישראל – 1-347-907-9251, בונים – 1-347-563-6477.
המנוח היה בנו של אברהם שמעון ז"ל, תושב ניו יורק, נמנה על חסידי גור.

מוסדות תפארת משה בצלאל, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברהם, הנהלת הישיבה, הרבנים, התלמידים, חברי הוועד והידידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו, בוגרי הישיבה, בנותיו, אחותו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: איילנברג, מנדלסון, וייס, טייטלבוים, מיירנץ, פולק, גרשטנקורן וניומאן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 06.04.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יוסף זיו 5, גוש 80, ירושלים.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר' אברהם שמעון ז"ל, חתנו של ר' אברהם פרנקל ז"ל מבני ברק.

מוסדות תפארת משה בצלאל, הנהלת הישיבה, וועד הידידים בארה"ב, החברים מהשיעור, הרבנים והתלמידים מנחמים את אחיו ר' יעקב איילנברג, אחותו גב' ניומאן מניו ארק, אלמנתו, בנו פנחס מנחם, תלמיד הישיבה, בניו, בנותיו ומשפחת איילנברג על פטירת יקירם.

סמינר גור ירושלים, ההנהלה, המחנכות, המורות והתלמידות מנחמים את רעייתו, בנותיו: נחמה, חוה, סימה, שרה, טעמי ופייגי והמשפחה על פטירת יקירם.

בתי חסידים דגור, מנחת ספיר, בתי ורשא, צעירים קומה א' ובית החסידים דגור ברנדייס אבלים על פטירתו.